مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگي

مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگي

مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگيTel:88-0000-0000

ترس از موفقيت | عقده يونس در روانشناسي

موضوعي كه هيچ وقت از زبان كسي نمي شنويد داشتن ترس از موفقيت است. اما زماني كه نشانه هاي رفتاري اين دست افراد را بشناسيد، به احتمال زياد متوجه آن ها خواهيد شد. وقتي حرف از موفقيت و آدم هاي موفق مي شود يك ليست از فاكتورها و معيارها درخاطرتان شكل مي گيرد. موفقيت واژه اي است كه از كودكي بارها و بارها به عنوان نشانه اي از دستيابي به آمال و آرزوها از آن ياد مي كنيم. ما با خيال پردازي ها و بعد هدف گذاري ها و تلاش هاي مستمر غايتي تعيين مي كنيم و رسيدن به آن را جهت اصلي زندگي خود قرار مي دهيم. اما آيا هميشه آماده رسيدن و پذيرش اين غايت هستيم؟ جرج برنارد شاو مي گويد: "دو ماجراي غم انگيز در زندگي وجود دارد يكي از آنها رسيدن به خواسته هاي قلبي و ديگري رسيدن به آن ها است ".

براي دريافت مشاوره در زمينه ترس از موفقيت مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

موفقيت چيست؟

هر گونه دستيابي به جايگاه اجتماعي، ثروت؛ شهرت و محبوبيت و ... كه بتواند حسي از رضايتمندي در فرد ايجاد كند را موفقيت مي دانيم. شايد رسيدن به همه اين رتبه ها همزمان ممكن نشود، اما تعريف ديگر موفقيت، كسب هر موقعيت با معنا و هم خوان با خواست ذهني است. نياز به كسب موفقيت يا به تعبيري خودشكوفايي كه در آن فرد مي تواند به نهايت توانمندي هاي خود دست يابد جزء نيازهاي حياتي بشري و نشانه اي از رشد حداكثري استعدادهاي اوست.

آيا امكان دارد از موفقيت و آنچه كه مي خواهيم ترس داشته باشيم؟

شايد در نظر اول خنده دار يا غير ممكن به نظر برسد كه چيزي را با همه وجود بخواهيم اما براي داشتن آن مضطرب شويم. اين واقعيت مورد تجربه خيلي از شماست. زماني كه امكان پيشرفت در شغل را داشتيد اما در دمدمه هاي كسب يك پست بالاتر و جديد از محل كار خود جدا شديد؛ زماني كه كسي را بيش از همه دوست داشتيد و بيش از همه از او فرار كرديد، نمودهاي ترس از موفقيت را در ميان مشاهير هم مي توانيم ببينيم. كم نبودند مشاهيري كه در اوج موفقيت با در پيش گرفتن رفتارهايي مثل رفتارهاي غير اخلاقي و نامتعارف تمامي جايگاه و شهرت خود را از دست داده اند. اين ترس به دليل زمينه هاي ناخودآگاهانه ممكن است از نظر فرد نامعلوم بماند.

ترس از موفقيت يا عقده يونس

اين گريز از كسب بهترين ها و موفقيت را تحت عنوان "عقده يونس" ياد مي كنند. در داستان زندگي يونس پيامبر، او تلاش بسياري در دعوت مردم به يكتاپرستي مي كند، بعد از چندي آن ها را به هيچ وجه اصلاح شدني ندانسته و دست از دعوت برمي دارد. پس از آن كه يونس آن ها را ترك مي كند، مردمان به علت ترس از نزول عذاب الهي دست از بت پرستي بر مي دارند و به يكتا پرستي ايمان مي آورند. يونس سوار بر كشتي راهي ديار ديگر مي شود كه در ميان راه به نشانه هشدار الهي و فرار از مسئوليت در شكم ماهي گرفتار مي آيد. ترس از موفقيت يا عقده يونس نوعي فرار از مسئوليت و اضطراب تحقق استعدادهاي بالقوه خويشتن است، اما برخي آن را واكنشي در برابر ترس از شكست مي دانند.

چرا از رسيدن به موفقيت مي ترسيم؟

ما صاحب دو نيروي انگيزشي هستيم؛ يكي انگيزه رشد كه برآمده از وضعيت هاي رشدي ماست و جهت دهي دروني براي ايجاد تغيير و گرايش به پيشروي است و ديگري انگيزه امنيت كه ميل دروني ما به حفظ ثبات و سكون مي باشد. تكانه امنيت عاملي است كه در مواقعي كه مي تواند اضطراب توليد شود با يك عقب نشيني يا ميل به نيمه كار رها كردن امور باعث حفظ ثبات و آرامش مي شود. اين انگيزه امنيت از سوي ديگر مي تواند موانعي هم ايجاد كند. روانشناسان انگيزه امنيت را يكي از ريشه هاي اصلي ترس از موفقيت مي دانند. ريشه هاي ديگر به شرح زير است:

ترس از واقعي نبودن: فرد توانمندي ها و استعدادهايش را باور ندارد و آن ها را واقعي نمي داند و هزاران علت ديگر را به موفقيت هايش نسبت مي دهد.

ترس از رسيدن به سقف ارزش هاي والاي خود: اين افراد نگرانند كه محقق شدن يك خواسته و رسيدن به غايت تعيين شده باعث شود كه بعد آن به ناتواني برسند.

ترس از سرخوردگي: اين افراد نگرانند كه مبادا محقق شدن يك خواسته باعث شود تا بفهمند كه اصلا اين موقعيت را نمي خواستند و يا شايد اينكه با رويه ناخوشايند آن خواسته رو به رو شوند.

ترس از دست دادن جايگاه فعلي: اين افراد گمان مي كنند كه موفقيت ها ثبات موقعيت فعلي را از او مي گيرند و شرايط ناآشنايي ايجاد مي كنند كه فرد خيلي در جريان جنبه هاي مختلف آن نيست.

ترس از مورد حسادت يا تهديد واقع شدن: اين افراد از طرد شدن يا پذيرفته نشدن يا مورد عناد قرار گرفتن توسط ديگران واهمه دارند.

نشانه شناسي ترس از موفقيت

يراي شناسايي ترس از موفقيت مي توانيد به دنبال نشانه هاي زير در اين افراد باشيد:

 • اعتماد به نفس ندارند.
 • نسبت به طرد شدگي و تنها ماندن به شدت حساسند.
 • دسترسي به موفقيت به آن ها احساس گناه مي دهد كه مبادا جايگاه افراد ديگر را متزلزل كرده باشند.
 • قادر به پذيرش توانمندي هاي خود نيستند.
 • ژست قرباني به خود مي گيرند و از موضع ضعف برخورد مي كنند.
 • انرژي رواني مثبت خود را صرف واگويه هاي منفي بسيار مي كنند و ذهنشان را از مسير پيشرفت منحرف مي كنند.
 • شخصيت كمال گرا و يا روحيه كمال گرايانه اي دارند و هيچ گاه موفقيت هاي خود را مهم نمي دانند.
 • ممكن است با روش هاي مختلف جايگاه موفق خود را بي ثبات كنند.

 

چگونه بر ترس از موفقيت غلبه كنيم؟

براي غلبه بر ترس از موفقيت ابتدا بايد علت هاي ناخودآگاه ذهن تان را شناسايي كنيد. براي اين كار نياز به يك خودشناسي داريد. پس از رسيدن به خود آگاهي و پي بردن به علت هاي ناخودآگاه ذهنتان براي رفع ريشه اي ترس هايتان گام برداريد. از ديدگاه روانشناسان در اين افراد طرحواره شكست يا بدبيني و بي اعتمادي فعال است. از آن جا كه اين طرح واره ها منشا ناخودآگاه دارند در بسترهاي مختلف زندگي فرد بروز كرده و منجر به تخريب آن زمينه ها مي شوند. لازم است كه حتما تحتمشاوره روانشناسي قرار گيرند. مشاوران با استفاده از تكنيك هاي درماني خود به شما كمك مي كنند تا براي رسيدن به اهداف زندگيتان گام برداريد.

براي دريافت مشاوره در زمينه ترس از موفقيت مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : ترس از موفقيت | عقده يونس در روانشناسي

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۸:۰۸ | هنر زندگي
ترس از موفقيت،

اختلالات هذياني |نشانه ها، انواع و درمان اختلالات هذياني

اختلال هذياني زير دسته اي از اختلالات طيف اسكيزوفرنيا و ساير اختلالات روانپريشانه است. افرادي كه مبتلا به اختلال هذياني هستند معمولا عملكرد خوبي دارند مگر زماني كه قرار است درباره هذيان خاص خود صحبت كنند. هذيان به معناي باورهاي تثبيت شده اي است كه با وجود شواهد متضاد، قابل اصلاح و تغيير نيستند. گاهي ما با باورهايي كه بسيار قوي هستند مواجهيم كه با هذيان متفاوت است. گاهي عدم تمايز بين هذيان و باور اعتقادي منجر به دلخوري ها و اختلافات مي شود. با آگاهي از وجه تمايزات مي توانيد فرد مبتلا را براي درمان پيش از آن كه بيماري پيشروي كند ارجاع دهيد.


براي دريافت مشاوره اختلال هذياني مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

اختلال هذياني

هذيان ها به دو دسته كلي هذيان هاي غريب و هذيان هاي غير غريب تقسيم مي شوند. هذيان هاي غريب به هذيان هايي اطلاق مي شود كه خيلي ناممكن است و به طور كلي با تجارب عادي زندگي جور در نمي آيد. براي نمونه باور به اينكه نيرويي خارجي اعضا و جوارح داخلي فرد را با اعضا و جوارح شخص ديگري جايگزين كرده بدون اينكه زخم يا آثاري روي بدن بيمار بجا گذاشته باشد، از جمله هذيان غريب است. هذيان غير غريب به هذياني گفته مي شود كه علي رغم اينكه شواهد آن را نقض مي كنند اما اتفاق افتادن آن ممكن است. براي نمونه فردي باور دارد كه تحت تعقيب پليس قرار گرفته است.

نشانه هاي اختلال هذياني

بر اساس راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني DSM-5 ملاك هاي تشخيصي زير براي اختلال هذيان آمده است :

 1. يك يا چند هذيان به مدت يك ماه وجود داشته باشد.
 2. تشخيص اسكيزوفرني كاملا رد شده باشد.
 3. اگر هم توهمي وجود داشته باشد بارز و چشمگير نيست و در ارتباط با موضوع هذياني است كه فرد به آن باور دارد.
 4. صرف نظر از هذيان و و پيامد هايي كه براي فرد دارد اما به صورت كلي در زمينه هاي مختلف زندگي فرد كاركردش مختل نشده است و حتي عجيب و غريب به نظر نمي رسد.
 5. بايد توجه داشت اين علائم بر اثر مصرف دارو و يا يك بيماري طبي نباشد.

 

انواع اختلال هذياني

هذيان اروتوماتيك (عشقي): دموضوع اصلي هذيان، باور بر اين است كه شخص ديگري عاشق اوست. معمولا شخص مورد نظر مقام بالاتري از فرد مبتلا دارد. براي مثال؛ خانمي باور دارد كه خواننده مشهوري عاشق اوست و محتواهاي آوازهايش به او برمي گردد.

هذيان خودبزرگ بيني: باور غالب بر فرد اين است كه او خيلي مهم است. اعتقاد به داشتن استعداد عظيمي كه نهفته است و كشف نشده يا نوعي توانايي و اكتشاف بزرگ را شامل مي شود. براي مثال امكان دارد مردي معتقد باشد كه عيسي مسيح است و يا اينكه بزرگان و مشاهير معاصر او در مسائل مهم از او مشورت مي گيرند.

هذيان حسادت: در اين نوع هذيان فرد معتقد است كه معشوقه يا همسرش به او خيانت مي كند. امكان دارد كه حتي برنامه اي ترتيب دهد كه همسر خود را به دام بياندازند تا خيانت او را ثابت كنند.

هذيان گزند و آسيب: فرد باور دارد كه عليه او توطئه اي در جريان است يا تحت تعقيب است و يا مي خواهند او را مسموم كنند، سرش را كلاه بگذارند، مورد بدگويي قرار گرفته، آزارش مي دهند يا برايش پاپوش دوخته اند.

هذيان جسمي: هذيان حول محور حواس و كاركرد بدن است. در اين هذيان فرد نسبت به كاركرد بدني خود دچار هذيان است و معتقد است بيماري جسماني دارد. زيربناي اين بيماري جسماني صرفا داشتن اضطراب در اين باره نيست، بلكه به اين موضوع باورد جدي دارد.

هذيان مختلط: وقتي كه برخي از هذيان هاي بالا وجود دارد و هيچ كدام بر ديگري برتري ندارد يعني ميزان اعتقاد فرد به هذيان ها به يك ميزان است.

اختلال هذيان بر روابط ميان فردي چه تاثيري دارد؟

افرادي كه مبتلا به اختلال هذياني هستند قادرند به شكل واقع بينانه اي راجع به عقايد غير منطقي ديگران نظر بدهند ولي در مورد خودشان قادر به پذيرش غير واقعي بودن عقايدشان نيستند. بسياري از اين افراد به تدريج تحريك پذير و كج خلق مي شوند كه معمولا ناشي از عقايد هذياني شان و درگيري هايي كه بر سر اثبات اين هذيان ها به ديگران دارند است. خشم و رفتارهاي خشن در انواع اروتوماتيك، حسادت و گزند و آسيب شايع است و گاها فرد درگير يك سري از رفتارهاي دادخواهي و ستيزه جويانه همچون ارسال نامه هاي متعدد براي اعتراض به حكومت مي شود. اختلال گزند و آسيب شايع ترين نوع اختلال هذياني است.

درمان هاي اختلال هذياني

درمان هاي رايج براي اختلال هذياني در درجه اول دارو درماني ست. پس از آن از درمان هاي روان درماني استفاده مي شود و در تثبيت درمان و تلاش براي رسيدن به بينش واقع گرايانه مفيدند. روانشناسان از طريق يك سري از تكنيك هاي روان درماني و شناختي رفتاري سعي در تغيير باورها و احساسات دردسرساز فرد دارند.

رويكردهاي پويشي بدنبال اضطراب زيرين و تجربه احساسات سركوب شده در فرد كه خود را به صورت باورهاي هذياني نشان مي دهد هستند. دارو درماني خط مقدم درمان اختلالات شديد هذياني است و تجويز آن از طريق روانپزشك صورت مي گيرد. اين رديف درمان ها بسيار شبيه درمان اسكيزوفرني است.

براي دريافت مشاوره اختلال هذياني مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : اختلالات هذياني |نشانه ها، انواع و درمان اختلالات هذياني

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۳:۴۰ | هنر زندگي
اختلالات هذياني،

چگونه به افراد افسرده كمك كنيم؟

يكي از شايع ترين بيماري هاي دنياي امروز افسردگي است؛ كه فقير و غني، پير و و جوان، زن و مرد نمي شناسد. كمك به افراد افسرده زماني اهميتش بيشتر مي شود كه يكي از نزديكان و اعضاي خانواده شما افسرده باشد؛ ديگر وظيفه شما تنها يك درد و دل ساده نيست و مسئوليت سنگين تري در قبال اين فرد داريد. بايد بياموزيد كه چگونه مي توان افسردگي را درمان كرد. براي كمك به افراد افسرده بايد هوشيارانه عمل كنيد. در اين مقاله راهكارهايي براي آموزش چگونگي كمك به افراد افسرده آمده است. 


براي دريافت مشاوره افسردگي و نحوه صحيح كمك به فرد افسرده مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره9092305265 تماس بگيريد.


تشخيص افراد افسرده

در بسياري از مواقع آشنايان و اطرافيان فرد افسرده مانع درمان او مي شوند و با واكنش ها و عكس العمل هايشان افسردگي فرد را تشديد مي كنند. چرا كه نشانه ها و علائم افسردگي را نمي شناسند. پس حتما براي كمك به فرد افسرده قبل از هر چيزي بايد نشانه ها و علائم افسرگي را بشناسيد تا بتوانيد افسردگي را تشخيص بدهيد. در ادامه مهمترين نشانه ها ذكر شده است:

 • از دست دادن علاقه و توجه به مسائل مانند كار، تفريح، ورزش
 • از دست دادن علاقه به فعاليت هاي مورد علاقه
 • كاهش يا افزايش وزن
 • كاهش يا افزايش اشتها
 • مشكلات و اختلالات خواب
 • بي قراري و يا بيش از اندازه حساس و تحريك پذير شدن
 • احساس خستگي شديد و فقدان انرژي
 • احساس بي ارزش بودن يا احساس گناه داشتن
 • مشكل در تصميم گيري، تمركز يا فكر كردن
 • حملات گريه
 • احساس نا اميدي
 • افكار خودكشي يا اقدام به خود كشي

توجه: نشانه هاي بالا را ممكن است در بسياري از افراد ديده شود. آنچه احتمال تشخيص افسردگي را بالا مي برد وجود چندين نشانه با هم است؛ به طوري كه زندگي و كارآمدي فرد به طرز چشمگيري مختل شده باشد.

نياز فرد افسرده به كمك اطرافيان

ديدن دوست يا عضوي از خانواده كه دچار افسردگي شده است احتمالا بسيار برايتان اذيت كننده است. گاه ترجيح مي دهيد اين موضوع را انكار كنيد و با اين واقعيت كه دوست يا عزيزتان افسرده است مواجه نشويد. در حالي كه براي حل يك مسأله بايد آن را به همان شكلي كه هست قبول كرد.

خوب است بدانيد تمام نشانه هاي افسردگي از جمله بي علاقگي، بي انرژي بودن و از اين قبيل تلاشي غير مستقيم براي دريافت كمك است. گاهي اين نشانه ها مثل بد زباني، عصبانيت و پرخاشگري ممكن است باعث رنجش شما شود. لازم است بدانيد كه اين رفتارها با ميل خود فرد انجام نمي شود و آن ها را به خود نگيريد.

چگونه به افراد افسرده كمك كنيم؟

قبل از هر چيز مهم است بدانيد فرد افسرده در اين موقعيت دردناك گير افتاده است. درك اين موضوع شما را از بسياري از باورهاي اشتباه نجات خواهد داد. فرد افسرده به نصيحت ها و جملاتي همچون "تو نبايد اين حال و روز را داشته باشي؛ يا تو آدم قوي بودي چطور به اين حال و روز افتادي؛ يا من از تو توقع بيشتر از اينها را دارم" نيازي ندارد. اين جملات اساسا به او كمكي نمي كند و با طبيعت افسردگي در تضاد است.  

راهكارهاي كمك به افراد افسرده

شخص افسرده بايد بداند حتي اگر انرژي و توان صحبت از حال و روز خود را براي كسي ندارد؛ يك نفر در تمام دنيا مي خواهد از تمام زوايا و احساساتي كه او تجربه مي كند خبر داشته باشد. او را مطمئن كنيد كه گوشي شنوا و همدل با او خواهيد بود. وقتي اين اطمينان را پيدا كند مكالمات طولاني تر و مؤثرتري با شما برقرار مي كند.

شخص افسرده احساسات مختلف و سنگيني را در طي افسردگي تجربه مي كند. مهم است كه او را تشويق كنيد به اين احساسات و نام دقيقشان فكر كند. از آنها نترسد و آنها را تك به تك تجربه كند. به او اطمينان دهيد كه در تمام اين مراحل در كنار او هستيد.

در دوره هاي افسردگي كم پيش مي آيد كه فرد افسرده ميل به تفريح و خوش گذراني داشته باشد. لزومي به اصرار مفرط در اين زمينه نيست. او با شما تعارف ندارد. اغلب متوجه خواهيد شد وقتي حتي كمي ميل داشته باشد، پيشنهاد شما را قبول خواهد كرد. فقط او را از در دسترس بودن خود مطمئن سازيد.

شخص افسرده را ترغيب به مراجعه به روانشناس كنيد. روان درمانگر كارآمد اولويت بسياري دارد. اغلب افراد افسرده موضوعات مهمي كه بايد بررسي شوند را با اطرافيان يا دوستان در ميان نمي گذارند. از همين رو شما نمي توانيد افسردگي او را درمان كنيد. او بايد در ارتباط با درمانگر قرار بگيرد. اين موضوع را جدي بگيريد.

شرايط حاد و خطر خودكشي افراد افسرده

در صورتي كه شخص افسرده از افكار خودكشي با شما صحبت مي كند يا حدس شما از صحبت هايش ميل به خود كشي است؛ اين موضوع را جدي بگيريد. گاهي افراد افسرده به سطحي از رنج مي رسند كه مرگ را تنها راه براي رهايي از آن مي بينند. اگر از خودكشي صحبت مي كند، خودزني مي كند، يا به دنبال ابزاري براي عملي كردن نقشه خود است؛ هرگز او را تنها نگذاريد. مهم است كه صريح اما با لحني مسلط از ميل به اين اقدام از او سؤال كنيد. اجازه بدهيد راجع به اين موضوع با شما صحبت كند. براي كمك به افراد افسرده در شرايط بحراني حتما از يك فرد متخصص در اين زمينه مشاوره بگيريد.

براي دريافت مشاوره در زمينه افسردگي و نحوه صحيح كمك به فرد افسرده مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : چگونه به افراد افسرده كمك كنيم؟

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۰:۰۷ | هنر زندگي
،

واقعيت درماني و تئوري انتخاب

يكي از رويكردهايي كه در سال هاي اخير در زمينه هاي مختلف به دليل خاصيت پيش گيرانه آن با استقبال مواجه شده رويكرد واقعيت درماني است. اين رويكرد توسط ويليام گلاسر در سال 1960 مطرح شد و در پاسخ به بخش هايي كه ساير رويكردها مثل روانكاي قادر به پوشش دادن آن نبود مورد استفاده قرار مي گيرد. در حقيقت واقعيت درماني بر حل مسئله و تصميم گيري بهتر براي رسيدن به اهداف تمركز دارد. تفاوت اصلي واقعيت درماني با رويكردهايي چون روانكاوي، تمركز آن بر زمان حال به جاي گذشته است.


براي دريافت مشاوره در زمينه انتخاب يك درمان مناسب مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

واقعيت درماني

دو هسته اصلي واقعيت درماني مسئوليت و انتخاب است. اين رويكرد به زمان حال بيشتر از گذشته اهميت مي دهد.خودآگاهي را به ناخودآگاهي ارجح مي داند. بيماري را يك فرايند فرار از مسئوليت مي داند و به اهميت بالا بردن بينش براي تغيير رفتار تكيه مي كند. واقعيت درماني يك شيوه درماني فرايند محور و راه حل مدار است. اهداف واقعيت درمانيعبارتند از:

 • جايگزين كردن انتخاب هاي موثر به جاي انتخاب هاي ناموثر
 • تبديل سبك زندگي رضايتمند به جاي زندگي غيررضايتمند

 

تئوري انتخاب

گلاسر واقعيت درماني را بر مبناي تئوري انتخاب بنا كرد. تئوري انتخاب در محتواي خود فلسفه كنترل بيروني را به چالش مي كشيد و در مورد انتخاب فاعل بودن به جاي مفعول بودن سخن مي گفت. او تئوري انتخاب را در واقع روانشناسي كنترل دروني مي‌‌نامد؛ به همين منظور روانشناسي كنترل بيروني را با بنيان‌هاي زير توضيح مي‌‌دهد:

1. منشا تمام رفتارهاي ما محرك‌هاي بيروني مي‌‌باشد و ما مي‌‌توانيم از طريق آن ديگران را تغيير داده و يا كنترل كنيم.

2. ديگران قادرند افكار، احساسات و اعمال ما را تعيين كرده و ما نيز مي‌‌توانيم افكار، احساسات و اعمال آن‌ها را تغيير دهيم.

3. ما وظيفه داريم ديگران را مجبور كنيم تا از قواعد ما پيروي كنند و درصورت مقاومت حق داريم از تنبيه و در صورت موافقت از تشويق و پاداش استفاده نماييم.

از ديدگاه گلاسر انسان‌ها اكثرا از تلاش براي كنترل بيروني استفاده مي كنند و خيلي از افراد به نوعي يا در معرض كنترل بيروني قرار دارند و يا در حال تلاش براي رهايي از اين كنترل و رساندن خود به جايگاهي كه خودشان بتوانند ديگران را تحت كنترل در آورند هستند و به همين دليل شادكامي ‌و احساس سعادت موضوعي دست نيافتني براي انسان به شمار مي رود.

ده اصل تئوري انتخاب:

1- تنها فردي كه مي‌‌توانيم كنترل كرده و يا تغيير بدهيم خودمان هستيم.

2- تنها چيزي كه مي‌‌توانيم به فرد ديگري بدهيم "اطلاعات" است.

3- تمام مشكلات دامنه‌دار و پايدار روان شناختي از مشكلات ارتباطي نشات مي‌‌گيرند.

4- وجود يك رابطه مشكل‌دار، همواره بخشي از زندگي كنوني ماست.

5- آن‌چه در گذشته بر ما رفته است، بر شرايط كنوني ما اثري شگرف و غيرقابل انكار دارد اما تعيين كننده زمان حال ما نبوده و ما مي‌‌توانيم نيازهاي بنيادين خود را به طور مناسبي ارضا كرده و براي ارضاي آن‌ها در آينده طرح و برنامه‌ريزي انجام دهيم.

6- هر يك از ما يك جهان كيفي (دنياي مطلوب) خاص خود را در ذهن خويش به عنوان "جهان مطلوبِ" خود دارد.

7- تمام آن‌چه از ما سر مي‌‌زند "فقط يك رفتار" است.

8- تمام رفتارهاي ما از يك كليت برخوردار است كه از 4  مؤلفه (بخش) تشكيل شده است كه عبارتند از؛ فكر، احساس، فيزيولوژي (كاركرد بدن يا احساسات جسماني)، عمل. گلاسر براي بيان مفهوم رفتار از تمثيل ماشين استفاده مي‌‌كنند كه دو چرخ جلوي اين ماشين فكر و عمل و دو چرخ عقب ماشين حس و فيزيولوژي هستند.

9- تمام رفتار كلي ما انتخاب شده است. ما بر عناصر و مؤلفه‌هاي عمل و فكر به صورت مستقيم كنترل داريم و بر بخش احساسات و فيزيولوژي (احساسات جسماني) به صورت غير مستقيم، از طريق آن ‌كه چگونه فكر يا عملي را انتخاب كنيم، كنترل داريم.

10- تمام رفتار كلي ما به وسيله "فعل" يا "اسم" خاصي نام‌گذاري شده و قابل شناسايي‌اند. مثلا؛ افسردگي (اسم)، افسردگي كردن (فعل) يا ترس (اسم)، ترسيدن (فعل).

نيازهاي اصلي از منظر واقعيت درماني

اين تئوري فرايند بيمار شدن را به عدم ارضا نيازها ربط مي دهد و در اين راستا پنج نياز اوليه را مطرح مي كند:

 1. نياز به عشق و تعلق خاطر: نياز به دوست داشتن و دوست داشته شدن
 2. نياز به بقا: برآورده كردن نيازهاي اوليه مثل خوراك و پوشاك و مسكن و...
 3. نياز به آزادي: داشتن استقلال عمل و تصميم گيري
 4. نياز به قدرت: ميل به پيشرفت و برتري
 5. نياز به تفريح: ميل به لذت و يادگيري

 

چه زماني بيماري ايجاد مي شود؟

واقعيت درماني بيان مي كند كه در چهار حالت بيماري رخ مي دهد:

 • زماني كه فرد در تحقق آرزوها و توانمندي ها و نيازهايش ناكام مي ماند.
 • زماني كه فرد با واقعيت رو به رو نمي شود و سعي در مفعول كردن خود دارد.
 • زماني كه فرد از مسئوليتِ پذيرش انتخاب هايش فرار مي كند.
 • زماني كه سعي در كنترل ديگران دارد.

فرايند واقعيت درماني

گلاسر در طراحي فرايند درمان خود چهار مرحله را عنوان كرد:

 1. بررسي خواسته ها: تو چه مي خواهي؟
 2. بررسي عملكرد: براي رسيدن به خواسته هايت تا حالا چه كرده اي؟
 3. خودارزيابي: آيا كارهايي كه تا به امروز انجام داده اي ثمربخش بوده يا خير؟
 4. طرح ريزي: از چه دستورالعمل يا برنامه اي بايد پيروي كني تا به خواسته ها برسي؟

 

براي دريافت مشاوره در زمينه انتخاب يك درمان مناسب مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : واقعيت درماني و تئوري انتخاب

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۰:۱۴ | هنر زندگي
واقعيت درماني،

آثار و راه هاي رسيدن به ‎⁨مثبت انديشي⁩

مثبت انديشي يك رويكرد ذهني و عاطفي است كه بر درخشندگي زندگي تمركز دارد. كسي كه مثبت مي انديشد؛ شادي، سلامتي و موفقيت را پيش بيني مي كند و معتقد است كه مي تواند بر هر مانع و دشواري غلبه كند. بسياري از افراد به مفهوم مثبت انديشي اعتقاد نداشته و آن را بي تاثير مي دانند. بر عكس افرادي از مثبت انديشي استفاده كرده و آثار مطلوب آن بر زندگي شان را حس مي كنند. شايد شما هم در دوره هاي مختلف زندگي خود تلاش كرده ايد كه مثبت انديش باشيد، اما بعد از چندي مشكلات آن چنان مي آورند كه نمي توانيد تفكرات منفي را از خود دور كنيد. ما در اين مطلب ابتدا به آثار مثبت انديشي و راه هاي براي رسيدن به اين مهارت مي پردازيم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه مثبت انديشي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

چرا بايد مثبت انديش باشيم؟

در بسياري از تحقيقات قدرت افكار بر ابعاد مختلف زندگي فردي مشخص شده است. بيماران سرطاني كه با تفكر مثبت توانسته اند از مرگ نجات يابند، به ما نشان مي دهند با غلبه بر فكر مي توان به غير ممكن ها نيز دست يافت. در ادامه علت هاي اهميت مثبت انديشي را بررسي كرده ايم.

تغيير نگرش:

منفي بيني و منفي سازي علاوه بر اين كه ذهن را مسموم مي كند، قدرت عملكرد مفيد و موثر را از فرد مي گيرد. هر گونه اهمال كاري يا تنبلي يا نداشتن اقدام براي تغيير، ريشه در همين پيش ذهنيت هاي منفي به امور دارد. تغيير نگرش و كسب ديدي مثبت توان پيدا كردن راه حل هاي خلاقانه براي ارتقا و رشد را فراهم مي كند. اگر مي خواهيد در رسيدن به اهداف و برنامه هايتان با قدرت بيشتري به پيش رويد و احتمال كسب موفقيت ها را براي خود بالا ببريد اولين مرحله داشتن نگرشي مثبت است.

بهبود عملكرد:

مثبت انديشي قدرت انگيزه را بالا مي برد. انگيزه بالا توان رويارويي با مسائل را فراهم مي آورد. براي رويارويي با مسائل، تنها مثبت انديشي است كه ميل به ترميم و اميد به توان ايجاد تغيير را ممكن مي سازد. قدرت تصميم گيري، اقدام به  عمل و ميل به پيشرفت كارها و در نهايت بهبود هر گونه عملكردي در گرو داشتن نگرشي مثبت است.

كاهش استرس:

هر چه ذهن به تغديه از افكار منفي عادت كرده باشد بيشتر دستخوش تجربيات استرس زا مي شود. برداشت منفي از رويدادها و پيش ذهنيت منفي نسبت به آن ها فرد را مرتبا در جايگاه ضعف قرار مي دهد. با اين روش فرد اغلب قدرت اراده خود را ناديده گرفته و كنترل اوضاع را در دست امور بيروني مي داند. اين شرايط همراه با تجربيات تنش زا خواهد بود. اما فرد مثبت نگر انتظارات مثبتي هم از پيشامدها دارد و هم بر توان خود براي پيشبرد كارها اميدوارتر است. به علاوه همين انتظار، سطح استرس او را نسبت به امور كنترل ناپذير پايين مي آورد. براي درمان اضطراب و استرس كليك كنيد.

بهبود وضعيت جسماني:

هر چه ذهن در وضعيت آرامش و ثبات باشد و كمتر دستخوش نوسانات هيجاني شود وضعيت سلامت جسماني هم مناسب تر خواهد بود. در تعقيب دستاورد مثبت انديشي در جهت كاهش استرس سيستم دفاعي بدن هم با كيفيت بهتري عمل خواهد داشت. براي اطلاع از راه هاي رسيدن به آرامش كليك كنيد.

تاب آوري:

يكي از مهمترين دستاوردهاي مثبت انديشي تاب آوري است. انتظارات مثبت و نگرش هاي مثبت، ذهن را آماده تجربيات بهتر قرار مي دهد. همين جهت گيري ذهني تاب آوري در برابر رويدادهاي سخت و ناگزير را  بدون تحمل فشار زياد، فراهم مي كند.

زندگي شاد:

زماني مي توانيد معناي حقيقي شادي را تجربه كنيد كه بپذيريد سختي هايي در زندگي هست؛ اما شما مي توانيد از آن ها عبور كرده و شرايط بهتري را رقم بزنيد. اميد به تغييرات در سايه داشتن نگرش مثبت يك زندگي پويا و پر دستاورد مي سازد كه مي تواند زمينه ساز تجربه يك زندگي شاد شود.

داشتن روابط موفق تر:

گوش به زندگي در روابط و منفي نگري نسبت به اين كه ديگران آسيب زننده هستند امكان ساخت يك رابطه موفق را مي گيرد. هر گاه ياد بگيريد كه نسبت به آدم ها خوش بين باشيد و با همين خوش بيني هم اقدام به ايجاد روابط كنيد؛ كمتر دستخوش سوء تفاهم ها هم خواهيد شد.

معني داري زندگي:

شما نمي توانيد براي زندگي تان معنايي خلق كنيد مگر اين كه زندگي را به عنوان صحنه هنرمندي خود باور كنيد و با مثبت انديشي هايتان به جنبه هاي مختلف آن رنگ دهيد. معناي هر كسي در زندگي معطوف به ديد روشني است كه او با مثبت نگري مي تواند بسازد.

 

با چه روش هاي مثبت انديش باشيم؟

ذهن به دو بخش خود متفكر و خود مشاهده گر تقسيم مي شود. به اين معني كه شما نمي توانيد جلوي ورود افكارتان را بگيريد، خود متفكر دائم در حال پخش داستان هاي مختلف در درون ذهن شماست. اما شما با خود مشاهده گر مي توانيد انتخاب كنيد كه به كدام افكار توجه كنيد. براي رسيدن به چنين مهارتي نياز به تمرين داريد. مثبت انديشي به نوعي توجه به افكار و رويدادهاي خوشايند تعريف مي شود. در ادامه به برخي راه هايي كه به مثبت انديشي كمك مي كند پرداخته ايم:

جملات تاكيدي صبحگاهي و شبانه:

افكار ما با كلمات و جملات ساخته مي شود. جملات منفي فضاي ذهن را مسموم مي كند. هر چه ياد بگيريم ذهن را با داده هاي مثبت تغذيه كنيم شيوه عملكرد آن را تقويت خواهيم كرده ايم. براي اين منظور دقايق اوليه بيداري و شب ها پيش از خواب كه ذهن در حالت پذيرش و تلقين پذيري بيشتري است جملات تاكيدي مثبت را تكرار كنيد؛ مثل "امروز روز درخشاني خواهد بود؛ من قادر به انجام هر كاري كه تصميم بگيرم هستم؛من توانمندم".

معاشرت با مثبت انديشان:

نشست و برخاست با افرادي كه پر از واگويه هاي منفي نيستند و بالعكس با شيوه هاي نگرش مثبت فعاليت دارند؛ بر نوع عملكردهاي انتخابي و تصميم گيري هاي زندگي شما تاثير دارند. فضاهاي مثبت مي تواند از يكي به ديگري انتقال يابند و از راه يادگيري مشاهده اي سبك زندگي مثبت نگرانه اي را رقم زنند.

شكرگزاري:

اين كه نسبت به آن چه داريد حس قدرداني داشته باشيد و اين حس را در خصوص كل زندگي و روابطتان حفظ كنيد در كسب يك چشم انداز مثبت به وقايع موفق خواهيد بود. هر چه را كه جزء بركات و نعمات زندگي خود مي دانيد، هر روز با خود مرور كنيد.

تصوير سازي هاي مثبت:

عملكردهاي ما تحت تاثير ذهنيات و احساسات ما خواهد بود. يكي از روش هاي موثر براي داشتن نگرش مثبت دقت در تصويرسازي هاي ذهني است. در ذهنتان آنچه را مي خواهيد به تصوير بكشيد و آن را پر از لحظات شاد و موفق كنيد. اين تصوير سازي ها عملكرد ما را براي اقدامات موثر در جهت اهدافمان تنظيم مي كند و آن را آماده پذيرش و جذب موقعيت هاي مثبت مي سازد.

تجربه زندگي در حال:

اغلب استرس ها و واگويه هاي منفي ذهني حاصل زندگي در گذشته يا ترس از آينده است.  تجربه گر زندگي جاري در لحظه حال بودن ما را از گذشته اي كه ديگر وجود ندارد و آينده اي كه هنوز محقق نشده مي رهاند و نگرش مثبت را تقويت مي كند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه مثبت انديشي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : آثار و راه هاي رسيدن به ‎⁨مثبت انديشي⁩

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۰:۰۲ | هنر زندگي
مثبت انديشي⁩،

تقويت بدن بعد از ترك اعتياد

آيا از اهميت تقويت بدن بعد از ترك اعتياد با خبريد؟ مصرف مواد مخدر آسيب ها و مضرات زيادي به جسم و كاركردها شناختي وارد مي كند، به علاوه بسياري از عملكردهاي بدني را مختل مي كند. اعتياد باعث ايجاد عادات و رفتارهاي غلطي مي شود كه يكي از اين عادات مخرب رژيم غذايي نامناسب است. اكثر مبتلايان به اعتياد دچار سوء تغذيه مي شوند. از طرفي مواد مخدر در هضم غذا نيز اختلال ايجاد مي كند و منجر به ضعيف تر شدن وضعيت جسماني فرد مي شود. بنابراين با داشتن يك برنامه غذايي مناسب و رفتارهاي سالم، براي تقويت بدن بعد از ترك اعتياد اقدام كنيد. در اين مقاله به بايدها و نبايدهاي تقويت بدن بعد از ترك اعتياد مي پردازيم.


براي دريافت مشاوره در زمينه ترك اعتياد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

تقويت بدن بعد از ترك اعتياد

اغلب افراد در زمان مصرف مواد، تصور مي كنند كه مواد مخدر به آنها انرژي مي دهد. در واقع آنچه از مصرف مواد نصيب فرد مي شود كاهش اشتها، سوء هاضمه، نقص عملكرد كبد و لوزالعمده، كم كاري روده و نيز عدم دفع مناسب سموم از بدن است.

بعد از ترك اعتياد، متخصص به شما كمك مي كند تا بتوانيد اعتياد خود را كنترل كنيد و مانع از بازگشت اعتياد شويد. يكي از موارد مهمي كه در اين زمان به آن پرداخته مي شود، برنامه غذايي مناسب و ورزش است. در واقع مصرف طولاني مدت مواد مخدر، فشار رواني زيادي را به فرد وارد مي كند. در كنار جلسات مشاوره كه حتما بايد دريافت شود، تغذيه مناسب مي تواند به تقويت بدن بعد از ترك اعتياد كمك كند و بازگشت به اعتياد را كاهش دهد. 

بايدهاي بعد از ترك اعتياد

بعد از ترك اعتياد، جسم شما به تقويت بيشتري نياز دارد. مواد مخدري كه تا پيش از ترك، مشكلات جسماني فرد را تا حدودي پنهان مي كرد ديگر وجود ندارد، در نتيجه اين مشكلات خود را نشان خواهند داد. تغذيه مناسب به همراه ورزش و استراحت كافي، نقش مهمي در تقويت بدن بعد از ترك اعتياد ايفا مي كند. براي تقويت بدن خود مي توانيد از دستور العمل هاي زير پيروي كنيد.

ورزش روزانه

ورزش روزانه و منظم انرژي بدن و اعتماد بنفس را بالا مي برد و روحيه و خلق فرد را بهبود مي بخشد. ورزش منجر به كاهش استرس و افسردگي ناشي از ترك اعتياد مي شود. ورزش همچنين باعث كاهش ميل به مصرف مجدد مي شود. بايد توجه كنيد كه ورزش فقط نقش سركوب كننده ميل مصرف را دارد و براي جلوگيري قطعي از بازگشت فرد تحت نظر متخصص باشد. لازم نيست از همان ابتدا با زمان هاي طولاني فعاليت جسمي را شروع كرد. مي توان با 10 دقيقه ورزش روزانه آغاز كرد و به تدريج به نيم ساعت در روز رسيد.

نوشيدن آب كافي

لازم است حداقل روزي 8 ليوان آب در روز بنوشيد. آب مي تواند به تخليۀ مواد سمي كمك كند و آسيبي كه در اثر اعتياد به دستگاه گوارش شما وارد شده است را جبران نمايد. نوشيدن يك ليوان آب قبل از وعده‌هاي غذايي به اين هدف كمك مي كند.

مصرف وعده هاي كوتاه و منظم

در زمان بعد از ترك مواد مهم است كه همواره خود را سير نگه داريد. شما بايد سعي كنيد در فواصل دو تا چهار ساعت وعده غذايي داشته باشيد. اين كار باعث مي شود تا قند خون ثابت بماند و بدن شما بهتر بتواند در برابر ساير مشكلات جسماني مقاومت كند. در صورتي كه امكان مصرف وعده هاي غذايي برايتان وجود ندارد، توصيه مي شود تنقلات مغذي مثل آجيل همراه خود داشته باشيد و در طول روز مصرف كنيد.

اصلاح عادات غذايي

تغيير هر عادتي از جمله عادت هاي غذايي نيز مانند ترك مواد مخدر بايد به صورت تدريجي يا با جايگزين كردن عادتي جديد انجام شود. برنامه غذايي بعد از ترك بايد به تدريج و با جايگزيني برخي مواد به جاي بعضي ديگر تغيير كند. مقالهغذاهاي مفيد براي ترك اعتياد را مطالعه نماييد. 

نبايد هاي بعد از ترك

در دوره بعد از ترك بهتر است از اين نوع مواد غذايي پرهيز شود:

چربي هاي اشباع: اين نوع از چربي ها در روغن هاي جامد و فست فود ها بيشتر يافت مي شود. مصرف اين چربي ها باعث مشكلات گوارشي و روده اي مي شوند و در طولاني مدت مي تواند باعث بروز مشكلات قلبي نيز بشود.

مواد كافئين دار مانند قهوه و نسكافه: لازم است اين مواد با چاي يا موارد مشابه جايگزين شود. در صورتي كه فرد نمي تواند بدون مصرف قهوه روز خود را سپري كند مي تواند مصرف آن را كاهش دهد. مصرف بيش از دو فنجان در روز به خاطر خاصيت محرك اين ماده تأثيراتي بر خلق مي گذارد كه مي تواند فرد را به وسوسه مصرف مجدد مواد دچار كند.

قند و شكر و غذاهاي بسيار شيرين: اين مواد انرژي زيادي را براي بدن تأمين مي كنند اما مواد مغذي كمي دارند. اين مسأله باعث مي شود فرد احساس سيري كند اما نياز خود به مواد غذايي را دريافت نكند.

فرآورده هاي بسته بندي شده: اين مواد آب بدن را كم مي كنند و تأثير منفي در فرايند بهبودي دارند. به جاي مصرف مواد غذايي بسته بندي مي توان انواع تازه همان ماده غذايي را مصرف كرد.

براي دريافت مشاوره در زمينه ترك اعتياد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :  تقويت بدن بعد از ترك اعتياد

ادامهـ مطلبـ
| ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۳:۴۲ | هنر زندگي
تقويت بدن بعد از ترك اعتياد،

كوليك نوزاد | علل و راه هاي رفع كوليك نوزاد

كوليك نوزاد آن هم در اولين تجربه والدگري مي تواند شما را در برابر مسئوليت هاي جديد بسيار خسته و ناتوان سازد.كوليك نوزادان كمي راز آلود است، نوزاد دچار كوليك با وجود تغذيه مناسب گريه هايش سه ساعت، حداقل سه روز در هفته و به مدت بيش از سه هفته ادامه دارد. كوليك نوزاد معمولا در دوهفتگي شروع شده و طي 3 تا 4 ماه از بين مي رود. در طول اين مدت ممكن است شما دچار اضطراب و نگراني هاي شديدي درباره سلامت نوزاد خود شويد. با شناخت نشانه ها و راه هاي كاهش درد كوليك نوزاد مي توانيد براي برقراري آرامش خانواده قدمي برداريد.


براي دريافت مشاوره در زمينه نشانه هاي كوليك و درمان كوليك نوزاد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

كوليك نوزاد

قولنج يا كوليك نوزاد حالتي است كه در آن نوزاد گريه هاي بي وقفه و دردناكي را سر مي دهد. نوزاد دچار كوليك گريه هايش بيشتر از سه ساعت در روز طول مي كشد. معمولا سه روز در هفته و يا بيشتر گريه مي كند و به نظر مي رسد براي آرام كردن نوزاد هيچ روشي كارساز نيست. گريه نوزادان در شرايطي كه نياز به تغذيه يا تعويض پوشك و يا هر نوع توجهي دارد، طبيعي است. اما در كوليك نوزاد اين گريه بدون هيچ دليلي رخ مي دهد.

كوليك نوزاد مي تواند روي كيفيت رابطه مادر و نوزاد تاثير منفي بگذارد و مادر را مستاصل كند؛ زيرا موقعيت پيش آمده براي نوزاد بسيار دردناك است. در شرايط شروع نشانه ها كودك صورتش از گريه شديد كبود و قرمز مي شود. ناتواني مادر براي كمك رساني به نوزادش وضعيت را دردناك تر مي كند.

از كجا بدانم نوزاد كوليك دارد؟

براي تشخيص كوليك نوزاد، نشانه هايي كه در ادامه به آن ها اشاره كرده ايم را بررسي كنيد:

 • گريه هايي كه از چند دقيقه تا سه ساعت به طول مي انجامد و معمولا دوره هاي مشخص و قابل پيش بيني براي مادر دارد.
 • گريه هاي شديد كه با هيچ روشي آرام نمي شود.
 • در كوليك بدن نوزاد منقبض و پاها به سمت بالا گرد مي شود، دست ها مشت و گره كرده و عضلات شكم سفت است.

چرا كودكم مبتلا به كوليك است؟

هيچ علت دقيقي براي ابتلا به كوليك مشخص نشده است. به همين دليل راهي مشخص براي درمان آن وجود ندارد. برخي از نظرياتي كه درباره علت كوليك بيان كرده اند عبارتند از:

 • عضلات گوارش رو به رشد بوده و اغلب دچار اسپاسم گازي مي شوند
 • وجود هورمون هايي كه باعث درد معده و خلق ايرادگير در كودك مي شود.
 • سيستم عصبي در حال رشد
 • حساسيت بيش از حد نوزاد به نور و سر و صدا

 

چه طور براي كاهش درد كوليك به نوزادم كمك كنم؟

براي كاهش و درمان دردها ارتباط با متخصص بسيار مفيد است هرچند گاهي متخصص هم در تسكين اين دردها كاري از دستش بر نمي آيد.

 • مادراني كه كه در خانواده هايشان سابقه آلرژي دارند خوب است كه آلرژي ها شناسايي شوند و از مصرف آنها بپرهيزيد.
 • سعي كنيد وعده هاي غذايي كودك را بيشتر كنيد و در هر وعده ميزان تغذيه كم شود.
 • كودك خود را در آغوش بگيريد و در همان حين او را آرام تكان دهيد. مي توانيد از تاب مناسب سن نوزادتان استفاده كنيد.
 • كودك را به حمام آب گرم ببريد و شكم او را ماساژ دهيد. مقاله روش هاي ماساژ كودك را مطالعه كنيد.
 • خوب است در هنگام گريه كودك براي او به آرامي شعر يا لالاي بخوانيد. بودن صدايي در پس زمينه محيط كودك شايد اثرگذار باشد.
 • شكم كودك را روزي يك بار با روغن زيتون ماساژ دهيد. اين روش ممكن است.

گاهي هيچ كدام از روشهاي تسكين جوابگو نيستند. در اين شرايط بهتر است از فرد مطمئن ديگري كمك بگيريد و كوك را با او تنها بگذاريد. گريه هاي بي وقفه استرس زاست و بهتر است زماني را براي آرامش خود فراهم كنيد. گريه ها و دردهاي مربوط به كوليك معمولا تا سه ماهگي بهبود مي يابد و نوزاداني كه به درد كوليك مبتلا هستند رشد طبيعي را طي مي كنند و مشكل ديگري در سلامتي ندارند. اگر نتوانستيد نوزاد خود را آرام كنيد يا نشانه ها ادامه يافتند، موضوع را با يك مشاوره كودك در ميان بگذاريد.

براي دريافت مشاوره در زمينه نشانه هاي كوليك و درمان كوليك نوزاد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :  كوليك نوزاد | علل و راه هاي رفع كوليك نوزاد

ادامهـ مطلبـ
| ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۶:۵۳ | هنر زندگي
كوليك نوزاد،

انتخاب همسر مناسب

انتخاب همسر مناسب و ازدواج يكي از سخت ترين و مهم ترين اتفاق زندگي هر فرد است. ازدواج به تفكر منطقي و تلاش و كوشش فراواني نياز دارد تا شما بتوانيد بهترين انتخاب ممكن را انجام دهيد. اما در اين راه سوالاتي براي شما پيش مي آيد. با چه كسي ازدواج كنم؟ معيارهاي لازم براي انتخاب همسر آينده چيست؟ آگاهي از معيارهاي ازدواج به شما كمك مي كند تا بتوانيد براي انتخاب همسر مناسب خود قدم هايي مطمين تر برداريد. هر كدام از شما ممكن است معيارهاي خاص خودتان را براي ازدواج داشته باشيد، اما اين معيارها بر چه اساس و چگونه تعريف شده اند؟ در اين مقاله قصد داريم به شما كمك كنيم تا بتوانيد بهترين معيارها براي انتخاب همسر آينده خود را بيابيد.


براي دريافت مشاوره در زمينه ازدواج و انتخاب همسر مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

ازدواج و تشكيل خانواده

ازدواج و تشكيل زندگي از حساس ترين فصول زندگي انسان است. ازدواج پيوند مشترك دو فرد با حفظ استقلال خود است كه در تكامل رسيدن به يكديگر كمك مي كنند.

وقتي شما فردي را براي ازدواج انتخاب مي كنيد، او را همسر آينده خود، شريك تمام عمر و مادر يا پدر فرزندانتان مي دانيد؛ بنابراين انتخاب همسر آينده، بايد از روي آگاهي و با توجه به معيارهاي صحيح صورت گيرد.

براي يك ازدواج خوب چه بايد كرد؟

اولين گام براي ازدواج، شناخت خود،  ويژگي هاي شخصيتي و خواسته هاي خود از زندگي است. اول بايد متوجه شويد كه چرا مي خواهيد ازدواج كنيد و چه قصدي داريد. به طور مثال دنبال اين هستيد كه با ازدواج مي خواهيد به پول برسيد و يا به دنبال همراهي براي رسيدن به كمال هستيد؟ سپس بايد هدف ها و نقشه آينده خود را مشخص كنيد. اين كه مي خواهيد در آينده به چه جايگاهي برسيد و چه آرزوهايي داريد. سپس بر حسب خواسته ها و اهداف آينده خود به انتخاب معيارهاي همسر ايده آل خود بپردازيد. البته بايد توجه داشته باشيد كه ايده آل نگري محض نكنيد و به رويا پردازي نپردازيد. بايد به اين نكته توجه كنيد كه شما براي طرف مقابل خود تا چه حد ايده آل هستيد و چه ويژگي هايي داريد. هر ترازويي دو كفه دارد  و بايد توازن بين كفه هاي ترازو را رعايت كنيد.

معيار هاي اصلي انتخاب همسر

همان طور كه پيش تر گفتيم هركسي معيار هاي خاص خود را براي انتخاب همسر دارد، همسر مناسب براي هر كس معني خاصي دارد. اما معيار هاي اوليه اي وجود دارد كه به شما كمك مي كند تا بهترين انتخاب را داشته باشيد و تا حدودي خوشبختي و موفقيت زندگي آينده خود را تضمين كنيد. بعضي از اين معيارهاي اصلي و اوليه به شرح زيرند:

فاصله سني

اختلاف سني ۳ تا ۷ سال تفاوت نسبتاً مناسبي است، اگرچه اين فاصله حكم محض نيست. اگر همه معيار هاي ديگر مورد تاييد بود و تناسب داشت، هم سن بودن يا حتي يكي دوسال بزرگ تر بودن نمي‌تواند مشكل ايجاد كند. ولي در موارد همسن و بزرگتر بودن بايد احتياط بيشتري صورت گيرد.

وضعيت ظاهري

در گام اول، دختر و پسر بايد از نظر ظاهري هم ديگر را بپسندند. وضعيت چهره و ويژگي هاي ظاهري طرف مقابل بايد مورد تاييد شما قرار گيرد. زيرا شما قرار است با همچين فردي براي مدت طولاني زندگي كنيد و اگر ظاهر او پسند شما نباشد در آينده به مشكل خواهيد خورد.

اخلاق

ويژگي هاي اخلاقي از مهم ترين معيار ها براي انتخاب همسر مناسب است. فرد مقابل شما بايد داراي اخلاق نيكو و ويژگي هايي مانند صداقت (از مهم ترين معيارها)، لجباز نبودن، پرخاشگر نبودن، خوش رويي، وفاداري، ادب، سخاوت و ... باشد.

تناسب عقايدي

فردي كه با او قصد ازدواج داريد، بايد از لحاظ اعتقادي و مذهبي در تناسب باشيد و يا بتوانيد به عقايد يكديگر احترام بگذاريد. پذيرش عقايد فرد مقابل بسيار حائز اهميت است تا بتوانيد بدون مشكلي، استقلال خود را حفظ كنيد.

تناسب فرهنگي و اجتماعي

توجه به جايگاه اجتماعي و فرهنگي طرف مقابل، يك ويژگي بسيار مهم براي داشتن يك ازدواج موفق است. تفاوت بيش از اندازه بين طبقات اجتماعي خانواده ها منجر به بروز مشكل زيادي مي شود. از طرف ديگر فرهنگ به صورت تعيين بايدها و نبايدهايي در رفتار ما نقش بسيار زيادي دارد و تفاوت فرهنگي موجب بروز شكاف هاي عظيمي در رابطه دو فرد مي شود.

تناسب تحصيلي

اگر چه تحصيلات و مدرك تحصيلي، تعيين كننده صرف شخصيت افراد نيست، ولي بايد پذيرفت افراد تحصيل كرده از لحاظ تفكر و منش كمي متفاوت از سايرين هستند. تناسب تحصيلي مي تواند تاثير مهمي در زندگي مشترك بگذارد. بهترين حالت از ديدگاه روانشناسان، بالاتر بودن تحصيلات آقا از خانم و يا برابر بودن سطح تحصيلات است.

تناسب اقتصادي

پول و وضعيت مالي افراد در ازدواج بسيار مهم است و بسياري از افراد در آرزوي ازدواج با پول دارترين افراد هستند. اما اختلاف زياد در سطح اقتصادي مي تواند بسيار مشكل آفرين باشد و حتي در نهايت منجر به ايجاد حس حقارت در فرد با وضعيت اقتصادي پايين تر شود. بهتر است شرايط اقتصادي هر دو طرف در حد نزديك به هم باشد.

سلامت جسماني

گروهي از مشكلات جسماني و بيماري ها بسيار ساده و پيش پا افتاده هستند. اما در مقابل بعضي از امراض و مشكلات بر زندگي تاثير مي گذارند. قبل از ازدواج بايد از ميزان سلامتي طرف مقابل خود اطمينان حاصل كنيد. اگر او داراي مشكل جسماني خاصي هست، در مورد آن بيماري و مشكلاتي كه ايجاد مي كنيد، تحقيق كنيد تا با آگاهي كامل دست به انتخاب بزنيد.

سلامت رواني

سلامت روان مسئله بسيار مهمي است كه با تحقيق از اطرافيان و مراجعه به مشاوره پيش از ازدواج قابل شناسايي است. سلامت روان از جمله پارامترهايي است كه شناسايي آن توسط خود شما بسيار دشوار خواهد بود. شايد با گذر زمان و بودن در موقعيت هاي مختلف به برخي از مشكلات رواني طرف مقابلتان پي ببريد. اما ممكن است تا رسيدن به چنين شناختي زمان طولاني سپري شده و يا حتي ازدواج كرده باشيد. روانشناسان باليني با دانشي خود به شما براي داشتن يك انتخاب درست كمك خواهند كرد.

مشابه بودن روحيات و خلقيات

افراد داراي خلق و خو و روحيات متفاوت اند. گروهي درون گرا و گروهي ديگر برون گرا هستند. بهتر است همسر آينده تان از نظر خلق و خو و روحيات مشابه شما باشد. براي اين كه متوجه شويد تا چه قدر روحيات شما با يكديگر سازگاري دارد، پرسيدن علايق و سرگرمي ها و مشاهده ويژگي رفتاري (مانند شوخ بودن و معاشرتي بودن) مي تواند به شما كمك كند. البته مراجعه به روانشناس و انجام تست هاي شخصيت نيز بسيار كمك كننده است.

سخن پاياني

معيار هاي اصلي ذكر شده، نكاتي براي راهنمايي و آگاهي شما هستند و گاهي در شرايط خاص مي توان ازاين معيار ها نيز چشم پوشي كرد. مسئله اي كه مهم است انتخاب آگاهانه و عقلاني شما و به دور از احساس است. امروزه ازدواج ها از حالت سنتي به شكل مدرن سوق پيدا كرده اند. عشق و علاقه پيش از ازدواج براي جوانان بيشتر از پيش اهميت يافته است. اما زماني كه انتخاب شما تنها بر اساس احساسات باشد، در طولاني مدت متوجه مي شويد ازدواج تان آن طور كه انتظارش را داشتيد مناسب نبوده است.

آشنايي و دوستي هاي قبل از ازدواج به شناخت طرفين از يكديگر كمك مي كند. اما موانعي مثل نرسيدن به بلوغ عاطفي، عدم خودشناسي، عدم آگاهي از خواسته ها و نيازهاي خود، باعث مي شود افراد حتي در صورت داشتن صداقت به شناخت درستي نرسند. اما روانشناسان با پرداختن به جزئي ترين ابعاد شخصيتي به شما براي انتخاب همسر مناسبتان كمك مي كنند.

براي دريافت مشاوره در زمينه ازدواج و انتخاب همسر مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :  انتخاب همسر مناسب

ادامهـ مطلبـ
| ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۲:۳۵ | هنر زندگي
انتخاب همسر مناسب،

علل و درمان تيك عصبي كودكان

تيك عصبي كودكان مجموعه اي از انقباض هاي عضلاني غير ارادي ست كه به صورت رفتار يا توليد صدا به طور ناگهاني از كودك سر مي زند. معمولا استرس عامل اصلي بروز تيك است. بعد از چند بار تذكر دادن و صحبت كردن با كودكتان متوجه مي شويد كه علائم تيك دوباره تكرار مي شوند پس بيشتر مضطرب مي شويد و كودك نگراني تان را مي بيند و نسبت به اين موضوع حساس مي شود. واكنش شديد به علائم باعث تشديد تيك در كودك مي شود. اگر مي خواهيد تيك در كودكتان به يك عادت رفتاري تبديل نشود با ما همراه شويد تا علت تيك عصبي كودكان و راهكارهاي درمان را بررسي كنيم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه تيك عصبي كودكان مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

اختلال تيك عصبي در كودكان

تيك عصبي كودكان مانند اختلال تيك در بزرگسالان به صورت پرش ناگهاني يا انقباض غير ارادي عصبي است كه مي تواند به صورت طولاني مدت يا زودگذر در كلام و رفتار ظاهر شود. كودك معمولا از وجود تيك هاي خود آگاهي ندارد. به طور معمول اختلالات تيك در دوران كودكي يا نوجواني شروع مي شوند و به كودك كمك مي‌كند تا انرژي عصبي خود را آزاد كند. كودكان در سنين 12-7 سالگي بيش ترين ميزان تيك را نشان مي دهند. ميزان شيوع تيك در پسران بيشتر از دختران است. گاهي اين اختلال تا ميانسالي ادامه پيدا مي كند.

 

انواع تيك در كودكان

تيك صوتي:

كودكان داراي تيك صوتي رفتاري صدادار توليد مي كنند. تيك هاي صوتي ساده مانند سرفه كردن، صاف كردن گلو، غرغر كردن، بالا كشيدن بيني، فين كردن و تيك هاي صوتي پيچيده مانند تكرار كلمات يا عبارات، بددهني (استفاده از كلمات يا عبارات مستهجن)، مكرر گويي (تكرار واژه هاي خود)، پژواك كلام (تكرار واژه هاي اخر طرف مقابل) ديده مي شود.

تيك حركتي:

تيك حركتي رفتارهايي مانند شكلك در آوردن، تنگ كردن چشم ها، بالا انداختن شانه يا تكان دادن سر، باز و بسته كردن چشم، مكيدن لب، بال اپريدن ناگهاني شانه يا پا و پلك زدن در كودك را شامل مي شود.

تيك هاي حركتي پيچيده شايع عبارتند از؛ رفتارهاي نظافتي، بوييدن اشيا، جهش، رفتارهاي لمسي، پژواك كرداري (تقليد رفتار مشاهده شده)، حركات زشت و ناشايست (ادا و اطوار زننده).

شايع ترين تيك هاي حركتي چهره اي هستند با اين حال در بعضي از كودكان گردن و اندام ها را درگير مي كند. تيك هاي متعدد حركتي به همراه يك يا چند تيك صوتي اختلال توره ناميده مي شود.

 

تيك هاي گذرا و مزمن عصبي كودكان

تيك ها بر اساس ماندگاري به دو دسته گذرا و مزمن تقسيم مي شوند. تيك هاي گذرا حداقل به مدت 4 هفته و حداكثر 12 ماه طول مي كشند، اگر كودكتان رفتارهاي تكراري را در مدتي كمتر از اين زمان انجام دهد، دچار اختلال تيك نيست.

در صورتي كه رفتارهاي تكراري پايدار شده و بيشتر از يك سال در كودك مشاهده شوند تيك مزمن تشخيص داده مي شود. اين تيك ها پايدارتر و انقباض هاي عضلاني معمولا شديدتر است. تيك هاي مزمن بيشتر بين سنين 6 تا 12 سالگي ديده مي شود. ممكن است متوجه شده باشيد كه علايم كودك به طور متناوب كم و زياد مي شود يا براي مدتي محو مي شوند و دوباره پديدار مي شوند.

 

علائم رفتاري مقدماتي تيك

معمولا علائم رفتاري مقدماتي مانند تحريك پذيري، مشكلات توجه، تحمل كم در برابر محروميت پيش از شروع تيك ها يا همزمان با آن در كودك بروز پيدا مي كند همچنين تجربه هاي حسي مانند احساس تنش، فشار يا خارش قبل از تيك رخ مي دهد شايع ترين تيك اوليه چشمك زدن است كه متعاقب با آن تيك سر يا شكلك در آوردن بروز پيدا مي كند. اكثر علائم صوتي و حركتي پيچيده، سال ها پس از علائم اوليه ظاهر مي شود. توجه شما به اين نشانه ها مي تواند از پيشروي تيك ها جلوگيري كند. براي اين منظور بهتر است علت تيك فرزندتان را شناسايي كرده و در جهت رفع آن ها اقدام كنيد.

 

علت تيك عصبي كودكان

تركيبي از عوامل محيطي و زيستي در ايجاد تيك هاي عصبي كودكان دخالت دارند. عوامل ژنتيكي، وسواس، افسردگي، بيش فعالي، محيط پر تنش، استرس هاي مزمن و طولاني مدت مي تواند در بروز تيك موثر باشد، حتي ممكن است كودك به خاطر تقليد اين عادت رفتاري را پيدا كند.

تيك عصبي كودكان بيشتر در زمان هايي كه تحت فشار عصبي هستند ظاهر مي شود. شايد متوجه شده باشيد كه تيك‌هاي كودك شما بيشتر در هنگام شروع مدرسه و در فصل امتحانات بيشتر مي شود. همچنين زماني كه شما از كودك كاري بيشتر از توانايي‌اش انتظار داشته باشيد مثل نمرات عالي يا موفقيت در يك‌رشته ورزشي خاص و ... اين مسئله فشار زيادي به كودك وارد مي‌كند و او دچار استرس مي‌شود. وقتي كودكتان آرامش دارد يا مشغول به كاري است مثلا در حين بازي يا هنگام خواب تيك ها كاهش مي يابد يا به طور موقت از بين مي روند.پ

 

سير بيماري و پيامدهاي آن

در دوران كودكي علائم تيك ممكن است كاهش يا افزايش پيدا كند يا علائم تازه جانشين علائم قديمي شود. در اكثر موارد تيك تا نوجواني به طور كامل برطرف مي شود. اما كودكي كه به نوع شديد بيماري مبتلاست ممكن است دچار مشكلات هيجاني مانند افسردگي و كاهش اعتماد به نفس شود؛ به دنبال آن شاهد تخريب عملكرد كودك خود باشيد. اين تخريب زماني بيشتر مي شود كه كودك همزمان به بيش فعالي يا اختلال وسواسي – عملي نيز مبتلا باشد.

 

چطور با تيك‌هاي عصبي كودكم برخورد كنم؟

عواملي كه باعث ايجاد فشار روحي در كودك مي شود را شناسايي كنيد چون تيك ها معمولا به صورت موقت ايجاد مي شوند آن هم در شرايطي كه كودكتان تحت فشار رواني باشد. زماني كه شرايط به حالت عادي برگردد معمولا تيك ها ناپديد مي شوند. واكنش شديد به تيك هاي كودك منجر به اضطراب او مي شود حتي ممكن است شدت تيك ها افزايش پيدا كند حتي زماني كه كودكتان خسته است تيك هايش بيشتر مي شود پس استراحت كافي به او بدهيد. آرامش و خونسردي خودتان را حفظ كنيد تا فشار رواني كودك بيشتر نشود. عوامل بروز استرس كودك تان را شناسايي كنيد. 

 

براي كاهش تيك كودكم چه كارهايي نبايد بكنم؟

زماني كه كودك حالت هاي تيك را نشان مي دهد بي اعتنايي كنيد. نبايد روي حركات بچه متمركز شويد و مدام به او گوشزد كنيد كه چرا اين حركات را تكرار مي كند؛ هر چه كودك بيشتر روي رفتارش حساس شود، تيك افزايش پيدا مي كند. در مواقعي كه كودك تيك ندارد، بايد بيشتر به او توجه يا او را نوازش كرد. 

كودك را نترسانيد. براي مثال نگوييد كه "اگر اين كار را ادامه دهي كسي با تو دوست نمي‌شود يا همه تو را مسخره مي كنند"، اين نوع برخورد علاوه بر افزايش تيك عصبي، عزت‌نفس كودك را بشدت پايين مي‌آورد.  تحقير، سرزنش و مقايسه شرايط را بدتر مي كند. تجربه نشان داده كه تذكر مستقيم يا تنبيه كودك براي ترك رفتار عادتي به هيچ وجه مؤثر نيست و بايد از شيوه تربيتي مبتني بر تشويق استفاده كرد. بخاطر تيك ها،كودكتان را از مهماني يا ساير جمع هاي اجتماعي محروم نكنيد، چون اثر منفي بر مهارت هاي اجتماعي اش دارد.

 

امنيت محيط تيك هاي عصبي را كاهش مي دهد.

سعي كنيد تنش هاي احتمالي را كاهش دهيد و محيطي امن براي كودكتان فراهم كنيد. محيط خانواده در ايجاد و تشديد علائم تيك اهميت دارد. براي مثال حتي زماني كه شما با همسرتان قهر مي كنيد و به مدت طولاني با او حرف نمي زنيد احساس ناامني از را در او ايجاد كرده ايد. همچنين از كودك خود به عنوان خبر رسان بين خودتان استفاده نكنيد.

بهبود روابط زناشويي، مهارت حل مسئله، مديريت استرس و كنترل خشم براي فراهم كردن محيطي امن ضروري است. به كودكتان اطمينان دهيد كه در هر شرايطي دوستش داريد. اينكه او را به خاطر خودش دوست داريد نه به خاطر موفقيت هايش به او آرامش مي دهد. شرايط كودك را با معلم كودكتان در ميان بگذاريد و از او بخواهيد در اين زمينه با شما همكاري كند.

 

تخليه هيجاني راهي براي كاهش تيك عصبي كودك

سرگرمي هاي مورد علاقه كودك مثل نقاشي، موسيقي، بازي ها و ... مي تواند در بهبود تيك ها موثر باشد پس فعاليت هايي همچون بازي يا برنامه هاي شادي بخش را بيشتر كنيد تا تخليه هيجاني بيشتري را تجربه كند. درآغوش گرفتن و نوازش نيز ميزان اضطراب كودك را كم مي نمايد. ايجاد آرامش از طريق ورزش هاي تنفسي به مرور زمان نيز اين عارضه را كاهش مي دهد. پس تغيير شيوه زندگي كودك مي تواند اثر بخش باشد.

درمان تيك عصبي كودكان

اگر تيك ها بيشتر از ۶ ماه طول بكشد يا شدت شان به حدي باشد كه مانع از انجام كارهاي روزمره كودك شود يا كودك را ناراحت كند، درمان ضرورت دارد. درمان اختلال تيك بستگي به شدت تيك ها، ناراحتي ذهني كودك، اختلالات همزمان و تاثير تيك ها بر عملكرد تحصيلي و اجتماعي كودك دارد. درمان بايد با آموزش خانواده شروع شود.

براي تيك هاي مزمن يا تيك گذراي شديد، ابتدا بايد بررسي پزشكي صورت بگيرد سپس بعد از رد علل جسماني، درمان روانشناختي آغاز مي شود. درمان تيك عصبي كودكان به دو صورت دارويي و روانشناختي انجام مي شود. اما دارو تنها تا حدي مي تواند نشانه ها را كاهش دهد و براي درمان موثر مشاوره روانشناسي ضروري است. تمرين متمركز، خود بازبيني، حذف تقويت مثبت، آرام سازي در كاهش استرس ها تاثير دارد. 

 

سخن آخر

در نهايت شما به عنوان مراقبان اصلي در كاهش مشكل كودكتان بيشتري سهم را داريد. با فراهم كردن بستري مناسب براي پرورش كودكتان در محيطي امن مي توانيد سلامت او را تضمين كنيد. اما همانطور كه در عمل مي بينيد هميشه نمي توان كمال مطلوب را فراهم كرد؛ پس چه بهتر كه در هنگام مواجهه با مشكلات از مهارت هايتان براي كاهش آسيب به خود و اطرافيانتان استفاده كنيد. نگاه مجدد و مرور مسائل به شما كمك مي كند راه حل هاي كه از چشمتان دور مانده بودند را بيابيد. در طي مشاوره كودك با كمك يك متخصص شما مي توانيد به سلامت خود و فرزندتان كمك نماييد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه تيك عصبي كودكان مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :  علل و درمان تيك عصبي كودكان

ادامهـ مطلبـ
| ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۷:۱۵:۴۹ | هنر زندگي
تيك عصبي كودكان،

نشخوار ذهني | راه هاي درمان نشخوار ذهني چيست؟

براي آنكه مفهوم نشخوار ذهني را بهتر درك كنيد، اتفاقي كه در يك روز معمولي براي يك خانم رخ داده است را از زبان خود او برايتان شرح مي دهيم. " يك هفته پيش اومدم سوار تاكسي بشم كه يه آقايي گفت خانم نوبت منه كلي اينجا منتظر بودما. من براي اين رفتم جلو بنشينم كه همراه اون آقا دو آقاي ديگه هم بودن و به نظرم اين خيلي طبيعي بود كه من بايد جلو مي نشستم. چيزي بهش نگفتم و رفتم عقب نشستم. از اون روز مرتب دارم با خودم فكر ميكنم چرا بهش چيزي نگفتم، چرا اينقدر راحت گذشتم، اصلا چيزي كه من راجع به برحق بودنم فكر ميكنم درسته؟ چرا اينقدر آدم پررويي بود؟ چرا ساكت نشستم؟ الان يك هفته گذشته ولي اين چرايي ها از مغزم بيرون نمي ره".


براي دريافت مشاوره در زمينه درمان نشخوار ذهني مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

افكار مخرب يا نشخوار ذهني چيست؟

به توجه افراطي ذهن به يك رويداد و تمركز بيش از حد بر چرايي ها و نكات منفي علت آن اتفاق نشخوار ذهني گفته مي شود. نشخوار ذهني نوعي گفتگوي دروني است. شكل ابتدايي گفتگوهاي دروني براي يادگيري زبان و تقويت قدرت فكر كردن در كودكي صورت مي گرفته است. با رشد فرد و ارتقا سيستم عصبي و مدارهاي مرتبط به تفكر گفتگوهاي دروني بر اساس سبك هاي تربيتي و نوع تجربياتي كه پشت سر مي گذاريد، رشد پيدا مي كنند.

گفتگوهاي دروني گرچه همان فكرهاي دروني شما هستند اما هميشه اين فكرها مفيد و موثر واقع نمي شوند. اگر تمركز ذهن بيشتر بر جنبه هاي منفي اتفاقات باشد و يا شامل يادآوري مكرر خاطرات منفي شود تبديل به نشخوارهاي ذهني مي شود. نشخوارهاي ذهني نوعي توجه بيش از اندازه نسبت به رويدادهاي گذشته است. فرق نشخوار ذهني با نگراني در اين است كه نگراني ها يا همان استرس ها و اضطراب ها معطوف به رويدادهاي آينده اند. كسي كه نشخوار ذهني دارد فقط به جنبه هاي انتزاعي يا فلسفي اتفاقات گذشته فكر مي كند يعني به چون و چرايي ها، فارغ از اينكه به بررسي راهكارهاي حل آن در زمان حال بپردازد.

آيا نشخوارهاي ذهني مي توانند آسيب زا باشند؟

تمامي فعاليت ها و رفتارهاي ما تحت تاثير افكار و احساسات ما شكل مي گيرد. چنانچه ذهن از فكر و حس منفي تغذيه كند؛ آيا مي تواند به رفتار سازگارانه و مناسبي هم منجر شود؟ ذهني كه در تاريكي ها رفت و آمد مي كند نمي تواند جز تاريكي چيزي ببيند. افكار منفي بدون آنكه ثمري داشته باشد ذهن را بيمار مي كند. اين گفتگوهاي دروني مي تواند سطح اضطراب و استرس را بالا ببرد و به مرور زمان زمينه هاي بروز افسردگي را فراهم كند. خيلي از نشانه هاي بيماري هاي روان تني مثل سردردها، ناراحتي هاي معده و روده يا مشكلات گوارشي تحت تاثير همين نشخوارهاي ذهن است.

آيا نشخوار ذهني درماني هم دارد؟

همان طور كه ذهن با روش هاي غلط، عادات منفي پيدا كرده؛ اين عادات قابل تغيير و بهبودي نيز هست. در اينجا چند روش براي ترميم و بهبود سطح كيفي ذهن و درمان نشخوارهاي ذهني ذكر مي شود:

روش ذهن آگاهي:

معمولا افراد از افكار در حال گذار از ذهن، آگاه نيستند. خيلي مهم است كه ببينيد چه نوع فكري با چه محتوايي در حال عبور است. با اين روش برچسب خوب يا بد زدن به افكار دردي دوا نمي كند. شما فقط ببيننده يا مشاهده كننده بي قضاوت افكاريد. افكار را مانند ابرهايي ببينيد كه ازآسمان ذهن شما مي گذرند. مشاهده صرف افكار كه به آگاهي از آن ها منجر مي شود يكي از بهترين روش ها براي كاهش نشخوارهاي ذهني است.

روش به تاخير اندازي:

هر گاه در طي روز متوجه حضور نشخوارهاي ذهني شديد كمي درنگ كنيد و به افكارتان بگوييد كه الان وقت نداريد؛ مثلا راس ساعت 10 شب به آن ها توجه خواهيد كرد. اين روش باعث مي شود به جاي اين كه ذهن كنترل افكار و رفتار شما را به دست بگيريد تحت اختيار و تربيت شما قرار گيرد.

روش انحراف فكر:

اين روشي است كه شما هر گاه در جريان منفي افكار قرار مي گيريد آن را متمايل به جاده روشن بيني يا مثبت انديشي مي كنيد. يعني اگر ذهن شروع به ارزيابي هاي منفي در مورد يك رويداد كرد جهت آن را به سوي دست آوردهاي مثبتي كه مي تواند داشته باشد برگردانيد. جايگزين كردن نقاط روشن به جاي نقاط تيره يكي از روش هاي شناختي است كه در زمينه بهبود نشخوار ذهني به كار برده مي شود.

روش فاجعه انگاري:

در اين روش به بدترين رويدادي كه مي توانست اتفاق بيوفتد فكر كنيد. اين تكنيك در مورد نشخوارهاي ذهني معطوف به آينده، بسيار موثر است. وقتي به بدترين نتيجه فكر كنيد كمتر ذهن از آنچه به وقوع خواهد پيوست نگران خواهد بود. اين روشي پيشگيرانه نيز محسوب مي شود كه ذهن را براي رويارويي آماده مي كند .

روش نوشتن افكار:

وقتي افكار را مي نويسيد يك امر ذهني را به عيني تبديل مي كنيد. اين فرايند امكان كنترل بيشتر افكار را فراهم مي كند. وقتي مي نويسيد اولين اتفاقي كه مي افتد اين است كه تعداد افكاري كه ذهنتان را مشغول كرده كمتر از چيزي است كه تصور مي كرديد و در مرحله بعد عيني شدن آن ها باعث مي شود آن ها را به بزرگي كه قلمداد مي كرديد نبينيد و اغلب اين تبديل ذهن را خود به خود به دنبال راه حل گشتن وا مي دارد.

روش كاريكاتور:

افكاري منفي ذهنتان را كه حول يك اتفاق منفي است تبديل به يك صحنه كاريكاتوري كنيد شخصيت ها و رابطه ها و رويدادها را در قالبي طنز آميز در ذهنتان يا به صورت نقاشي در يك دفتر به تصوير بكشيد. نگاه طنازانه به رويدادها يك راهكار خلاقانه براي خاموش كردن نشخوارهاي ذهني است.

روش ماموريت جديد:

خيلي مواقع نشخوارهاي ذهني در اوقاتي كه كار مشخصي نداريم ايجاد مي شوند. هرگاه واگويه هاي منفي را احساس كرديد براي خود يك ماموريت جديد ايجاد كنيد مثلا يك كلاس جدي ثبت نام كنيد يا با يك دوست برنامه ديدار هماهنگ كنيد يا حتي يك فيلم خوب ببينيد.

 

نشخوارهاي ذهني آزار دهنده تر شده اند!

استفاده از روش هاي ذكر شده نياز به مهارت دارند. شما به تنهايي ممكن است تا حدودي و براي مدت كوتاهي بر نشخوارهاي ذهني خود غلبه كنيد، اما بعد از مدتي ديگر روش هاي به كار برده شده اثر خود را از دست داده و افكار آزار دهنده با شدت بيشتري به شما هجوم مي آورند. علت اين امر نامناسب بودن روش ها نيست، چرا كه بسياري از متخصصان از همين تكنيك ها در درمان هايشان استفاده مي كنند. استفاده از اين تكنيك ها در كنار مشاوره روانشناسي به شما كمك مي كند تا بتوانيد به طور موثر از روش هاي علمي براي رسيدن به آرامش ذهني استفاده كنيد. مشاوران ما در مركز هنر زندگي با آگاهي از جديدترين روش هاي درماني مي توانند شما را در اين مسير راهنمايي نماينند.

براي دريافت مشاوره در زمينه درمان نشخوار ذهني مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :  نشخوار ذهني | راه هاي درمان نشخوار ذهني چيست؟

ادامهـ مطلبـ
| ۲۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۶:۵۹:۵۷ | هنر زندگي
نشخوار ذهني،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 88
بازديد ديروز : 66
بازديد كل : 3803

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان