مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگي

مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگي

مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگيTel:88-0000-0000

خشونت خانگي عليه زنان، كودكان و مردان | نحوه پيشگيري و مقابله با آن

خشونت خانگي مسئله ايست كه منشاء بسياري از آسيب هاي فردي و اجتماعي مي باشد. شكايت از كتك زدن همسر، ندادن پول، اعتياد همسر ، محدود كردن روابط و ... همه مصداق خشونت خانگي است. بسياري از كساني كه قرباني خشونت هستند از آن اطلاع ندارند يا به دليل ملاحظات خانوادگي و اجتماعي در مقابل آن سكوت مي كنند. خشونت خانگيبه ترتيب عليه كودكان، زنان و مردان داراي فراواني بيشتري است و هر كدام به شكلي از اين مسئله آسيب مي بينند. در اين مقاله سعي شده تا علاوه بر معرفي انواع خشونت خانگي، در مورد علل، نحوه پيشگيري و حل آن بررسي گردد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه خشونت خانگي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

خشونت خانگي چيست؟

خشونت خانگي يك رفتار خشونت آميز، تخريب گر و ديكتاتوري توسط يك عضو خانواده نسبت به عضو يا اعضاي ديگر خانواده است. هدف اصلي خشونت خانگي، كودكان خردسال و سپس زنان هستند. طبق تحقيقات، امروزه خشونت عليه مردان نيز گسترش پيدا كرده و از هر 2 زن قرباني خشونت خانگي، يك مرد قرباني خشونت خانگي قرار مي گيرند. رفتار هاي خوشنت آميز اكثرا در مردان ديده مي شود كه در اغلب اوقات ريشه در گذشته و سبك تربيتي آنان دارد. در صورت ناديده گرفته شدن خشونت خانگي همسر اين رفتار به نسل هاي بعد نيز منتقل مي گردد.

بزرگترين اشتباه در مورد خشونت خانگي سكونت فرد قرباني است؛ كه در اكثر اوغات فرد قرباني به دليل حجب و حيا و جلوگيري از آبرو ريزي در مقابل خشونت همسرش سكوت مي كند. اما نكته اصلي كه بايد در مورد خشونت خانگي بدانيد اين است كه سلامت رواني اعضاي خانواده مهمترين مسئله مي باشد كه در رشد و تربيت كودك نيز بسيار تاثير گذار است. فراموش نكنيد هميشه راهي براي بهبود اوضاع و تغيير وجود دارد. 

 

انواع خشونت خانگي

خشونت خانگي به دليل در دست گرفتن قدرت در خانه به يك فرد به وجود مي آيد. اين قدرت ممكن است توسط خود قرباني، جامعه، اعضاي خانواده و ... به او داده شود. خشونت خانگي علاوه بر بعد فيزيكي شامل مواردي مانند خشونت جنسي، اقتصادي، رواني، عاطفي نيز مي شود.

خشونت فيزيكي

شايد خطرناك ترين نوع خشونت خانگي، ضرب و شتم مهاجم باشد. اعمالي مثل مشت زدن، لگد زدن، گاز گرفتن، تكان هاي شديد، هل دادن، خفه كردن، زخم كردن، غرق كردن، كشيدن مو، سوزاندن و حتي تهديد به حمله فيزيكي از جمله اين خشونت هاست.

قطع كردن نياز هاي فيزيكي مثل تغذيه، بهداشت، كمك به درمان جراحت يا بيماري و زنداني كردن نيز جزو خشونت هاي فيزيكي است.

پرتاب اشيا، شكستن و آسيب زدن به وسايل خانه و حتي آسيب زدن به حيوانات خانگي نيز از اين جمله است.

در اين مورد لازم است كه اقدامات فوري از طريق مراكز و منابع حمايتي انجام شود تا از آسيب هاي جدي پيشگيري شود.

خشونت جنسي

سو استفاده هاي جنسي به هر نحوي جزء اين دسته قرار مي گيرد. شايع ترين آن انجام رابطه جنسي به زور يا انجام اقدامات جنسي آسيب زا و نا معمول است. اصرار به رابطه مقعدي يا دهاني، اجبار در مصرف الكل يا مواد مخدر براي انجام رابطه به هر نحو، تحقير و يا تمسخر بدن يا اعضاي جنسي، زير سوال بردن توانايي انجام رابطه توسط طرف مقابل و اجبار به بارداري نيز از اين دسته است.

اين مورد از خشونت خانگي، عليه مردان نيز وجود دارد اما به دليل احساس سر افكندگي يا احساس شكست، معمولا در مورد اين موارد صحبتي نمي كنند.

خشونت رواني

بيشترين و بدترين نوع خشونت رواني اين مورد است. توهين، تهديد، فحاشي، ترساندن، تحقير، شك، انتقاد بي رحمانه، تخريب شخصيت، شستشوي مغزي، ناديده گرفتن، تخريب عزت نفس، مجبور كردن به مصرف الكل يا مواد و ...

اين نوع خشونت رايج ترين نوع خشونت خانگي است. قرباني در اين مورد معمولا سكوت كرده و فشار زياد متحمل مي شود. به همين دليل فرد در معرض ابتلا به افسردگي، علائم افسردگي، سوء مصرف مواد يا حتي خودكشي مي باشد.

خشونت عاطفي

تفاوت خشونت عاطفي با خشونت رواني اين است كه فرد معمولا با انجام ندادن كاري به فرد ديگر آسيب مي زند. عدم توجه، عدم انجام رابطه جنسي، دوري عاطفي و رواني و اهميت ندادن به نياز هاي عاطفي فرد مقابل، جنبه هاي خشونت عاطفي محسوب مي شود.

خشونت اقتصادي

اين مورد شامل محروم كردن قرباني از نياز هاي مادي يا استقلال مالي اوست. سوء استفاده هاي مالي از طريق دستكاري منابع مالي قرباني نيز از اين دسته است. كنترل درآمد هاي فرد، محدوديت اجازه دسترسي به پول و بودجه خانواده، جلوگيري از اشتغال زن و استقلال مالي، تحت كنترل گرفتن جواهرات يا پس انداز ها مي تواند در اين دسته جا بگيرد. همچنين فروختن لوازم منزل يا مصرف كردن موارد ضروري خانواده براي تهيه لوازم غير ضروري مثل الكل، مواد مخدر يا تجهيزات تجملي مي تواند از اين دسته باشد.

خشونت اجتماعي و محدود كردن

اين نوع خشونت معمولا با كنترل رفتار هاي قرباني صورت مي گيرد و معمولا همراه با ساير انواع خشونت هاي خانگي به اتفاق مي افتد. محدوديت در خروج از منزل، ارتباط با اعضاي خانواده و دوستان، تنظيم و كنترل رفت و آمد ها و همچنين كنترل فكر و احساس او نيز مي تواند شامل اين دسته از خشونت ها باشد. زير سوال بردن علايق يا افراد مورد علاقه و اعتقادات نيز جزء خشونت هاي اجتماعي است.

معمولا فرد مهاجم اين موارد را براي ثابت كردن علاقه شما به خودش از شما درخواست مي كند. يعني مي گويد تو اگر مرا دوست داشتي اين كار ها را مي كردي يا نمي كردي.

اين رفتار معمولا به انزوا منتهي مي شود و احساسات ناخوشايندي به فرد قرباني منتقل مي كند كه ممكن است عواقب روحي و جسمي شديدي داشته باشد.

نكته مهمي كه در مبحث خشونت خانگي بايد مورد توجه قرار بگيرد، همپوشاني انواع خشونت خانگي با هم است. اما مسئله اصلي چگونگي برخورد با آن مي باشد.

 

با خشونت خانگي چه كنيم؟

كساني كه در معرض خشونت خانگي قرار مي گيرند معمولا از آن صحبتي نمي كنند. با اين فكر كه نمي خواهد اوضاع از اين بدتر شود. زنان به دليل ترس از پيامد هاي طلاق بر زنان، معمولا به سمت شكايت كردن يا در خواست حمايت نمي روند. 

به دليل اينكه خشونت خانگي فقط خشونت فيزيكي تلقي مي شود و از طريق پزشك قانوني قابل تاييد است؛ براي حل انواع ديگر خشونت معمولا تدبيري انديشيده نمي شود و اثبات آن دشوار است. اما در نهايت مسئله ترس از آبرو، ترس از فروپاشي زندگي، ترس از طلاق و ترس از آينده فرزندان طلاق اصلي ترين دلايلي است كه افراد در مقابل خشونت خانگي سكوت مي كنند و سعي در كنار آمدن با آن دارند. بايد بدانيد كه براي درمان خشونت خانگي بهترين راه استفاده از جلسات مشاوره روانشناسي و مشاوره گرفتن از يك فرد متخصص در زمينه مشاوره خانواده است.

 

پيشگيري از بروز خشونت خانگي

راه هاي مختلفي براي پيشگيري از خشونتت خانگي وجود دارد. بايد بدانيد كه فرد مهاجم به دليل عدم آگاهي از مهارت زندگي، عدم توانايي در روابط زناشويي، اعتياد، فشارهاي زندگي و اقتصادي، عدم توانايي تربيت فرزند و اختلالات رواني  دست به اعمال خشونت مي زند و با استفاده از جلسات مشاوره روانشناسي و روان درماني قابل درمان است.

بهترين راه براي اينكه از خشونت خانگي جلوگيري كنيد اين است كه در ابتدا از انجام كارهايي كه سبب شكايت و تحريك فرد مهاجم مي شود؛ جدا خودداري نماييد. از حقوق خود دفاع كنيد و در مقابل خشونت وي سكوت نكنيد. چرا سكوت در مقابل تهاجم تنها سبب بدتر شدن شرايط مي گردد. حتما از يك فرد متخصص در زمينه مشاوره خانواده و روابط زناشويي مشاوره بگيريد. 

 

خشونت خانگي در جلسات مشاوره

در بسياري از جلسات مشاوره با سوالاتي روبرو مي شويم كه فرد نمي داند آيا مورد خشونت خانگي قرار گرفته است يا نه ؟ در ادامه سوالات پر تكراري كه در جلسات مشاوره با آنها روبرو مي شويم را آورده ايم.

- در يكي از جلسات با خانمي مواجه بوديم كه از پرخاشگري همسرش شاكي بود. او همواره تحت پرخاشگري همسرش قرار داشت؛ در حالي كه هيچ آثاري از كبودي و جراهت بر روي بدن او مشخص نبود. آيا اين مورد خشونت خانگي محسوب مي شود؟

پاسخ: يكي از مهم ترين جنبه هاي خشونت خانگي، خشونت روحي و رواني است. در اين نوع خشونت، هيچ برخورد فيزيكي اتفاق نمي افتد اما شوهر اين خانم، به طور مرتب با توهين، تحقير، فحاشي و تهديد كردن، امنيت رواني همسرش را به خطر انداخته و او را در شرايط رواني نامناسبي قرار داده. اهميت شرايط روحي مناسب در زندگي زناشويي بر هيچكس پوشيده نيست و اگر يكي از طرفين، به روان همسرش آسيب وارد كند جبران آن ممكن است به مراتب دشوار تر از آسيب فيزيكي باشد.

- در برخي از موارد با مرداني مواجه بوديم كه پرخاشگري نمي كردند ولي با حرف هاي خود سوهان روح همسرشان هستند. آيا اين مورد جزو خشونت خانگي محسوب مي شود؟

اين مورد هم مثل مورد بالا، جزء پرخاشگري هاي رواني محسوب مي شود. غر زدن، انتقاد كردن هاي بي مورد، نارضايتي از زمين و زمان و زير سوال بردن خدمات همسر در زندگي، مي تواند باعث به هم ريختن وضعيت آرامش هر دو نفر در زندگي مشترك شود و اين مسئله همانطور كه گفته شد، مهم ترين جنبه خشونت خانگي است.

- بي توجهي، بي عاطفگي  يا سكوت از سمت هر يك از زوجين در بسياري از جلسات مشاوره ديده مي شود. آيا اين مسئله مي تواند خشونت خانگي باشد؟

يكي از انواع خشونت خانگي، خشونت عاطفي است. در اين مورد زن يا شوهر، از نظر احساسي و عاطفي نياز هاي همسرش را برطرف نمي كند و اين مسئله مي تواند در صورت عدم درمان به طلاق عاطفي منجر شود. يكي از اهداف ازدواج، ارضاي نياز هاي رواني مثل ابراز علاقه و عشق، امنيت رواني، توجه و پذيرش نا مشروط يك همدم است. هركدام از اين ها توسط يكي از طرفين ناديده گرفته شود، خشونت خانگي از نوع عاطفي رخ داده است و مي تواند بنيان هاي زندگي را متزلزل كند.

- بسياري از زنان از اينكه همسرشان آن ها را محدود كرده و روابط آن ها را كنترل مي كنند ناراحت اند. اين چه نوع رفتاري است و آيا خشونت خانگي محسوب مي شود؟

خشونت اجتماعي، يكي ديگر از انواع خشونت خانگي است كه در آن مرد يا زن، روابط و ارتباطات همسرش را محدود مي كند و در مواردي در را به روي او مي بندد. يكي از طرفين ممكن است جلوي ارتباط همسرش با خانواده و دوستانش را بگيرد و از اين طريق پايه خيلي از مشكلات زندگي را شكل دهد. انسان فردي اجتماعي است و بدون ارتباط با ديگران كم كم دچار افسردگي و انزوا شده و در زندگي زناشويي به بحران هاي جديدي دچار شوند. شك و بي اعتمادي بي دليل به همسر نيز يكي از اين انواع خشونت خانگي است كه لازم است آگاهي در مورد اين مسائل توسط متخصص به طرفين آموزش داده شود.

- رني مي گويد كه همسرش كنترل مالي او را بر عهده گرفته و از نظر مالي به خود وابسته كرده است و نياز هاي او را براورده نمي كند. آيا همسر اون خسيس است يا اين مسئله جزو خشونت خانگي محسوب مي شود؟

اين زن خود حقوق بگير است اما كنترل منابع مالي او در دست همسرش است و براي دادن پول به او غفلت مي كند و اين كم كم باعث آسيب ديدن زن مي شود و لازم است در مورد اين مسائل خيلي جدي پيش از ازدواج صحبت شود. در مواردي كه زن خانه دار است، مرد در دادن نفقه و خرجي زن خساست و سستي به خرج مي دهد و زن بدون داشتن هيچ منبع مالي، امكان هرگونه استقلال از او سلب مي شود. خشونت اقتصادي يكي از انواع خشونت خانگي است كه مي تواند پيش زمينه ايجاد بسياري از درگيري ها و خشونت هاي خانگي ديگر شود.

- تا كي بايد در مقابل خشونت خانگي مقاومت كنيم و اصرار به ماندن در رابطه داشته باشيم؟ آيا تغيير امكان پذير است؟

تمام انسان ها توانايي تغيير دارند اما مهم ترين راه اين است كه از ابتدا وارد رابطه مشكل دار نشويم. اما اگر در طول زندگي به يكي از انواع خشونت خانگي برخورد كرديم، تا چه اندازه بايد در زندگي بمانيم. در مورد خشونت جسمي و فيزيكي تكليف مشخص است و اگر يكي از زوجين، نسبت به همسرش خشونت فيزيكي اعمال كند بايد اين مسئله توسط فرد جدي گرفته شود و براي گرفتن حق خود اقدام نمايد. در مورد بقيه انواع خشونت ها بايد بدانيم كسي كه سالها با يك شخصيت زندگي كرده، يك ماهه نمي تواند تغيير كند و بايد طي يك روند كاملا تخصصي اين مسئله درمان شود.

در نهايت هميشه تحمل و صبر بهترين گزينه نيست و ممكن است تغييري اتفاق نيافتد. در اين صورت فرد بايد آرامش و سلامت رواني و جسمي خود را در اولويت قرار داده و تصميمات ديگري بگيرد. استفاه از جلسات مشاوره روانشناسي و مشاوره گرفتن از يك فرد متخصص در اين زمينه بهترين راه حل براي درمان و پيشگري از خشونت خانگي مي باشد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه خشونت خانگي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : خشونت خانگي عليه زنان، كودكان و مردان | نحوه پيشگيري و مقابله با آن

ادامهـ مطلبـ
| ۱۱ دى ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۲:۴۶ | هنر زندگي
خشونت خانگي،

چگونه با يك فرد معلول رفتار كنيم؟

ناآگاهي از نحوه برخورد صحيح با معلولين گاه باعث مي شود ديگران از اين افراد فاصله بگيرند، تا مبادا آسيبي به آن ها بزنند. معلوليت گاهي ناخواسته يك مانع اساسي و بزرگي را در ايجاد يك رابطه خوب با ديگران فراهم مي كند. اگر خانواده معلول را يك فرد ناتوان ببيند، قطعا احساس ناتواني را به او تلقين مي كند. اما بالعكس در برخي خانواده ها طوري با يك فرد معلول مانند افراد عادي جامعه برخورد مي كنند كه فرد معلول به هيچ عنوان احساس نقص عضو و يا كمبود خاصي نمي كند. در اين شرايط او تلاش مي كند مانند بقيه افراد در جامعه (با كمي تفاوت) ظاهر شود، براي كمبودهاي خود جنگيده و نواقص را با تلاش بسيار زياد خود جبران كند. در اين مقاله جوانب مختلف ارتباط با معلولين را بررسي كرده ايم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه برخورد صحيح با معلولين مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

معلولين مانند ساير افراد جامعه داراي احساس و هيجان هستند.

اينكه جامعه معلولين را از بقيه افراد در جامعه جدا بدانيد، به نظر اخلاقي نمي رسد. زيرا معلولين هم مانند سايرين داراي احساس بوده و درك و فهمي مانند بقيه دارند. البته به دليل محدوديت هايي كه دارند، نسبت به ديگران از حساسيت بيشتري برخوردارند و ممكن است به رفتار و گفتار ديگران واكنش افراطي نشان دهند. 

 

دغدغه هاي زندگي با يك فرد معلول

خانواده وظيفه دارد تا حد امكان شرايطي را فراهم كند تا فرد معلول در خانواده كمبودي احساس نكند و بتواند با شرايط عادي جامعه پيش برود. اما معمولا خانواده هاي افراد معلول با دغدغه ها و مشكلات زيادي در اين ميان دست و پنجه نرم مي كنند. مشكلات حركتي، ناتواني در حضور فرد معلول در محيط هاي مورد علاقه، مشكل استحمام، مشكل استفاده از وسايل نقليه عمومي و... همه مي تواند از جمله مسائل زندگي با معلولين به حساب آيد.

 

آيا قصد ازدواج با يك فرد معلول را داريد؟

ازدواج با فرد معلول با چالش ها و مشكلات متعددي روبرو مي باشد. اگر با فردي كه داراي معلوليت است، قصد ازدواج داريد، بايد به مسائلي مانند مشكلات حركتي موجود، محدوديت هاي بيرون رفتن با هم، نگاه اطرافيان، طعنه زدن فاميل و... مي تواند چالش هاي ازدواج شما با بيمار معلول باشد.

شما بايد به عنوان يك فرد بالغ تصميم مهمي براي آينده خود با يك فرد معلول بگيريد. اگر شما فردي سالم هستيد و قصد ازدواج با فرد معلول را داريد، در تصميم گيري عجله نكنيد. در اين تصميم گيري تمامي جوانب امر را در نظر بگيريد. اگر شما با فردي كه قرار است با او ازدواج كنيد، در ديگر عوامل تفاهم كافي داريد، بايد تا حد امكان با چالش هاي زندگي با يك فرد معلول آشنا شويد. بايد جزييات برخورد با يك فرد معلول را بدانيد تا بتوانيد بهترين تصميم را اتخاذ كنيد. براي اطمينان از تصميم خود دريافت مشاوره پيش از ازدواج ضرورت دارد.

 

 مزاياي ازدواج يك فرد سالم با فرد معلول

زندگي يك فرد سالم جسماني با فرد معلول مي تواند در زندگي فرد معلول تغيير و تحولي ايجاد كند. به طوري كه همسري كه معلوليت ندارد مي تواند نقص هاي موجود در همسر معلول را جبران كرده و وي را در زمينه انجام امور مختلف كمك كند. اين مسئله باعث مي شود كه فرد معلول بيش از گذشته در محيط هاي اجتماعي حضور داشته باشد و نقص كمتري را حس كند.

 

مضرات ازدواج يك فرد سالم با فرد معلول

از مهمترين مضراتي كه ممكن است در ازدواج با يك فرد معلول وجود داشته باشد، نگاه اعضاي خانواده و تصوري است كه آن ها از انتخاب همسر براي فرزندان خود دارند. سلامت جسماني يكي از ملاك هاي مهم و قابل توجه است كه معمولا براي انتخاب همسر به آن توجه مي شود. همچنين ممكن است ترس از طرد شدن در فرد معلول بروز كند يا دائم نگران جدايي همسر و ترك شدن توسط او باشد. قبل از هر اقدامي بايد در صدد ايجاد اعتماد و اطمينان از يك رابطه دائمي قدم بداريد.

 

برخورد صحيح با افراد معلول

به طور كلي براي برخورد صحيح با معلولين بايد نكاتي را رعايت كرد. به خاطر وجود محدوديت هاي موجود در افراد معلول، برخورد با آنها بايد محتاطانه تر بوده و تلاش كرد تا با رعايت برخي نكات، رابطه موثرتري با فرد معلول برقرار نماييد.

پرسيدن سوال به موقع و به جا از معلول

تا جايي كه امكان دارد از معلولين سوال بي موقع و بدون مقدمه نپرسيد. اما اگر ضرورتي در اين امر مشاهده كرديد حتما سوالتان را با احتياط بيشتري مطرح كنيد تا هيچ گونه سوء تفاهمي ايجاد نشود.

پيشنهاد كمك و همراهي با افراد معلول مانند دو لبه تيغ عمل مي كند

افراد معلول معمولا به شيوه زندگي با شرايط خاص عادت دارند. ممكن است هيچ وقت از شما درخواست همراهي و كمك نكنند. اما شما مي توانيد پيشنهاد همراهي و كمك به آن ها را با صبر و ملاطفت بيشتري مطرح كنيد تا موافقت آن ها را جلب كنيد.

 متناسب با رده سني آنها رفتار كنيد

معلولين تنها از نظر برخي كاركردها داراي محدوديت هايي هستند. اينكه با آن ها مانند يك كودك رفتار كنيد، ممكن است در آن ها احساس ناراحتي و ناكارآمدي ايجاد كند. بهتر است همواره با معلولين متناسب با سنشان برخورد كنيد.

استفاده از الفاظ مناسب و محترمانه

از به كار بردن الفاظي كه داراي بار معنايي منفي هستند، پرهيز كنيد. معلولين به محدوديتي كه دارند، كاملا آگاه هستند. برچسب زدن و دادن القابي بر حسب ناتواني شان، احساس بي كفايتي و ناتواني را در معلولين دو چندان مي كند.

به طور كلي داشتن يك رابطه صميمي و به دور از دورويي مي تواند در افزايش اعتماد به نفس معلولين تاثير گذار باشد.

 
براي دريافت مشاوره در زمينه  برخورد صحيح با معلولين مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : چگونه با يك فرد معلول رفتار كنيم؟

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ دى ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۶:۲۵ | هنر زندگي
معلولين،

علل و راه هاي پيشگيري از زايمان زودرس

زايمان زودرس و سقط جنين از جمله نگراني هاي زنان در طي بارداري است. به دنيا آوردن كودك نارس به همراه مشكلات جسماني براي خانواده مسائل زيادي را ايجاد خواهد كرد. يكي از راه هاي جلوگيري از زايمان زودرس رعايت دستورات پزشك و مراقبت هاي دوران بارداري است. اما در بسياري از موارد با وجود رعايت تمامي موارد زايمان پيش از موعد اتفاق مي افتد. در اين شرايط نيز متخصصان تلاش دارند تا بتوانند كودك را زنده نگه داشته و مانع آسيب هاي احتمالي شوند. پيش از آن كه زايمان زودرس اتفاق بيافتد علائمي براي پيش بيني قابل شناسايي است. شما با آگاهي از اين علائم و اطلاع دادن به پزشك خود مي توانيد از خود و جنين تان محافظت كنيد. در اين مقاله شرحي از نشانه ها، عوامل خطر، راه هاي پيشگيري از زايمان زودرس صحبت كرده ايم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه مرابت هاي بارداري و جلوگيري از زايمان زودرس مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

زايمان زودرس يا زايمان پيش از موعد

زايمان زودرس يا ذ به تولد زود هنگام كودك به مدت حداقل سه هفته قبل از تاريخي كه پزشك تعيين كرده است، گفته مي شود. هرچه زمان تولد به 37 هفته نزديك تر باشد، مشكلات كودك بعد از تولد كمتر خواهد بود. اما خبر خوب اين كه در صورت بروز خطر زايمان زودرس پزشكان با استفاده از روش هايي مي توانند تولد نوزاد را به تعويق بي اندازند.

 

عوامل ايجاد خطر زايمان زودرس

عوامل متعددي مي توانند باعث ذ شوند، اما تا به حال علت خاصي براي زايمان پيش از موعد مشخص نشده است. با اين حال برخي عواملي كه خطر زايمان زودرس را بيشتر مي كنند، عبارتند از:

 • داشتن سابقه زايمان زودرس
 • حاملگي دوقلو يا چند قلو
 • فاصله زماني كمتر از شش ماه با بارداري پيشين
 • حاملگي از طريق لقاح در آزمايشگاه
 • مشكلات مربوط به رحم يا جفت
 • نوشيدن الكل، سيگار كشيدن و يا استفاده از مواد مخدر غير مجاز
 • برخي ازعفونت ها در رحم و دستگاه تناسلي
 • برخي از بيماري هاي مزمن مانند فشار خون بالا و ديابت
 • داشتن وزن كم يا اضافه وزن قبل از بارداري
 • حوادث زندگي استرس زا، مانند مرگ يكي از عزيزان يا خشونت خانگي
 • سابقه سقط جنين
 • آسيب فيزيكي يا رواني

نكته: به دلايلي ناشناخته، زايمان زودرس در زنان سياه پوست نسبت به نژادهاي ديگر بيشتر اتفاق مي افتند. با اين وجودزايمان زودرس براي بسياري از زناني كه هيچ كدام از نشانه هاي فوق را نداشته اند نيز اتفاق مي افتد.

 

چگونه متوجه احتمال زايمان زودرس شوم؟

براي آن كه بتوانيد مانع از زايمان زودرس شويد بايد علائم هشدار دهنده و نشانه هاي آن را بشناسيد. اقدام سريع و به موقع مي تواند تفاوت بزرگي براي شما ايجاد كند. در ادامه به برخي از علائم اشاره كرده ايم كه مي تواند مشابه با روند طبيعي حاملگي باشد. بهتر است در اين مورد شرط احتياط را رعايت كرده و در صورت وجود اين علائم پزشك خود را جريان قرار دهيد.

كمر دردي كه معمولا در قسمت پايين كمرتان احساس مي كنيد. درد ممكن است مداوم و يا گاهي قطع شود. اما ميزان درد كم نمي شود.

 • انقباضات در هر 10 دقيقه و يا در بازه زماني بيشتري اتفاق مي افتند
 • گرفتگي هايي در زير شكم كه مانند درد قاعدگي است
 • انقباض هر 10 دقيقه يا بيشتر
 • افزايش و يا خارج شدن ترشحات از واژن
 • علائم آنفولانزا مانند؛ تهوع، استفراغ يا اسهال (حتي در موارد خفيف هر چه سريع تر به پزشك خود اطلاع دهيد)
 • افزايش فشار داخل لگن يا واژن
 • خونريزي واژينال

 

در صورت خطر زايمان زودرس چه كنيم؟

بعد از تشخيص خطر زايمان زودرس بيشترين تاكيد بر حفظ آرامش و استراحت خواهد بود. در صورت نياز پزشكتان براي كاهش انقباضات دارو تجويز خواهد كرد. بنابراين براي سلامت خود و كودكتان از فعاليت هايي كه ضروري نيستند صرف نظر كرده و با استفاده از روش هاي كاهش استرس خود را از اضطراب دور كنيد. تخليه هيجاني و صحبت درباره افكار منفي مي تواند باعث كاهش فشار موجود بر شما شود.

 

از هفته چند احتمال زنده ماندن كودك وجود دارد؟

بيش از 75% كودكان زودرس را مي توان با اقدامات طبي و مراقبت هايي كه در طي زايمان و بعد از تولد در NICU مي شود، زنده نگه داشت. كودكاني كه كمتر از هفت ماه در رحم مادر رشد مي كنند، شانس كمتري براي زنده ماندن دارند. زنده ماندن كودكان با توجه به وزن، رشد اندام ها و طول بارداري متغير مي باشد.

كودكان زودرس در كوتاه مدت داراي مشكلات قلبي، تنفسي، گوارشي، فشار خون، نقص در دستگاه ايمني و احتمال خونريزي مغزي هستند. در اثر مشكلات كوتاه مدت ممكن است كودك آسيبي ببيند كه در بلند مدت براي او دشواري هايي ايجاد نمايد. فلج مغزي، اختلالات يادگيري، مشكلات بينايي، مشكلات شنوايي، مشكلات دندانپزشكي، مشكلات رفتاري و رواني از جمله مسائلي است كه كودكان نارس بعد از زنده ماندن دچار مي شوند. توجه داشته باشيد كه اين عوارض هميشه به وجود نمي آيد، بسيارند كودكان نارسي كه بعد از مراقبت هاي پزشكي مانند ديگر كودكان از سلامت كامل برخوردارند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه مرابت هاي بارداري و جلوگيري از زايمان زودرس مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : علل و راه هاي پيشگيري از زايمان زودرس

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ دى ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۳:۳۸ | هنر زندگي
زايمان زودرس،

طلاق تنها راه درمان خيانت

به باور بسياري از افراد طلاق به دليل خيانت همسر قابل پذيرش و امري طبيعي است. شايد حق با آنها باشد و خيانت خط قرمز شما باشد. اما پيش از طلاق، بايد علت بروز اين اتفاق مشخص شده و پيامدهاي طلاق را بدانيد. طلاق مسئله ايست كه در جامعه ما به راحتي پذيرفته نمي شود و ممكن است پس از آن از سوي جامعه تحت فشار قرار بگيريد. از سويي خيانت مسئله اي نيست كه قابل گذشت و بخشش باشد. بنابراين در اين مطلب به طور مفصل به مسئله طلاق به دليل خيانتپرداخته ايم و ابعاد مختلف آن را بررسي كرده ايم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه طلاق به دليل خيانت مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

چرا خيانت اتفاق مي افتد؟

دلايل خيانت به همسر مي تواند بسيار متنوع و گسترده باشد. شايد عمده ترين علت خيانت، نارضايتي در روابط زناشويي است. سستي از طرف يكي از زوجين يا ناكارآمدي و عدم توافق در مورد داشتن رابطه جنسي مي تواند فرد را به سمت خيانت و ارضاي نياز جنسي بكشاند. نداشتن اعتماد به نفس، مشكلات روانشناختي، تعارضات فرهنگي، مشكلات مالي، انتقام و ... همه مي توانند دلايلي براي خيانت باشند. در هر صورت خيانت قابل توجيه و قابل دفاع نيست اما لازم است قبل از هر تصميمي دلايل آن بررسي شود.

 

آيا هميشه مقصر كسي است كه خيانت كرده؟

ممكن است در نگاه اول همه انگشت اتهام را به سوي كسي كه خيانت كرده ببرند. اما واقعا مقصر اوست؟ هيچكس در زندگي كامل نيست. همه نواقصي دارند كه براي جبران آن دست به كارهاي نادرستي مثل خيانت مي زنند. ممكن است مردي كه خيانت كرده، از همسر خود بابت عدم رفع نيازهاي جنسي خود يا بد اخلاقي هاي او به ستوه آمده باشد و دست به خيانت زده باشد. يا ممكن است زني به دليل عدم برطرف شدن نيازهاي عاطفي و عدم توجه همسرش، براي جبران كمبود هاي رواني خود به سمت كسي برود كه نيازهاي او را برطرف كند.

خيانت هميشه بدترين تصميم در مقابل ناكامي ها و شكايت هاست و شكستن پيمان هاي زناشويي در هيچ آيين و فرهنگي پذيرفته شده نيست. بنابراين لازم است فردي كه خيانت كرده درباره انگيزه ها و فردي كه مورد خيانت واقع شده در مورد احساس خود با يك روانشناس يا زوج درمانگر صحبت كند. اغلب خيانت ها يك مرتبه نبوده و در طول زمان شكل مي گيرند، بهتر است پيش از آن كه خيانتي شكل بگيرد به فكر رفع مشكلات خود با همسرتان باشيد.

 

طلاق يا بخشش خيانت؟

اولين و مهم ترين آسيبي كه خيانت به افراد وارد مي كند، آسيب به اعتماد آن هاست. احياء اعتماد خدشه دار شده بسيار سخت مي باشد. ممكن است فردي كه خيانت كرده با تمام قوا سعي در از سرگرفتن زندگي داشته باشد و از كرده خود پشيمان باشد. در اينجا فرد خيانت ديده، بايد تصميم بگيرد. آيا مي تواند اعتماد خود را برگرداند يا نه؟ در صورتي كه زن يا مرد فكر كند كه خودش هيچ اشتباهي نكرده؛ خيانت همسر را گناهي نابخشودني مي داند و در مقابل فردي كه خيانت كرده از رفتار خود پشيمان نيست، در نتيجه چاره اي جز طلاق باقي نمي ماند.

در اين مسير حضور يك روانشناس متخصص ضروري است. نصيحت ها و رهنمودهاي اطرافيان نمي تواند به عنوان چراغ راه شما باشد؛ چرا كه هر كس بر اساس نظرات شخصي خودش راهنمايي مي كند. بنابراين لازم است كه فقط خودتان، همسرتان و درمانگر در مورد اين مسائل بحث كنند.

 

چرا طلاق نمي گيريم؟

خيلي از مراجعان ما كه اكثر خانم ها هستند، از پيامد هاي طلاق و مسائل فرهنگي پيرامون زن طلاق گرفته مي ترسند و نمي خواهند جدا شوند. تعدادي از سرنوشت فرزندانشان مي ترسند و عده اي هم از نظر مالي يا حمايتي در شرايط مطلوبي به سر نمي برند. در اين شرايط درست است كه طلاق صورت نمي گيرد اما اگر اقدامي از طرف زوجين صورت نگيرد روابط سرد و سردتر شده و باز هم آسيب هايي به زوجين و فرزندانشان وارد مي شود. در واقع زوج از يكديگر طلاق عاطفي مي گيرند.

اگر سرنوشت، شما را به سمت طلاق پيش برد، بايد بدانيد چه چيزهايي براي بازگشت به زندگي بعد از طلاق لازم داريد. استقلال مالي، حمايت خانواده، شرايط فرزندان، فضاي فرهنگي و انگيزه براي ادامه زندگي و ساختن زندگي جديد مي تواند در تصميم گيري بهتر به شما كمك كند.

 

پشيماني بعد از طلاق به دليل خيانت

گاهي فردي كه خيانت كرده و يا فردي كه بخاطر خيانت از همسرش جدا شده پشيمان مي شوند. اين مسئله بسيار حساس است و ممكن است به دليل تصميمات لحظه اي و احساسي، فرد شرايط منطقي پيش روي بازگشت به زندگي را نبيند و بدون فكر سعي در احيا زندگي گذشته بكند.

پشيماني فرد خيانت كار متداول تر است اما چالش زماني است كه فردي كه مورد خيانت واقع شده فكر مي كند اگر تحمل مي كرد، مي بخشيد و در زندگي مي ماند شرايطش بهتر بود. لازم است اگر پشيمان شديد به گذشته برگرديد، خودتان را در زندگي قبلي تصور كنيد و فكر كنيد كه مي توانيد اين حادثه را ناديده بگيريد و براي اصلاح خود و همسرتان تلاش كنيد يا نه.

 

مسائل حقوقي بعد از طلاق

زوجيني كه به سمت طلاق مي روند، بايد نسبت به حقوق و وظايف خود نسبت به جدايي مطلع باشند. خيانتِ هر كدام از زوجين از سوي قانون پذيرفته شده نيست و فردي كه مورد خيانت واقع شده بايد نسبت به حقوق خود آگاه باشد. بسياري از زنان تحت فشار تصميم به طلاق توافقي مي گيرند، در صورتي كه پشتوانه مالي خوبي هم ندارند كه اين مسئله باعث ايجاد مشكلات فراوان ديگري نيز مي شود. شرايط حضانت فرزندان، مهريه و نفقه، شرايط اسكان و ... بايد توسط زوجين بررسي شود. براي آنكه بتوانيد تمامي جوانب را بررسي كنيد بهتر است با يك متخصص در زمينه طلاق صحبت كنيد. مشاوران ما در مركز هنر زندگي مي توانند با ارائه خدمات مشاوره طلاق شما را راهنمايي كنند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه طلاق به دليل خيانت مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.


خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : طلاق تنها راه درمان خيانت

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ دى ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۴:۲۱ | هنر زندگي
طلاق به دليل خيانت،

مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي

مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي به اندازه مراقبت هاي پيش از زايمان اهميت دارد. چرا كه اكنون ديگر فرزند شما به دنيا آمده و شما به عنوان والد مسئوليت نگهداري از او را نيز داريد. سلامت شما تضميني براي مراقبت با كيفيت از نوزادتان است. مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي از دو منظر جسماني و رواني مورد توجه متخصصان است. درست است كه مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي به اندازه زايمان سزارين نيست اما باز هم نمي توان از تغييرات و نيازهايي كه در اين دوره داريد به سادگي عبور كرد. در اين مقاله نكاتي درباره مراقبت هاي جسماني و رواني بعد از زايمان طبيعي صحبت خواهيم كرد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي

زايمان طبيعي، به دليل اينكه بر اساس خلقت و طبيعت بدن زن شكل مي گيرد، كمترين ميزان مراقبت پس از زايمان را مي طلبد. اما امروزه به دليل شرايط متفاوت زندگي شهري، لازم است در برخي از زمينه ها، شرايطي را رعايت كنيد:

تغذيه:

در اولين ماه پس از زايمان طبيعي، بين 5 تا 7 كيلوگرم از وزن مادر كم مي شود. خوني كه در جريان زايمان از دست رفته بايد جبران شود. همچنين به دليل شيردهي، بايد تغذيه كافي و مناسب باشد. قرص آهن، كلسيم، پروتئين و فيبر اصلي ترين مواد لازم براي تقويت بدن مادر است. سعي كنيد به مقدار زياد مايعات بنوشيد تا از دستگاه ادرار و مثانه خود مراقبت هاي لازم را به عمل بياوريد.

خستگي و كاهش انرژي:

به دليل نياز نوزاد به مراقبت هاي 24 ساعته، خستگي غير قابل اجتناب است. لازم است مادر، حتي الامكان در ماه هاي اول، از هر فرصتي براي خوابيدن و استراحت استفاده كند. زماني كه نوزادتان خواب است سعي نكنيد تمام كارهاي منزل را تنها انجام دهيد. لازم است در اين زمينه با همسرتان صحبت كنيد و از او بخواهيد در برخي از كارهاي منزل و نگهداري فرزند كمك كند.

انقباض هاي رحم:

بعد از زايمان، رحم به زماني حدود 6 هفته نياز دارد تا به حالت اوليه برگردد. در طول اين مدت ممكن است دردهاي عضلاني در ناحيه لگن حس شود. مايعات مصرف كرده و مثانه را مرتب خالي كنيد. همچنين مي توانيد با خوابيدن روي شكم و قراردادن بالش زير شكم، اين درد ها را تسكين دهيد.

خونريزي هاي پس از زايمان:

خونريزي از واژن امري طبيعي پس از زايمان است كه تا 40 روز ممكن است طول بكشد. در طول اين مدت رابطه جنسي، شنا و عدم مراقبت هاي بهداشتي ممكن است باعث عفونت واژن شود. در طول اين مدت براي جبران ميزان خون مورد نياز بدن با پزشك خود در ارتباط باشيد.

رابطه جنسي پس از زايمان:

براي برقراري رايطه جنسي پس از زايمان، بايد تا برطرف شدن كامل خونريزي و لكه بيني و همچنين درمان كامل بخيه ها صبر كنيد. اين زمان حدود 40 روز به طول مي انجامد. همچنين به دليل خشكي واژن، قبل از دخول، تحريك كافي داشته باشيد و از روان كننده هاي مخصوص استفاده كنيد.

بسياري از مراجعين بابت جمع نشدن واژن نگران هستند، مسئله گشاد شدن واژن تا چند ماه ادامه خواهد داشت اما پس از چند ماه به حالت عادي برخواهد گشت.

مراقبت از ناحيه پرينه

ناحيه پرينه، منطقه اي بين واژن و مقعد است كه پس از زايمان طبيعي ممكن است درد ايجاد كند. نهايتا يك ماه براي برطرف كردن اين مسئله زمان نياز داريد و لازم است از ايستادن هاي طولاني بپرهيزيد. براي كاهش درد مي توانيد در آب ولرم بنشينيد و با استفاده از موادي كه پزشك به شما خواهد گفت اين منطقه را التيام دهيد. همچنين سعي كنيد از توالت فرنگي استفاده كنيد.

محل بخيه ها بايد هميشه تميز و خشك باشد. استحمام روزانه داشته باشيد و هرگز از ليف در ناحيه واژن و پرينه استفاده نكنيد. بعد از استحمام با حرارت بسيار ملايم سشوار يا حوله تميز و نرم محل را خشك كنيد.

ورزش و تحرك:

براي برطرف كردن عوارض بعد از زايمان و برگشت بدن به حالت عادي، تحرك كافي داشته باشيد. پياده روي روزانه مي تواند به كاهش زمان دوران نقاهت شما كمك كرده و باعث پيشگيري از يبوست به دليل عدم تحرك شود. اين مسئله نيز بايد زير نظر پزشك انجام شود.

 

شرايط روحي پس از زايمان

مهمترين مسئله اي كه پس از زايمان ممكن است شما را آزار دهد، شرايط روحي و رواني آن است. زايمان و تولد فرزند يكي از عجيب ترين اتفاقاتي است كه در زندگي يك زن رخ مي دهد و احساس غم و افسردگي پس از زايمان كاملا طبيعي و شايع است. هرگز منتظر نمانيد كه اين احساس خودش خوب شود و اجازه ندهيد غم در شما ريشه كند. با يك روانشناس در ارتباط باشيد، جنبه هاي مختلف اين مسئله را با او بررسي كرده و از او راهنمايي دريافت كنيد. برخي از دغدغه هاي عمده مراجعان و نگراني هاي روحي بعد از زايمان به شرح زير مي باشد.

بازگشت به زندگي قبل از فرزند:

بسياري از مادران فكر مي كنند ديگر نمي توانند به زندگي قبل برگردند و اسير شده اند، در صورتي كه همسرشان به زندگي قبلي خود ادامه مي دهد. در واقع در ماه هاي اول كه نوزاد تماما به شما وابسته است، شايد اين حس به شما دست دهد اما لازم است در مورد اين مسئله كاملا با همسرتان همسو شويد و از او بخواهيد كه تا حد امكان كنار شما باشد و از كودك مراقبت كند.

ارزشش را نداشت:

برخي از مادران، از گريه ها و اذيت هاي نوزادشان عاصي مي شوند و حس مي كنند كه تحمل اينهمه سختي ارزشش را نداشته است. حتي ممكن است بعد از زايمان احساس خلا كنيد. شايد چند ماه اول اين حس غالب باشد اما زماني كه نوزادتان رشد كرد، شما را شناخت، خنديد و به ابراز احساسات شما واكنش نشان داد، ناخوداگاه در تفكر خود تجديد نظر خواهيد كرد.

تغييرات هورموني:

دليل عمده گريه ها و احساسات خلقي پر نوسان شما، به هم ريختن هورمون هاي بدن است. به مرور زمان بدن شما به حالت عادي برخواهد گشت و با تنظيم هورمون هاي جسمي و جنسي، خلق شما نيز تنظيم خواهد شد. در اين زمينه با پزشك خود مشورت كرده و با استفاده از تغذيه و دارو به بهبود خود كمك كنيد.

ترس از آسيب ديدن نوزاد:

ممكن است اوايل زايمان، به خاطر ترس هايتان مثل ترس از خفگي، افتادن و هر ترس ديگري از اينكه نتوانيد از نوزادتان مراقبت كنيد وحشت داشته باشيد. جداي از مراقبت هاي منطقي شما، ساختار بدن نوزاد به نحوي است كه در مقابل عوامل آسيب زا تا حدودي مقاومت مي كند. استرس بيش از حد شما هم به خودتان هم به نوزاد آسيب خواهد زد. سعي كنيد در اين مورد از توصيه هاي اطرافيان كمتر استفاده كنيد و با مشاور كودك در ارتباط باشيد. گاهي ديگران از روي تجربيات خود يا دلسوزي پيشنهاداتي به شما مي دهند كه مناسب نيست.

دارو درماني:

هرگز سر خود دارو مصرف نكنيد. قبل از اينكه سمت دارو برويد بدانيد كه تغييرات خلقي و ناراحتي ها روند كاملا طبيعي است و با صحبت با مشاور مي توانيد آن را تسكين دهيد. روانشناس و متخصص است كه مي تواند نياز يا عدم نياز شما به دارو را تشخيص دهد.

حمايت اطرافيان:

حمايت اطرافيان مهم ترين مسئله ايست كه شما در اين دوران نياز داريد. مادر، خواهر، همسر يا خانواده همسر لازم است كه كنار شما باشند. بدون توقع بيش از حد از آنها بخواهيد در كنار شما باشند. مي توانيد نوزادتان را گاهي به ديگران بسپاريد و با همسرتان به دوران تنها بودن برگرديد. در طول اين مسير، بودن در فضاي امن و نامحدود با يك روانشناس مي تواند كمك كننده باشد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ دى ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۴:۰۷ | هنر زندگي
مراقبت هاي پس از زايمان طبيعي،

تست اعتياد به شيشه

شايد براي شما هم پيش آمده كه در مورد اعتياد شوهر خود به شيشه يا ديگر مواد مخدر مشكوك شده باشيد و به فكر گرفتن تست شيشه از او باشيد. از طرفي نمي دانيد چطور اين مسئله را با او مطرح كنيد و از واكنش او مي ترسيد. همچنين مي خواهيد از اين بلاتكليفي رهايي پيدا كنيد، پس شروع به سرچ در اينترنت مي كنيد يا مسئله را با اطرافيان در ميان مي گذاريد سپس با يافتن مجموعه اي از نشانه ها و ديدن علائم در او مي خواهيد فرضيه ذهني خود را تاييد كنيد. توجه داشته باشيد كه بهتر است براي اطمينان از علائم با يك فرد متخصص صحبت كنيد. در ادامه مطلب نحوه مطرح كردن موضوع اعتياد به فرد مورد نظر، روش هاي تست شيشه و راه هاي تقلب و منفي شدن تست شيشه را بررسي مي كنيم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه تست تشخيصي اعتياد به شيشه مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

رهايي از بلاتكليفي؛ درخواست انجام تست اعتياد از همسرتان

بعد از اطمينان از مصرف شيشه توسط همسرتان احتمالا ذهنتان درگير نحوه مطرح كردن موضوع با همسرتان است. مواظب باشيد كه با بحث و جدل اين موضوع را مطرح نكنيد چون همسرتان حالت تدافعي مي گيرد، عصباني مي شود و آن را انكار مي كند. جنگ رواني در خانه نه تنها به بهبود وضعيت كمكي نمي كند؛ بلكه ممكن است روابط معمول خودتان هم خدشه دار شود. اگر شوهرتان هر از گاهي مصرف مواد دارد با رفتارهاي نسنجيده شما بيشتر به سمت مواد گرايش پيدا مي كند يا ممكن است قبول كند تست اعتياد بدهد ولي به فكر راهي براي تقلب باشد.

اول تكليف خودتان را مشخص كنيد هدفتان از تست تشخيصي چيست؟ آيا مي خواهيد براي طلاق اقدام كنيد يا از آن به عنوان اهرم فشار براي ترك استفاده كنيد؟ اگر قصد كمك به همسرتان را  داريد بهتر است ابتدا رابطه اي صميمانه و دوستانه با او برقرار كنيد و سعي كنيد در او انگيزه همكاري را بالا ببريد. از بهترين روش هاي ترك اعتياد به شيشه اطلاع كسب كنيد. اما اگر قصد طلاق داريد، نفع خود و فرزندانتان را بررسي كنيد.

 

تست هاي تشخيص اعتياد به شيشه

نوع تست با توجه به فرد مراجعه كننده، وضعيت اقتصادي، عامل زمان، نوع ماده مصرفي انتخاب مي شود. هيچ تستي صد در صد صحيح نيست و گاهي خطاهايي پيش مي آيد. برخي از تست هايي كه براي تشخيص اعتياد به شيشه استفاده مي شود، عبارتند از:

تست ادرار

اين روش نيازمند يك نمونه ادرار است. اين آزمايش را مي توان با استفاده از نوار كاغذي به صورت سريع انجام داد همچنين مي توان از طريق پروسه هاي طولاني مدت آزمايشگاهي با كيفيت بالاتر انجام داد. جابه جايي و تقلب در ارائه نمونه از اصلي ترين مشكلات اين روش است. زمان تقريبي رديابي شيشه با اين روش حدود 2 روز است.

تست بزاق

تست هاي بزاقي راحت و بي دردسر هستند و امكان تقلب در آن ها كمتر است. نتيجه تست در عرض چند دقيقه آماده مي شود و نيازي به آزمايشگاه ندارد. اين تست روشي عالي براي ارزيابي ماده مصرفي اخير در فرد است. از معايب ديگر اين روش اين است كه بسته به ميزان توليد بزاق و نوع ماده مصرفي بازه زماني ارزيابي از چند ساعت تا چند روز متفاوت است.

تست مواد توسط مو

امكان رديابي مواد در مو تا چند ماه امكان پذير است. روشي بسيار آسان و امكان تقلب در آن از ساير روش ها كمتر است. با اين حال اين روش نيازمند تجهيزات آزمايشگاهي و صرف هزينه بيشتر نسبت به ساير روش هاست. اين تست نه تنها مي تواند وجود ماده را ارزيابي كند بلكه مي تواند مقدار ماده مصرفي را نيز نشان دهد كه اين امكان در هيچ تستي وجود ندارد. زمان تقريبي رديابي شيشه با اين روش حدود 90 روز است.

تست نواري

براي سنجش مواد مختلف تست هاي نواري مجزا وجود دارد. براي مثبت شدن تست بايد ميزان حداقل آن ماده در نمونه وجود داشته باشد كه اين ميزان براي ماده مخدر شيشه ng/ml 1000 است.

 

چند روز پس از مصرف شيشه تست اعتياد منفي مي شود؟

بيشتر مواد تا 72 ساعت پس از مصرف در ادرار قابل شناسايي هستند. امكان رديابي شيشه بسته به نوع تست، 1-3 روز است. 

 

علل اختلال در آزمايش

اگر دارويي مصرف مي كنيد به مسئول آزمايشگاه اطلاع دهيد چون احتمال تداخل دارويي وجود دارد. شايع‌ترين علل بروز اختلال در نتيجه تست‌هاي نواري شامل موارد زير است:

خطا در نمونه‌گيري:

يكي از دلايل بروز خطا در تست هاي تشخيصي خطا در نمونه گيري است. علي رغم حضور نمونه گير ممكن است تقلب صورت بگيرد و فرد معتاد با تقلب نمونه خود را عوض مي كند.

خطاهاي تكنيكي:

نوار تست بايد به مدت 15-10 ثانيه در ادرار نگه داشته شود و قبل از خواندن جواب به مدت 5 دقيقه روي يك سطح صاف غير جاذب قرار داده شود. تفسير پاسخ در يك دقيقه اول يا بعد از 10 دقيقه باعث ايجاد خطا در ارزيابي مي شود.

رقيق‌كننده‌ها:

هر عاملي كه باعث رقيق شدن ادرار شود باعث اختلال در جواب تست ها مي شود. در اين صورت از نوار هاي كمكي براي تعيين سطح كراتين، نيترات و گلومات ادرار مي توان استفاده كرد.

تغييرات سطح PH:

ريختن خون، جوهر ليمو، سفيد كننده ها و ... در ادرار باعث ايجاد تغيير در سطح PH مي شود. در نتيجه احتمال خطا در جواب آزمايش افزايش پيدا مي كند چون اكثر تست ها به تغييرات PH در بازه 5 تا 9 مقاوم هستند و افزايش يا كاهش PH از اين محدوده باعث اختلال مي شود.

 

آيا امكان تقلب براي منفي شدن تست اعتياد به شيشه وجود دارد؟

براي منفي شدن تست اعتياد علاوه بر اضافه كردن موادي مانند آب ليمو و قرص هاي ضد بارداري راه هاي ديگري نيز وجود دارد. موثرترين روشي كه افراد معتاد براي منفي شدن تست اعتياد به شيشه استفاده مي كنند بيرون كردن اين ماده از بدن است. پس چند روز قبل از انجام آزمايش مصرف مواد را قطع مي كنند. نوشيدن آب زياد، استفاده از داروهاي ادرار آور و ورزش كردن از جمله اقداماتي هستند كه براي منفي شدن تست اعتياد مي توان استفاده كرد.

 

آيا مي توان به تست هاي تشخيص اعتياد اعتماد كرد؟

روش هاي مختلفي براي غربالگري اوليه و روش هاي تاييدي وجود دارد. همان طور كه توضيح داديم امكان خطا در تست هاي تشخيص اعتياد به دلايل مختلف وجود دارد. انجام تست در يك آزمايشگاه معتبر براي تاييد روش و صحت انجام تست توصيه مي شود. آزمايشگاه ها مقررات سختگيرانه اي جهت نمونه گيري تست اعتياد وضع كرده اند. همچنين كيت هايي براي تشخيص تقلب در نمونه ادرار وجود دارد كه از آن هم براي تشخيص تقلب مي توان استفاده كرد.

در مواردي كه مسئول آزمايشگاه نسبت به تقلب يا احتمال خطا در انجام آزمايش دچار شك و ترديد شود، دوباره از فرد تست گرفته مي شود و براي اين كار مي توان از روش تي ال سي (TLC) استفاده كرد. در اين روش احتمال منفي كردن تست از طريق فرد نمونه دهنده بسيار پايين است.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه تست تشخيصي اعتياد به شيشه مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : تست اعتياد به شيشه

ادامهـ مطلبـ
| ۹ دى ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۰:۳۴ | هنر زندگي
تست شيشه،

نه گفتن به كودكان

كودكان به دليل كنجكاوي تمايل به شناخت محيط دور و بر خودشان را دارند، اما همين كنجكاوي آن ها را در معرض خطرهايي قرار مي دهد؛ به همين خاطر مهارت نه گفتن به كودك يكي از مهمترين اصل هاي تربيتي است. در زمان هايي كه احتمال دارد كودك به خودش آسيب بزند بايد به او نه گفت و دليل نه گفتن را به او توضيح داد. نحوه نه گفتن به كودكبايد طوري باشد كه كودك به حرفتان توجه كند و آن را ناديده نگيرد. براي آگاهي از روشهاي تربيتي كودكان و چگونگي برخورد با خواسته هاي آن ها مي توانيد از تجربه مشاوران كودك استفاده نماييد. همچنين در اين مقاله درباره چگونگي برخورد با كودكان و نه گفتن به آن ها صحبت خواهيم كرد. 

 

براي دريافت مشاوره در زمينه مهارتهاي نه گفتن به كودك مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

چگونه به كودكان نه بگوييم:

وقتي درخواست هاي كودك براي او خطر دارد و ممكن است به او آسيبي وارد شود، بايد به آنها نه بگوييد. حتما زماني كه خواسته كودكتان را برآورده نمي كنيد دليل آن را هم برايش با آرامش به طوري كه متوجه حرف هايتان شود توضيح دهيد.

محيط امن و مناسب فراهم كنيم

كودكاني كه به تازگي راه رفتن را ياد مي گيرند، علاقه دارند كه محيط اطراف خود را بشناسند، اگر دكور خانه را طوري بچينيد كه وسايل خطرناك در دسترس كودك نباشد، در ارتباز با فرزندتان كمتر از جمله هاي منفي بكن، نكن استفاده خواهيد كرد. پس بهترين راه اين است كه محيط خانه طوري باشد كه براي بازي كردن كودك خطري نداشته باشد.

نه را با جملات مثبت بگوييد

گاهي كودكان فقط با شنيدن نه نمي توانند دليل بعضي از قانون ها را بفهمند. با اين كودكان بايد با جملات مثبت حرف بزنيد، مثلا به جاي اينكه بگوييد "نبايد قبل غذا بستني بخوري" به او بگوييد "تو مي تواني بعد از غذا بستني بخوري".

حق انتخاب

وقتي به كودك حق انتخاب مي دهيد، در واقع به او حس استقلال را منتقل مي كنيد و اينكه مي فهمد در نهايت به خواسته اش مي رسد. در ضمن اين انتخابها نبايد زياد باشد، دادن دو انتخاب كافي است. براي مثال كودك در اتاق توپ بازي مي كند و به او مي گوييد در خانه توپ بازي نكن، اما بهتر است بگوييد مي تواني روي زمين با توپت بازي كني يا در حياط بازي كني. 

لحن و حركات مناسب داشته باشيد

زمانيكه با كودك حرف مي زنيد، در فاصله يك متري او باشيد، با لحني آرام و شمرده و بدون گفتن كلمه نه حرف خود را بزنيد. در ضمن با حركات بدن مي توانيد به كودك نشان دهيد كه از كاري كه مي كند ناراحت شده ايد. اگر خطري كودك را تهديد مي كند، او را در بغل بگيريد تا بفهمد چقدر به سلامتي او اهميت مي دهيد.

دليل مخالفت تان را بگوييد

بعضي از والدين فكر مي كنند، چون كودك بطور كامل دليل مخالفتشان را درك نمي كند، پس نيازي به توضيح دادن نيست. حتي اگر كامل توضيح دهيد كه چرا مخالف هستيد ممكن است كودكتان درك نكند اما اين روش تربيتي به او مي فهمانيد هر كاري دليلي دارد و عدم درك او درستي كار را تاييد نمي كند. درك كودك مدتي زمان مي برد، اما بعد از گذشت زمان تاثير خود را خواهد گذاشت.

 

آيا به همه درخواستهاي كودك پاسخ مثبت بدهيم؟

بچه هايي كه هيچوقت نه نمي شنوند، وقتي بزرگ تر مي شوند، فكر مي كنند همه چيز بايد همان طوري باشد كه آن ها مي خواهند و اگر بر خلاف آن اتفاق بيفتد، ناراحت و گاهي گوشه گير مي شوند. بايد به كودك از همان سنين پاييت ياد بدهيد كه هر چيزي قانون خودش را دارد و بايد به آن ها احترام بگذارد. در خانه بعد از 3-4 سالگي قوانيني را در خانه بگذاريد كه در حد درك كودك باشد و در اجراي اين قوانين جدي باشيد. گاهي والدين براي جلوگيري از لوس شدن كودك بسيار سخت گيرانه برخورد مي كنند، بهتر است از افراط و تفريط بپرهيزيد.

 

پيامد عوض كردن قوانين بعد از نه گفتن

اگر كودك درخواستي داشت كه در توانايي شما نبود يا صلاح ندانستيد به او جواب مثبت بدهيد، در مقابل درخواست هاي او سر فرود نياريد. كودكان بهانه گير ممكن است براي هر موضوعي قهر و گريه كنند. اگر در مقابل گريه كودك، شما تسليم مي شويد و خواسته او را قبول مي كنيد، ياد مي گيرد كه در دفعات بعد براي رسيدن به خواسته اش از همين راه استفاده كند. وقتي بگوييد اين كار را نكن، با گريه شما را متقاعد مي كند تا آن كار را انجام دهد. بنابراين وقتي به كودك نه مي گوييد تحت هيچ شرايطي از حرف خود بر نگرديد.

 

اگر به خواسته هاي كودك نه بگوييم باعث كمبود و عقده اي شدن كودك نمي شود؟

بعضي از والدين به تمام خواسته هاي كودك جواب مثبت مي دهند تا فرزندشان دچار كمبودي نشود. درحالي كه كودك بعد از چهار سالگي بايد ياد بگيرد كه نه بشنود و با بعضي از خواسته هايش مخالفت شود، تا بفهمد هميشه همه چيز آن طور كه او مي خواهد نمي شود. اگر كودك هميشه جواب مثبت بشنود، در سنين بزرگسالي زماني كه مانع بزرگي سر راهش قرار گيرد، فكر مي كند دنيا به آخر رسيده است. البته اگر هميشه هم به كودك نه بگوييم سرخورده مي شود، پس هدف برآورده كردن خواسته هاي معقول كودك مي باشد. ممكن است 

 

براي دريافت مشاوره در زمينه مهارتهاي نه گفتن به كودك مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : نه گفتن به كودكان

ادامهـ مطلبـ
| ۹ دى ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۵:۴۶ | هنر زندگي
نه گفتن به كودكان،

درباره اولين رابطه جنسي بيشتر بدانيد

برقراري اولين رابطه جنسي موضوعي است كه افراد نظرها و ديدگاه هاي مختلفي در مورد چگونگي و زمان آن دارند. برخي اولين رابطه جنسي را تجربه اي هيحان انگيز مي دانند و براي برخي ديگر ترسناك است. پسرها نيز به هنگام اولين تجربه جنسي خود دچار اضطراب مي شوند با اين حال دختران به خاطر ترس از دست دادن پرده بكارت و بارداري بيشتر در مورداولين رابطه جنسي خود محافظه كارند. به علاوه احساسي كه از اولين تجربه رابطه جنسي خود به دست مي آوريد در نگرش شما نسبت به روابطي كه در آينده خواهيد داشت تاثير به سزايي دارد. داشتن اطلاعات كافي در مورد چگونگي رابطه جنسي و توجه به مراقبت هاي لازم به منظور جلوگيري از حاملگي ناخواسته يا ابتلا به بيماري هاي مقاربتي داراي اهميت است كه در ادامه اين مقاله به آن مي پردازيم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه برقراري اولين رابطه جنسي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

برقراري اولين رابطه جنسي 

اگر براي اولين بار مي خواهيد رابطه جنسي داشته باشيد، تعيين زمان مناسب براي داشتن رابطه و انتخاب اولين شريك جنسي از اهميت زيادي برخوردار است چون احساسي كه از تجربه اولين رابطه جنسي خود به دست مي آوريد در روابط بعدي شما تاثير چشمگيري خواهد داشت. هر كس بنا به جنسيت، فرهنگ خانواده و جامعه، ارزش ها و اعتقادات فردي، تاثير دوستان و ... اولين رابطه جنسي را برقرار مي كند. داشتن ترس و اضطراب چه در رابطه جنسي پيش از ازدواج و چه بعد از ازدواج، امري طبيعي است. پس به اين نكته توجه داشته باشيد كه آيا از لحاظ روحي و جسمي آمادگي رابطه جنسي را داريد؟ اين رابطه از روي ميل و دوست داشتن است يا به دليل ترس از دست دادن فرد مقابل؟

 

واقع بيني در مورد اولين رابطه جنسي

ترس و اضطراب باعث مي شود كه از اولين رابطه جنسي لذت نبريد و برنامه ريزي هايتان خراب شود، از طرفي نبايد براياولين رابطه جنسي خود رويايي و ايده آل گرايانه برنامه ريزي كنيد. مخصوصا زماني كه هر دو نفر شما بي تجربه هستيد. هنوز در مورد بدن يكديگر آگاهي چنداني نداريد و ممكن است رابطه مطابق انتظارات شما پيش نرود پس احتمال خرابكاري وجود دارد.

توجه داشته باشيد كه شما مي خواهيد نياز جنسي خود را برآورده كنيد و از بودن با يكديگر لذت ببريد؛ پس نيازي نيست كه كامل باشيد يا هر تكنيكي كه ياد گرفتيد بخواهيد اجرا كنيد تا فرد مقابل را تحت تاثير قرار دهيد. فقط سعي كنيد روش ارضاي نيازهاي جنسي يكديگر را پيدا كنيد. نظر يكديگر را در مورد اينكه چه كاري مطابق ميل ديگري است جويا شويد. در زمان رابطه به موقعيت يكديگر اهميت دهيد و از احساس يكديگر درباره رابطه سوال كنيد؟

 

چه كارهايي پيش از برقراري اولين رابطه جنسي بايد بكنيم؟

توجه به نظافت شخصي و مسائل بهداشتي اهميت زيادي دارد. براي جلوگيري از بروز بيماري هاي مقارتبي مانند سوزاك، ايدز، سيفليس و زگيل هاي تناسلي ... و جلوگيري از بارداري هاي ناخواسته از كاندوم استفاده كنيد. گاهي برخي افراد خجالت مي  كشند استفاده از كاندوم را مطرح كنند؛ چون مي ترسند شريك جنسي خود را ناراحت كنند. حتي ممكن است طرف مقابل شما بهانه هايي از اين دست كه "من با كاندوم راحت نيستم يا لذت نمي برم" يا "مگه به من اعتماد نداري و مي ترسي كه مريضي داشته باشم" بخواهند شما را منصرف كنند.

با اين حال بايد پيش از برقراي رابطه جنسي درباره اين مسائل با يكديگر به توافق برسيد، گذشتن از آن چه كه واقعا براي شما اهميت دارد و خواسته شماست مي تواند در آينده باعث سرخوردگي تان شود. به همين جهت بر داشتن مهارت هاي ارتباطي مانند نه گفتن و جرات مندي بسيار تاكيد مي شود. در نهايت يك مكان مناسب انتخاب كنيد كه بدون استرس بتوانيد رابطه جنسي داشته باشيد در غير اين صورت آن طور كه انتظار داريد لذت نخواهيد برد. براي اطلاع بيشتر از نحوه برقراري اولين ارتباط جنسي مي توانيد مشاوره جنسي دريافت كنيد.

 

اولين رابطه جنسي در شب عروسي چگونه خواهد بود؟

اگر شما و همسرتان بخواهيد طبق سنت و فرهنگ، اولين رابطه جنسي خود را به بعد از ازدواج و در شب عروسي موكول كنيد؛ مي توان تصور كرد چه فشار رواني بالايي را بايد تحمل كنيد. بعد از يك روز شيرين اما طاقت فرسا كه از تداركات و آرايشگاه شروع مي شود تا عكس گرفتن و رقصيدن و رفتن تمامي مهمان ها؛ بايد براي مراسم ديگري آماده شويد كه نيازمند آمادگي جسمي و روحي است.

ديگر تصميم با خودتان است كه مي خواهيد شب اول به معاشقه و تحريك لمسي بپردازيد يا رابطه جنسي كامل و مقاربت داشته باشيد. اما به اين نكته توجه داشته باشيد، حسي كه بعد از اولين رابطه در شما برانگيخته مي شود تا مدت ها ادامه پيدا مي كند؛ پس بهتر است عمل دخول در زمان اضطراب و خستگي  انجام نشود.

 

شكيبايي در برقراري اولين رابطه جنسي

صبور بودن نقش مهمي در لذت بخش بودن اولين رابطه جنسي ايفا مي كند. شرايط طرف مقابل خود را در نظر بگيريد و به او فرصت دهيد تا از لحاظ روحي و جسمي براي اين رابطه آمادگي پيدا كند. داشتن معاشقه و پيش نوازي كافي رمز اصلي موفقيت در اولين تجربه جنسي شما خواهد بود به طوري كه بوسه، نوازش و لمس بدن مي تواند تا حد زيادي كيفيت رابطه جنسي تان را بالا ببرد.

معمولا دختران به دليل درد از دست دادن پرده بكارت نگران هستند. در اولين رابطه جنسي ممكن است كمي درد داشه باشيد ولي اگر شريك جنسي تان به اندازه كافي براي معاشقه زمان صرف كند به دليل ترشح واژن حين عمل دخول درد كمتري خواهيد داشت. ترس و اضطراب باعث كاهش ترشحات واژن و در نتيجه دردناك شدن عمل دخول مي شود. اين درد در بسياري از خانم ها فقط چند ثانيه طول مي كشد. در صورت لزوم مي توانيد از ژل روان كننده لوبريكانت استفاده كنيد.

 

همزمان شدن ارگاسم در اولين رابطه جنسي

رسيدن همزمان به ارگاسم نيازمند زمان است تا بيشتر بتوانيد با بدن يكديگر ارتباط موثر پيدا كنيد. بعيد است كه در اولين رابطه جنسي بتوانيد با هم ارضا شويد به خصوص زماني كه هر دو بي تجربه باشيد. پس سعي كنيد از بودن با يكديگر لذت ببريد و كمك كنيد تا روش هاي ارضا شدن يكديگر را پيدا كنيد.

 

احساس منفي بعد از اولين رابطه جنسي

در فرهنگ ما داشتن بكارت دختر هنوز جنبه ارزشي دارد گرچه ممكن است  اهميت آن در نسل جوان كمتر شده باشد؛ به همين دليل داشتن رابطه جنسي قبل از ازدواج باعث ايجاد احساسات ناخوشايندي مانند احساس گناه، سرخوردگي، بي ارزش شدن و مورد سو استفاده واقع شدن در بسياري از دختران مي شود. افسردگي و اضطراب نيز به دليل ترس از فهميدن خانواده و شوهر تشديد مي شود. پسرها هم به دليل باورها و اعتقادات مذهبي ممكن است دچار عذاب وجدان و احساس گناه شوند. تمام اين مسائل باعث مي شود كه در روابط خود صداقت را فراموش كنند.

بسياري از جوانان براي كاهش دردهايي كه از روابط خود ديده اند به دنبال شروع يك رابطه عاطفي ديگر هستند. اماشروع يك رابطه جديد كمكي به باز شدن گره هاي قبلي نكرده و مسئله را پيچيده تر مي كند. 

 

 

براي دريافت مشاوره در زمينه برقراري اولين رابطه جنسي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد. 

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : درباره اولين رابطه جنسي بيشتر بدانيد

ادامهـ مطلبـ
| ۹ دى ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۷:۴۱ | هنر زندگي
اولين رابطه جنسي،

طلاق به خاطر ناباروري مرد

با وجود پيشرفت علم و درمانِ بسياري از نازايي ها، هنوز هم طلاق به خاطر ناباروري مرد يا زن اتفاق مي افتد. ناراحتي از ناباروري همسر مي تواند براي شما بسيار آزار دهنده باشد. اميدها و آرزوهايتان براي داشتن يك خانواده  كامل از بين رفته است. در اين ميان حرف ها و نيش و كنايه هاي ديگران موضوع را بدتر مي كند. تا جايي كه به فكر طلاق و خارج شدن از اين شرايط افتاده ايد. قوانين نيز ممكن است از شما دفاع نكرده و حق و حقوقي به شما تعلق نگيرد. بهتر است پيش از آنكه اقدامي بكنيد با ما در اين مقاله همراه شويد.


براي دريافت مشاوره در زمينه طلاق به خاطر ناباروري مرد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

قانون تا كجا از ناباروري مردان دفاع مي كند؟

ناباروري مردان به دلايل مختلف ممكن است ايجاد شود. حق طلاق در برخي از انواع ناباروري به زن داده مي شود، اما در ديگر موارد موضوع نيازمند بررسي است و بنا به تشخيص قاضي راي صادر مي گردد. برخي از دلايل ناباروري مردان عبارتند از:

 • توليد كم اسپرم، انسداد در رسيدن اسپرم يا اسپرم ضعيف
 • بيماري و صدمات فيزيكي
 • سبك زندگي ناسالم (نوشيدن الكل، بودن در معرض اشعه x، استرس، مصرف مواد مخدر يا سيگار و...)
 • ناتواني در برقراري رابطه جنسي 

 

امكان معالجه ناباروري مرد و عدم همكاري همسر

در برخي از درمان هايي كه براي ناباروري مردان پيشنهاد مي شود، زن بايد تحت عمل پزشكي قرار بگيرد. برخي خانم ها حاضر به قبول سختي هاي عمل نشده و طلاق را راه حل آسان تري مي دانند. قانون نيز از اين زنان حمايت كرده و تمام حقوقي كه ضمن عقد ذكر شده پابرجاست. اين ها در شرايطي است كه احتمالا مرد هم خودش پيش از ازدواج به ناباروري خود آگاه نبوده و به اندازه خانم نيز ناراحت و دلشكسته است. جدا شدن و از دست دادن زندگي مشترك نيز به او ضربه اي ديگر زده و حال بايد با شكستي ديگر مواجه شود.

اين در حالي است كه تمام اين اتفاقات مي توانست براي خانم نيز بيافتد. اگر در چنين شرايطي قرار داريد و تصميم به ترك همسر خود هستيد بهتر است يك بار ديگر موضوع را بررسي كرده و راه هاي ديگر را نيز شناسايي كنيد.

نجات يا پايان زندگي مشترك

ازدواج شما ممكن است با عشق و يا بدون عشق صورت گرفته باشد، اما در هرنوع ازدواجي اختلاف نظرها و عدم تفاهم بر سر مسائل كوچك و بزرگ پيش خواهد آمد. نداشتن مهارت هاي ارتباطي به اين اختلافات دامن مي زند. در اين شرايط ناباروري مرد عاملي براي تخليه خشم ها مي شود. طلاق به خاطر ناباروري مرد آن هم زماني كه درمان و يا راه هايي براي جبران اين نقص وجود دارد؛ نشان از مشكلاتي در پس موضوع طلاق است. شايد به جاي آن كه به فكر طلاق به خاطر ناتواني در بچه دار شدن باشيد؛ يك بار ديگر زندگي مشترك خود را مرور كرده و ببينيد چه موضوع ديگري غير از ناباروري همسرتان شما را آزار مي دهد.

شايد فكر كنيد ازدواج تان با عجله و يا كاري اشتباه بوده است و طلاق راهي براي جبران اين اشتباه است. همانطور كه شروع يك زندگي نياز به شناخت و تامل دارد؛ پايان آن نيز يك مرتبه و بدون آن كه تلاشي براي رفع مشكلات شود ممكن است برايتان پشيماني به بار آورد.

نيش و كنايه هاي اطرافيان

در بسياري از مواقع پيش از آن كه مشخص شود ناتواني در بچه دار شدن از طرف مرد است يا زن؛ سيلي از حرف هاي كنايه دار از جانب خانواده مرد نصيب خانم مي شود. ممكن است مردان اين مسائل را پيش پا افتاده بدانند و اقدامي جهت رفع ناراحتي همسرشان نكنند. باز هم در اين شرايط درخواست طلاق به خاطر ناباروري مرد مي تواند تنها راهي براي ابراز خشم و انتقام باشد. اگر در اين موقعيت و يا موقعيتي مشابه قرار داريد؛ شايد برايتان سخت باشد كه زندگي خود را از زاويه اي ديگري ببينيد. مسائل زندگي آن قدر پيچيده شده اند كه شادي روزهاي اول ازدواج تبديل به يك خاطره دور شده اند.

پايان دادن به زندگي مشترك راهي براي خلاصي از تمام اين دردها و مسئوليت هايي است كه ديگر طاقت تحمل شان را نداريد. شايد همين طور باشد و طلاق راهي مناسب و از سر گرفتن يك زندگي تازه باشد. اما آيا به مسائل بعد طلاق و آسيب هاي طلاق فكر كرده ايد؟ اكنون ناتواني همسرتان شما را از داشتن فرزند محروم كرده است، بعد از طلاق چه خواسته اي برايتان ارجحيت خواهد داشت؟

 

چطور يك تصميم مناسب بگيرم؟

در نهايت براي آن كه تصميمي درباره طلاق خود بگيريد، مي توانيد از كساني كه تجربه طلاق داشته اند درباره زندگي شان پرس و جو كرده و از تجربياتشان استفاده كنيد. اما معمولا اطرافيان به خاطر علاقه و نگراني شان، شما را به ادامه زندگي و يا برعكس طلاق تشويق مي كنند، تصميم گيري با چشمان بسته و با مشورت هاي نادرست در آينده براي شما جز پشيماني و اتلاف وقت چيز ديگري به جا نمي گذارد. اما دريافت مشاوره خانواده و مشاوره طلاق به شما اين امكان را مي دهد كه بتوانيد با استفاده از نظرات يك فرد بي طرف يك انتخاب مناسب داشته باشيد.

براي دريافت مشاوره در زمينه طلاق به خاطر ناباروري مرد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : طلاق به خاطر ناباروري مرد

ادامهـ مطلبـ
| ۹ دى ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۵:۴۹ | هنر زندگي
طلاق به خاطر ناباروري مرد،

هر آن چه كه بايد درباره زايمان طبيعي بدانيد

بسياري از مادر ها، مخصوصا در زايمان اول، از ترس درد زايمان طبيعي به سراغ عمل جراحي سزارين مي روند. اما بايد بدانند كه زايمان طبيعي بهترين روش براي تولد فرزند است و سلامت هر دو را تا مدت بسيار زيادي تامين مي كند. درد، طبيعي است؛ اما بر اساس تجربه مراجعين ما، تحمل درد بهتر از انجام عمل سزارين است. در ادامه اين مقاله، برخي از مزاياي زايمان طبيعي، روش هاي كاهش درد زايمان، رابطه جنسي پس از زايمان و شرايط روحي رواني زايمان طبيعي را با هم بررسي مي كنيم.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه زايمان طبيعي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

مزاياي زايمان طبيعي

مهم ترين مزيت زايمان طبيعي، ارتباط لمسي و عاطفي مادر و نوزاد، بلافاصله بعد از تولد است. در صورت سزارين، ممكن است مادر حتي تا چند روز از ديدن فرزندش محروم شود و نتواند نياز هاي اوليه كودك مثل شير دادن با سينه، در آغوش گرفتن و خواباندن او را انجام دهد. بر اساس تحقيقات عدم ارتباط اوليه مادر و فرزند بلافاصله پس از تولد يكي از علل آسيب رواني در بزرگسالي است. برخي ديگر از مزاياي زايمان طبيعي عبارت اند از:

 • عدم نياز به جراحي و شكافتن شكم
 • دوران نقاهت كوتاه تر پس از زايمان
 • عدم نياز به احتياط هاي فراوان پس از زايمان
 • از دست دادن خون كمتر در جريان زايمان نسبت به سزارين
 • هزينه هاي كمتر از نظر اقتصادي
 • كاهش خطرات بيهوشي مادر

 

چه زماني زايمان طبيعي نبايد انجام شود؟

به طور كلي، روند طبيعي زايمان بهتر از تمام روش هاست، اما گاهي ممكن است زايمان طبيعي براي سلامتي مادر و نوزاد خطرناك باشد، بنابراين به تشخيص پزشك، عمل سزارين انجام مي شود. برخي از عواملي كه پزشك را مجبور به انجام عمل سزارين مي كند در ادامه شرح داده شده اند.

 • بعضي بيماري ها مثل بيماري قلب، ديابت، فشار خون و اختلالات كليوي، زايمان طبيعي را خطرناك مي كند.
 • عفونت هايي مثل HIV يا هرپس تناسلي در صورت زايمان طبيعي به نوزاد منتقل خواهد شد.
 • ممكن است اندازه جنين بزرگتر از ظرفيت لگن و رحم مادر باشد، بنابراين عبور نوزاد از دهانه رحم ممكن است به هر دو نفر آسيب بزند.
 • افزايش زياد وزن مادر باعث طولاني تر شدن زايمان مي شود، بنابراين در اين شرايط سزارين ارجح است.
 • با افزايش سن مادر، عمل سزارين با احتمال بيشتري انجام مي شود.
 • اگر بند ناف دور گردن نوزاد پيچيده باشد، بلافاصه عمل سزارين انجام مي شود.

 

درد زايمان طبيعي چه ميزان است؟

معمولا به دليل بي حسي هاي موضعي هنگام زايمان، اغلب زنان توصيف روشني از درد زايمان ندارند. البته ميزان درد در هر كس مي تواند بر اساس شرايط بدني، آستانه تحمل و وضعيت نوزاد متفاوت باشد. به گفته برخي از مراجعين ما، درد زايمان چيزي شبيه درد پريود با شدت بيشتر و فاصله هاي مقطع مي باشد.

در هنگام زايمان به علت فشار نوزاد روي دهانه رحم، درد در نواحي لگن، روده ها، مثانه و واژن اتفاق مي افتد.

گرفتگي، سفت شدن عضلات، احساس تپش و ضربان هاي دردناك، احساس ضربه چاقو خوردن، سوزش در ناحيه واژن هنگام خروج سر نوزاد، درد هاي متحرك در ناحيه شكم و كمر، فشار به سيستم دفع و درد در ناحيه ران شايع ترين درد هاي هنگام زايمان طبيعي است.

 

مراحل مختلف زايمان طبيعي چگونه است؟

در مراحل اوليه دهانه رحم نازك و گشاد مي شود. درد احساس شده بيشتر شبيه گرفتگي هاي دوران قاعدگي است. در مرحله بعدي دهانه رحم تا 7 سانتي متر گشاد مي شود و درد با شدت بيشتر شروع مي شود. در اين مرحله در صورت عدم حساسيت شما به دارو هاي مسكن، از آنها براي كاهش درد استفاده مي كنند. سپس دهانه رحم به ميزان مناسب براي زايمان يعني 10 سانتي متر باز مي شود. بيشترين درد در اين مرحله است و تا حدود يك ساعت طول مي كشد. سر نوزاد از دهانه رحم بيرون آمده و مادر بايد با ايجاد فشار، سر نوزاد را در سريع ترين زمان به بيرون هدايت كند؛ چرا كه احتمال خفگي و نرسيدن اكسيژن به نوزاد وجود دارد.

پس از تولد نوزاد مقدار اندكي گرفتگي در ناحيه لگن وجود خواهد داشت و تا زمان خروج كامل جفت و ترشحات، اين احساس باقي مي ماند.

 

پيش از زايمان طبيعي مي توانم چيزي بخورم؟

فرايند زايمان طبيعي ممكن است طولاني شده و توان مادر پايين بيايد. به همين جهت در برخي از بيمارستان ها در طول زايمان اجازه مي دهند كه مادر مايعات سبكي بنوشد. معمولا براي جلوگيري از تنگي نفس و سخت شدن زايمان پيش از عمل سزارين از زنان خواسته مي شود ناشتا باشند. اما در طي زايمان طبيعي پزشك با توجه به وضعيت جسماني مادر، وعده غذايي را تعيين مي كند.

 

راه هاي كاهش درد و استرس زايمان طبيعي

در هر صورت زايمان طبيعي، كمترين صدمات را به بدن مادر وارد مي كند. درد وجود دارد اما نهايت يك يا دو ساعت ادامه خواهد داشت. برخي مراقبت ها و روش ها كه براي كاهش درد زايمان مفيد هستند در ادامه شرح داده ايم:

انتخاب محل زايمان:

اولين نكته اي كه بايد مد نظر قرار دهيد، محلي است كه قرار است زايمان در آن انجام بگيرد و ترجيحا در ماه آخر بارداري محل زندگي خود را جابجا نكنيد.

برنامه ريزي:

براي زايمان برنامه ريزي داشته باشيد. لباسي كه مي خواهيد بپوشيد، پزشك مورد نظر و هر چيزي كه لازم است را در نظر بگيريد تا در هنگام زايمان هر شوك يا تجربه جديدي را از بين ببريد و همه چيز طبق برنامه ريزي پيش برود.

تغذيه مناسب:

لازم است كه بدن مادر، انرژي لازم براي تغذيه جنين و حمل بار را داشته باشد. بنابراين برنامه تغذيه بايد كامل، مفيد، بدون هرگونه ماده مضر و كاملا زير نظر پزشك متخصص باشد.

ماساژ:

از ماه ششم به بعد هر روز با روغن زيتون ناحيه بين مقعد و واژن را ماساژ دهيد. انعطاف پذيري اين ناحيه به شما كمك مي كند كه پارگي كمتر و به فراخور آن بخيه كمتري داشته باشيد.

ورزش هاي دوران بارداري:

ورزش در دوران بارداري هم از نظر جسمي هم از نظر روحي باعث آمادگي شما براي زايمان مي شود و بدن شما را تقويت خواهد كرد. پياده روي در ماه آخر حتما در دستور كار باشد، البته اگر احتمال زايمان زودرس داريد ترجيحا از اين كار بپرهيزيد.

براي برنامه ريزي ورزش هاي مفيد حتما با پزشك خود مشورت كنيد. نشستن در وان آب گرم، ماساژ كمر، داشتن يك نفر براي مراقبت و همراهي، روابط عاشقانه با همسر، برخي شرايط جسمي و رواني موثر در كاهش درد هستند.

 

رابطه جنسي بعد از زايمان طبيعي

بسياري از مادران، به دليل اينكه نمي خواهند رابطه جنسي بعد از تولد فرزند مختل شود روش سزارين را انتخاب مي كنند. در صورتي كه زايمان طبيعي بر اساس روند طبيعي بدن زن است و طبيعتا بعد از زايمان، بدن خود را براي زندگي عادي آماده مي كند. اما لازم است برخي شرايط را مد نظر داشته باشيد.

 • ممكن است تا يك ماه بعد از زايمان، خونريزي داشته باشيد كه بايد تا متوقف شدن آن براي ارتباط جنسي صبر كنيد. چون احتمال عفونت بالا مي رود.
 • در صورت پارگي واژن و بخيه، بايد زمان كافي بري بهبودي را به خود بدهيد.
 • بايد شرايط رواني و احساسي خود را در نظر بگيريد و با همسرتان در اين زمينه به توافق برسيد. 
 • عواملي مثل شيردهي، افسردگي پس از زايمان، خستگي هاي ناشي از مراقبت از فرزند و نا آگاهي از شرايط، ممكن است ميل جنسي شما را كاهش دهد. براي برطرف كردن اين مسائل لازم است كه با روانشناس و ماما صحبت كنيد.

 

شرايط روحي و رواني دوران بارداري و زايمان:

شرايط روحي در دوران بارداري و هنگام زايمان بسيار در وضعيت زايمان شما موثر است. بسياري از مادران به دليل ترس از درد زايمان طبيعي، روش سزارين را انتخاب مي كنند كه آسيب هاي زيادي به بدنشان وارد خواهد كرد. بر طرف شدننيازهاي عاطفي زنان باردار بر روحيه آن ها تاثير مي گذارد.

مسائل روحي رواني دوران بارداري خود را با يك روانشناس در ميان بگذاريد. او به شما و دغدغه هاي شما خواهد پرداخت و به شما كمك مي كند كه استرس و اضطراب كمتري در اين دوران تجربه كنيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه زايمان طبيعي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : هر آن چه كه بايد درباره زايمان طبيعي بدانيد

ادامهـ مطلبـ
| ۹ دى ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۲:۴۰ | هنر زندگي
زايمان طبيعي،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 81
بازديد ديروز : 66
بازديد كل : 3796

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان