مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگي

مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگي

مركز مشاوره روانشانسي حامي هنر زندگيTel:88-0000-0000

چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟

لوس شدن كودك چه ايرادي مي تواند داشته باشد؟ چرا والدين نگران لوس شدن كودك خود هستند؟ اغلب والدين در برابر خواسته هاي كودك خود نمي توانند "نه" بگويند. هر چه سن كودك كمتر باشد مقاومت والدين در برابر خواسته هاي آن ها كمتر است. برآورده كردن نيازها و خواسته هاي كودك يكي از وظايف والدين محسوب مي شود. اما حد و مرزي بايد براي جلوگيري از لوس شدن كودك وجود داشته باشد. بيشتر والدين نگرانند كه با برآورده كردن تمام نيازهاي كودك او را لوس كنند. به طوريكه اوضاع غير قابل كنترل شود. روانشناسان با ارائه مشاوره كودك به والدين سبك هاي فرزندپروري صحيح را آموزش مي دهند. در واقع والدين با روش هاي صحيح تربيت فرزند مي توانند از برآورده شدن خواسته هاي او اطمينان حاصل كرده و نگران لوس شدن كودك نيز نباشند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه جلوگيري از لوس شدن كودك مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

آيا محبت بيش از حد كودكان را لوس مي كند؟

يكي از نياز هاي اساسي كودكان دريافت محبت از جانب پدر و مادر مي باشد. در واقع بدون برآورده شدن اين نياز، كودك به درستي پرورش پيدا نمي كند. در واقع چيزي به اسم محبت بيش از اندازه بي معني است. محبت پايه ي اصلي پرورش كودك مي باشد و بنابراين نبايد از آن دريغ كرد. گذاشتن محدوديت در ابراز محبتتان به كودك و دريغ كردن آن به بهانه ي ترس از لوس شدن كودك، ترسي بي پايه و عملا مضر مي باشد.

هر كودكي نياز به محبت بي قيد و شرط دارد. يعني در جريان رشد طبيعي كودك بايد متوجه شود كه والدينش او را همانطور كه هست مي پذيرند و دوستش دارند. در واقع نبايد كودكتان را فقط در يك شرايط خاص دوست داشته باشيد. البته اين به اين معني نيست كه هر رفتار كودك قابل قبول مي باشد. گاهي اوقات برخي والدين تهديداتي از اين قبيل به كار مي برند: اگر اين كار زشت را بكني ، ديگر دوستت ندارم. يا تو دختر بدي هستي . عباراتي اين چنين به كودك مي فهمانند كه كودك در هرحال دوست داشتني و ارزشمند نيست.

دوست داشتن بي قيد و شرط و ابراز كردن آن به كودك مانع از تربيت صحيح و باعث لوس شدن كودك نمي شود. در واقع لوس شدن كودك به علت سبك فرزندپروري غلط و رفتارهاي ديگر والدين مي باشد.

سبك فرزندپروري و لوس شدن كودك

به طور كلي والدين را از نظر ميزان محبتي كه به كودك خود مي كنند و انتظاراتي كه از او دارند، مي توان به 4 دسته تقسيم كرد:

 • دسته ي اول والديني هستند كه به ميزان زياد به كودكشان محبت مي كنند بدون اينكه مرزهاي روشن و انتظارات روشني از كودكشان داشته باشند. در واقع شيوه ي تربيتي اين گونه والدين سهل گيرانه است كه منجر به لوس بار آمدن كودك مي شود.
 • دسته ي دوم والديني هستند كه در مقابل دسته ي اول قرار مي گيرند. آن ها هرگونه محبت را از كودك خود دريغ مي كنند و در عوض مسئوليت هاي زيادي به او محول مي كنند و انتظارات زيادي از كودكشان دارند. كودكاني كه در اين خانواده ها رشد مي كنند با مشكلات هيجاني زيادي درگير مي شوند.
 • سومين دسته ي والدين ، آن هايي هستند كه نه تنها محبتي به كودك نمي كنند، از كودك خود انتظار و توقعي هم ندارند. در واقع كودكان در اين خانواده ها از هر نظر مورد غفلت قرار مي گيرند. در اين خانواده ها هم خطر لوس شدن كودك وجود دارد. چرا كه معمولا به جاي ابراز توجه و محبت به كودك ، باج مي دهند. يعني باج دادن و براورده كردن خواسته هاي كودك براي جلوگيري از اعتراض او مي تواند منجر به متوقع شدن كودك و لوس شدن او و پافشاري روي خواسته هايش بشود.
 • آخرين دسته ، والديني هستند كه عليرغم سطح محبت بالا، توقعات به جا و مناسب از كودكانشان دارند. اين والدين محبت خود را دريغ نمي كنند، ابراز كلامي و غير كلامي مناسبي دارند، و به جاي محدود كردن ابراز احساساتشان به كودك، توقعات به جا از او دارند. بهترين سبك فرزندپروي همين سبك مي باشد.

پيامدهاي دريغ كردن محبت براي جلوگيري از لوس شدن كودك

كودكاني كه محبت را با قيد و شرط دريافت مي كنند و يا از محبت محروم مي شوند مشكلات هيجاني زيادي را تجربه خواهند كرد. اين افراد ممكن است دچار حس بي ارزشي و كمبود عزت نفس شوند، حس ناامني را نسبت به دنيا و ديگران پرورش مي دهند، در  برقراري روابط عاطفي صحيح و صميمي شدن با ديگران دچار مشكل مي شوند، ممكن است براي به دست آوردن محبت به هر راهي خود را بزنند و يا بالعكس نسبت به مسائل عاطفي بي تفاوت شوند.

علاوه بر تاثيرات گفته شده، اتصالات عصبي كه انتظار مي رود در مغز كودكي كه از محبت محروم شده است يا آن را به شكل سالم دريافت نكرده است، تشكيل نمي شود. يعني در ساختار مغزي كودكان هم تفاوت هايي ايجاد خواهد شد. اين كودكان در تشخيص و ابراز احساسات مختلف خود و ديگران دچار مشكل خواهند شد.

راهكار درست براي اجتناب از لوس شدن كودك

گفتن دوستت دارم به كودك ، در آغوش كشيدنش ، بوسيدنش و مواردي مثل اين را محدود نكنيد. بالعكس سعي كنيد رفتارها و كلامي كه نشانه ي محبت شما به فرزندتان مي باشد را افزايش دهيد. در عوض براي فرزندتان قوانين مناسب با سنش تعيين كنيد. توقعات روشن و متناسبي داشته باشيد و به موقع از تشويق و تنبيه بهره ببريد. برخي والدين به جاي اينكه به فرزند خود محبت كنند ، به شكل مادي درخواست هاي كودك را براورده مي كنند و فكر مي كنند اين كار محبت كردن است. در واقع اين كار موجب لوس و متوقع شدن كودك مي شود اما محبت واقعي و اصيل چنين مشكلي را به وجود نمي آورد.

راهكارها شامل لحاظ كردن موارد زير مي باشد:

قوانين : قوانين مناسب با سن كودك منظور توقعاتي است كه شما از كودك خود داريد. مثلا مي توانيد از كودك 5ساله ي خود توقع داشته باشيد كه بعد از بازي كردن وسايلش را جمع كند. گذاشتن قانون بسيار مهم است و از آن مهم تر اين است كه شما خودتان قوانين خودتان را زير پا نگذاريد. براي مثال اگر چنين قانوني بگذاريد و هربار خودتان وسايل او را جمع كنيد او ياد ميگيرد كه اهميت قوانين را ناديده بگيرد.

اگر قانوني وضع كرده ايد ، مطمئن شويد كودك آن را متوجه شده باشد. بيان كردن ضمني آن يا غير واضح بودنش منجر به تخطي مي شود.

توقعات به جا: يعني به فراخور سن كودك از او توقع داشته باشيم اعمالي را انجام دهد. براي مثال به مدرسه رفتن و انجام تكاليف مدرسه ، توقع متناسب با سن براي يك كودك 7 ساله مي باشد ولي توقع داشتن از يك كودك 7ساله كه علاوه بر مدرسه ، موسيقي ، ورزش و بسياري كارهاي ديگر را هم به خوبي انجام دهد، نا به جا مي باشد.

در واقع مي توان متناسب با سن كودك، توقعاتي از او داشت و مسئوليت هايي به او محول كرد. محول كردن مسئوليت هاي كوچك و متناسب به كودك مسئوليت پذيري را ياد مي دهد.

مواجه كردن كودك با پيامد هاي رفتار: در صورتي كه كودك قوانين را نقض كرد يا عمل اشتباهي انجام داد ، به زبان ساده و به دور از خشونت با پيامدهاي رفتارش مواجهش كنيد. براي مثال كودكي بايد اتاقش را مرتب مي كرده ولي نكرده است، شما به جايش اتاقش را مرتب نكنيد. او مجبور ميشود در اتاق آشفته زندگي كند و در نتيجه ممكن است برخي وسايلش را پيدا نكند.

استفاده از تشويق و تنبيه : در صورتي كه كودك وظايفش را به خوبي انجام داد يا يك تكليف رشدي را به خوبي انجام داد مي توانيد از تشويق كلامي و مادي استفاده كنيد. براي انگيزش دادن به كودك جهت انجام مسئوليت هايش مي توانيد هدايايي در نظر بگيريد. البته بايد حواستان باشد طوري عادتش ندهيد كه براي انجام وظائفش توقع هديه داشته باشد.

استفاده از تنبيه بايد متناسب با اعمال كودك باشد، خشونت آميز نباشد، كودك بداند براي چه كار مشخصي تنبيه مي شود و چرا ؟ و بعد از تنبيه بايد عمل متناسب كه انتظار داريد كودك انجام دهد را متذكر شويد.

براي دريافت مشاوره در زمينه جلوگيري از لوس شدن كودك مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟

ادامهـ مطلبـ
| ۳ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۲:۱۳ | هنر زندگي
چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟،

چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟

لوس شدن كودك چه ايرادي مي تواند داشته باشد؟ چرا والدين نگران لوس شدن كودك خود هستند؟ اغلب والدين در برابر خواسته هاي كودك خود نمي توانند "نه" بگويند. هر چه سن كودك كمتر باشد مقاومت والدين در برابر خواسته هاي آن ها كمتر است. برآورده كردن نيازها و خواسته هاي كودك يكي از وظايف والدين محسوب مي شود. اما حد و مرزي بايد براي جلوگيري از لوس شدن كودك وجود داشته باشد. بيشتر والدين نگرانند كه با برآورده كردن تمام نيازهاي كودك او را لوس كنند. به طوريكه اوضاع غير قابل كنترل شود. روانشناسان با ارائه مشاوره كودك به والدين سبك هاي فرزندپروري صحيح را آموزش مي دهند. در واقع والدين با روش هاي صحيح تربيت فرزند مي توانند از برآورده شدن خواسته هاي او اطمينان حاصل كرده و نگران لوس شدن كودك نيز نباشند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه جلوگيري از لوس شدن كودك مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

آيا محبت بيش از حد كودكان را لوس مي كند؟

يكي از نياز هاي اساسي كودكان دريافت محبت از جانب پدر و مادر مي باشد. در واقع بدون برآورده شدن اين نياز، كودك به درستي پرورش پيدا نمي كند. در واقع چيزي به اسم محبت بيش از اندازه بي معني است. محبت پايه ي اصلي پرورش كودك مي باشد و بنابراين نبايد از آن دريغ كرد. گذاشتن محدوديت در ابراز محبتتان به كودك و دريغ كردن آن به بهانه ي ترس از لوس شدن كودك، ترسي بي پايه و عملا مضر مي باشد.

هر كودكي نياز به محبت بي قيد و شرط دارد. يعني در جريان رشد طبيعي كودك بايد متوجه شود كه والدينش او را همانطور كه هست مي پذيرند و دوستش دارند. در واقع نبايد كودكتان را فقط در يك شرايط خاص دوست داشته باشيد. البته اين به اين معني نيست كه هر رفتار كودك قابل قبول مي باشد. گاهي اوقات برخي والدين تهديداتي از اين قبيل به كار مي برند: اگر اين كار زشت را بكني ، ديگر دوستت ندارم. يا تو دختر بدي هستي . عباراتي اين چنين به كودك مي فهمانند كه كودك در هرحال دوست داشتني و ارزشمند نيست.

دوست داشتن بي قيد و شرط و ابراز كردن آن به كودك مانع از تربيت صحيح و باعث لوس شدن كودك نمي شود. در واقع لوس شدن كودك به علت سبك فرزندپروري غلط و رفتارهاي ديگر والدين مي باشد.

سبك فرزندپروري و لوس شدن كودك

به طور كلي والدين را از نظر ميزان محبتي كه به كودك خود مي كنند و انتظاراتي كه از او دارند، مي توان به 4 دسته تقسيم كرد:

 • دسته ي اول والديني هستند كه به ميزان زياد به كودكشان محبت مي كنند بدون اينكه مرزهاي روشن و انتظارات روشني از كودكشان داشته باشند. در واقع شيوه ي تربيتي اين گونه والدين سهل گيرانه است كه منجر به لوس بار آمدن كودك مي شود.
 • دسته ي دوم والديني هستند كه در مقابل دسته ي اول قرار مي گيرند. آن ها هرگونه محبت را از كودك خود دريغ مي كنند و در عوض مسئوليت هاي زيادي به او محول مي كنند و انتظارات زيادي از كودكشان دارند. كودكاني كه در اين خانواده ها رشد مي كنند با مشكلات هيجاني زيادي درگير مي شوند.
 • سومين دسته ي والدين ، آن هايي هستند كه نه تنها محبتي به كودك نمي كنند، از كودك خود انتظار و توقعي هم ندارند. در واقع كودكان در اين خانواده ها از هر نظر مورد غفلت قرار مي گيرند. در اين خانواده ها هم خطر لوس شدن كودك وجود دارد. چرا كه معمولا به جاي ابراز توجه و محبت به كودك ، باج مي دهند. يعني باج دادن و براورده كردن خواسته هاي كودك براي جلوگيري از اعتراض او مي تواند منجر به متوقع شدن كودك و لوس شدن او و پافشاري روي خواسته هايش بشود.
 • آخرين دسته ، والديني هستند كه عليرغم سطح محبت بالا، توقعات به جا و مناسب از كودكانشان دارند. اين والدين محبت خود را دريغ نمي كنند، ابراز كلامي و غير كلامي مناسبي دارند، و به جاي محدود كردن ابراز احساساتشان به كودك، توقعات به جا از او دارند. بهترين سبك فرزندپروي همين سبك مي باشد.

پيامدهاي دريغ كردن محبت براي جلوگيري از لوس شدن كودك

كودكاني كه محبت را با قيد و شرط دريافت مي كنند و يا از محبت محروم مي شوند مشكلات هيجاني زيادي را تجربه خواهند كرد. اين افراد ممكن است دچار حس بي ارزشي و كمبود عزت نفس شوند، حس ناامني را نسبت به دنيا و ديگران پرورش مي دهند، در  برقراري روابط عاطفي صحيح و صميمي شدن با ديگران دچار مشكل مي شوند، ممكن است براي به دست آوردن محبت به هر راهي خود را بزنند و يا بالعكس نسبت به مسائل عاطفي بي تفاوت شوند.

علاوه بر تاثيرات گفته شده، اتصالات عصبي كه انتظار مي رود در مغز كودكي كه از محبت محروم شده است يا آن را به شكل سالم دريافت نكرده است، تشكيل نمي شود. يعني در ساختار مغزي كودكان هم تفاوت هايي ايجاد خواهد شد. اين كودكان در تشخيص و ابراز احساسات مختلف خود و ديگران دچار مشكل خواهند شد.

راهكار درست براي اجتناب از لوس شدن كودك

گفتن دوستت دارم به كودك ، در آغوش كشيدنش ، بوسيدنش و مواردي مثل اين را محدود نكنيد. بالعكس سعي كنيد رفتارها و كلامي كه نشانه ي محبت شما به فرزندتان مي باشد را افزايش دهيد. در عوض براي فرزندتان قوانين مناسب با سنش تعيين كنيد. توقعات روشن و متناسبي داشته باشيد و به موقع از تشويق و تنبيه بهره ببريد. برخي والدين به جاي اينكه به فرزند خود محبت كنند ، به شكل مادي درخواست هاي كودك را براورده مي كنند و فكر مي كنند اين كار محبت كردن است. در واقع اين كار موجب لوس و متوقع شدن كودك مي شود اما محبت واقعي و اصيل چنين مشكلي را به وجود نمي آورد.

راهكارها شامل لحاظ كردن موارد زير مي باشد:

قوانين : قوانين مناسب با سن كودك منظور توقعاتي است كه شما از كودك خود داريد. مثلا مي توانيد از كودك 5ساله ي خود توقع داشته باشيد كه بعد از بازي كردن وسايلش را جمع كند. گذاشتن قانون بسيار مهم است و از آن مهم تر اين است كه شما خودتان قوانين خودتان را زير پا نگذاريد. براي مثال اگر چنين قانوني بگذاريد و هربار خودتان وسايل او را جمع كنيد او ياد ميگيرد كه اهميت قوانين را ناديده بگيرد.

اگر قانوني وضع كرده ايد ، مطمئن شويد كودك آن را متوجه شده باشد. بيان كردن ضمني آن يا غير واضح بودنش منجر به تخطي مي شود.

توقعات به جا: يعني به فراخور سن كودك از او توقع داشته باشيم اعمالي را انجام دهد. براي مثال به مدرسه رفتن و انجام تكاليف مدرسه ، توقع متناسب با سن براي يك كودك 7 ساله مي باشد ولي توقع داشتن از يك كودك 7ساله كه علاوه بر مدرسه ، موسيقي ، ورزش و بسياري كارهاي ديگر را هم به خوبي انجام دهد، نا به جا مي باشد.

در واقع مي توان متناسب با سن كودك، توقعاتي از او داشت و مسئوليت هايي به او محول كرد. محول كردن مسئوليت هاي كوچك و متناسب به كودك مسئوليت پذيري را ياد مي دهد.

مواجه كردن كودك با پيامد هاي رفتار: در صورتي كه كودك قوانين را نقض كرد يا عمل اشتباهي انجام داد ، به زبان ساده و به دور از خشونت با پيامدهاي رفتارش مواجهش كنيد. براي مثال كودكي بايد اتاقش را مرتب مي كرده ولي نكرده است، شما به جايش اتاقش را مرتب نكنيد. او مجبور ميشود در اتاق آشفته زندگي كند و در نتيجه ممكن است برخي وسايلش را پيدا نكند.

استفاده از تشويق و تنبيه : در صورتي كه كودك وظايفش را به خوبي انجام داد يا يك تكليف رشدي را به خوبي انجام داد مي توانيد از تشويق كلامي و مادي استفاده كنيد. براي انگيزش دادن به كودك جهت انجام مسئوليت هايش مي توانيد هدايايي در نظر بگيريد. البته بايد حواستان باشد طوري عادتش ندهيد كه براي انجام وظائفش توقع هديه داشته باشد.

استفاده از تنبيه بايد متناسب با اعمال كودك باشد، خشونت آميز نباشد، كودك بداند براي چه كار مشخصي تنبيه مي شود و چرا ؟ و بعد از تنبيه بايد عمل متناسب كه انتظار داريد كودك انجام دهد را متذكر شويد.

براي دريافت مشاوره در زمينه جلوگيري از لوس شدن كودك مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟

ادامهـ مطلبـ
| ۳ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۱:۳۴ | هنر زندگي
چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟،

چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟

لوس شدن كودك چه ايرادي مي تواند داشته باشد؟ چرا والدين نگران لوس شدن كودك خود هستند؟ اغلب والدين در برابر خواسته هاي كودك خود نمي توانند "نه" بگويند. هر چه سن كودك كمتر باشد مقاومت والدين در برابر خواسته هاي آن ها كمتر است. برآورده كردن نيازها و خواسته هاي كودك يكي از وظايف والدين محسوب مي شود. اما حد و مرزي بايد براي جلوگيري از لوس شدن كودك وجود داشته باشد. بيشتر والدين نگرانند كه با برآورده كردن تمام نيازهاي كودك او را لوس كنند. به طوريكه اوضاع غير قابل كنترل شود. روانشناسان با ارائه مشاوره كودك به والدين سبك هاي فرزندپروري صحيح را آموزش مي دهند. در واقع والدين با روش هاي صحيح تربيت فرزند مي توانند از برآورده شدن خواسته هاي او اطمينان حاصل كرده و نگران لوس شدن كودك نيز نباشند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه جلوگيري از لوس شدن كودك مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

آيا محبت بيش از حد كودكان را لوس مي كند؟

يكي از نياز هاي اساسي كودكان دريافت محبت از جانب پدر و مادر مي باشد. در واقع بدون برآورده شدن اين نياز، كودك به درستي پرورش پيدا نمي كند. در واقع چيزي به اسم محبت بيش از اندازه بي معني است. محبت پايه ي اصلي پرورش كودك مي باشد و بنابراين نبايد از آن دريغ كرد. گذاشتن محدوديت در ابراز محبتتان به كودك و دريغ كردن آن به بهانه ي ترس از لوس شدن كودك، ترسي بي پايه و عملا مضر مي باشد.

هر كودكي نياز به محبت بي قيد و شرط دارد. يعني در جريان رشد طبيعي كودك بايد متوجه شود كه والدينش او را همانطور كه هست مي پذيرند و دوستش دارند. در واقع نبايد كودكتان را فقط در يك شرايط خاص دوست داشته باشيد. البته اين به اين معني نيست كه هر رفتار كودك قابل قبول مي باشد. گاهي اوقات برخي والدين تهديداتي از اين قبيل به كار مي برند: اگر اين كار زشت را بكني ، ديگر دوستت ندارم. يا تو دختر بدي هستي . عباراتي اين چنين به كودك مي فهمانند كه كودك در هرحال دوست داشتني و ارزشمند نيست.

دوست داشتن بي قيد و شرط و ابراز كردن آن به كودك مانع از تربيت صحيح و باعث لوس شدن كودك نمي شود. در واقع لوس شدن كودك به علت سبك فرزندپروري غلط و رفتارهاي ديگر والدين مي باشد.

سبك فرزندپروري و لوس شدن كودك

به طور كلي والدين را از نظر ميزان محبتي كه به كودك خود مي كنند و انتظاراتي كه از او دارند، مي توان به 4 دسته تقسيم كرد:

 • دسته ي اول والديني هستند كه به ميزان زياد به كودكشان محبت مي كنند بدون اينكه مرزهاي روشن و انتظارات روشني از كودكشان داشته باشند. در واقع شيوه ي تربيتي اين گونه والدين سهل گيرانه است كه منجر به لوس بار آمدن كودك مي شود.
 • دسته ي دوم والديني هستند كه در مقابل دسته ي اول قرار مي گيرند. آن ها هرگونه محبت را از كودك خود دريغ مي كنند و در عوض مسئوليت هاي زيادي به او محول مي كنند و انتظارات زيادي از كودكشان دارند. كودكاني كه در اين خانواده ها رشد مي كنند با مشكلات هيجاني زيادي درگير مي شوند.
 • سومين دسته ي والدين ، آن هايي هستند كه نه تنها محبتي به كودك نمي كنند، از كودك خود انتظار و توقعي هم ندارند. در واقع كودكان در اين خانواده ها از هر نظر مورد غفلت قرار مي گيرند. در اين خانواده ها هم خطر لوس شدن كودك وجود دارد. چرا كه معمولا به جاي ابراز توجه و محبت به كودك ، باج مي دهند. يعني باج دادن و براورده كردن خواسته هاي كودك براي جلوگيري از اعتراض او مي تواند منجر به متوقع شدن كودك و لوس شدن او و پافشاري روي خواسته هايش بشود.
 • آخرين دسته ، والديني هستند كه عليرغم سطح محبت بالا، توقعات به جا و مناسب از كودكانشان دارند. اين والدين محبت خود را دريغ نمي كنند، ابراز كلامي و غير كلامي مناسبي دارند، و به جاي محدود كردن ابراز احساساتشان به كودك، توقعات به جا از او دارند. بهترين سبك فرزندپروي همين سبك مي باشد.

پيامدهاي دريغ كردن محبت براي جلوگيري از لوس شدن كودك

كودكاني كه محبت را با قيد و شرط دريافت مي كنند و يا از محبت محروم مي شوند مشكلات هيجاني زيادي را تجربه خواهند كرد. اين افراد ممكن است دچار حس بي ارزشي و كمبود عزت نفس شوند، حس ناامني را نسبت به دنيا و ديگران پرورش مي دهند، در  برقراري روابط عاطفي صحيح و صميمي شدن با ديگران دچار مشكل مي شوند، ممكن است براي به دست آوردن محبت به هر راهي خود را بزنند و يا بالعكس نسبت به مسائل عاطفي بي تفاوت شوند.

علاوه بر تاثيرات گفته شده، اتصالات عصبي كه انتظار مي رود در مغز كودكي كه از محبت محروم شده است يا آن را به شكل سالم دريافت نكرده است، تشكيل نمي شود. يعني در ساختار مغزي كودكان هم تفاوت هايي ايجاد خواهد شد. اين كودكان در تشخيص و ابراز احساسات مختلف خود و ديگران دچار مشكل خواهند شد.

راهكار درست براي اجتناب از لوس شدن كودك

گفتن دوستت دارم به كودك ، در آغوش كشيدنش ، بوسيدنش و مواردي مثل اين را محدود نكنيد. بالعكس سعي كنيد رفتارها و كلامي كه نشانه ي محبت شما به فرزندتان مي باشد را افزايش دهيد. در عوض براي فرزندتان قوانين مناسب با سنش تعيين كنيد. توقعات روشن و متناسبي داشته باشيد و به موقع از تشويق و تنبيه بهره ببريد. برخي والدين به جاي اينكه به فرزند خود محبت كنند ، به شكل مادي درخواست هاي كودك را براورده مي كنند و فكر مي كنند اين كار محبت كردن است. در واقع اين كار موجب لوس و متوقع شدن كودك مي شود اما محبت واقعي و اصيل چنين مشكلي را به وجود نمي آورد.

راهكارها شامل لحاظ كردن موارد زير مي باشد:

قوانين : قوانين مناسب با سن كودك منظور توقعاتي است كه شما از كودك خود داريد. مثلا مي توانيد از كودك 5ساله ي خود توقع داشته باشيد كه بعد از بازي كردن وسايلش را جمع كند. گذاشتن قانون بسيار مهم است و از آن مهم تر اين است كه شما خودتان قوانين خودتان را زير پا نگذاريد. براي مثال اگر چنين قانوني بگذاريد و هربار خودتان وسايل او را جمع كنيد او ياد ميگيرد كه اهميت قوانين را ناديده بگيرد.

اگر قانوني وضع كرده ايد ، مطمئن شويد كودك آن را متوجه شده باشد. بيان كردن ضمني آن يا غير واضح بودنش منجر به تخطي مي شود.

توقعات به جا: يعني به فراخور سن كودك از او توقع داشته باشيم اعمالي را انجام دهد. براي مثال به مدرسه رفتن و انجام تكاليف مدرسه ، توقع متناسب با سن براي يك كودك 7 ساله مي باشد ولي توقع داشتن از يك كودك 7ساله كه علاوه بر مدرسه ، موسيقي ، ورزش و بسياري كارهاي ديگر را هم به خوبي انجام دهد، نا به جا مي باشد.

در واقع مي توان متناسب با سن كودك، توقعاتي از او داشت و مسئوليت هايي به او محول كرد. محول كردن مسئوليت هاي كوچك و متناسب به كودك مسئوليت پذيري را ياد مي دهد.

مواجه كردن كودك با پيامد هاي رفتار: در صورتي كه كودك قوانين را نقض كرد يا عمل اشتباهي انجام داد ، به زبان ساده و به دور از خشونت با پيامدهاي رفتارش مواجهش كنيد. براي مثال كودكي بايد اتاقش را مرتب مي كرده ولي نكرده است، شما به جايش اتاقش را مرتب نكنيد. او مجبور ميشود در اتاق آشفته زندگي كند و در نتيجه ممكن است برخي وسايلش را پيدا نكند.

استفاده از تشويق و تنبيه : در صورتي كه كودك وظايفش را به خوبي انجام داد يا يك تكليف رشدي را به خوبي انجام داد مي توانيد از تشويق كلامي و مادي استفاده كنيد. براي انگيزش دادن به كودك جهت انجام مسئوليت هايش مي توانيد هدايايي در نظر بگيريد. البته بايد حواستان باشد طوري عادتش ندهيد كه براي انجام وظائفش توقع هديه داشته باشد.

استفاده از تنبيه بايد متناسب با اعمال كودك باشد، خشونت آميز نباشد، كودك بداند براي چه كار مشخصي تنبيه مي شود و چرا ؟ و بعد از تنبيه بايد عمل متناسب كه انتظار داريد كودك انجام دهد را متذكر شويد.

براي دريافت مشاوره در زمينه جلوگيري از لوس شدن كودك مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟

ادامهـ مطلبـ
| ۳ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۰:۵۳ | هنر زندگي
چگونه از لوس شدن كودك جلوگيري كنيم؟،

خودارضايي مردان و پسران | اثرات و ضرورت ترك خود ارضايي مردان و پسران

خودارضايي مردان و پسران يكي از مسائلي است كه سوالات زيادي را براي بسياري از افراد به وجود آورده است. با توجه به اين كه غريزه بقا در گرو فعاليت هاي جنسي افراد است، خودارضايي مردان مي تواند آن را به خطر انداخته و باعث شود، مردان تمايلي به برقراري رابطه نداشته باشند به همين دليل اين مسأله در تمام فرهنگ ها براي افراد يك بار رواني منفي به بار مي آورد. همچنين همخوان نبودن اين مسأله با جهت گيري مذهبي و اجتماعي نيز از عوامل ديگر خودارضايي در انسان است. مقالات خودارضايي ، ترك خود ارضايي ، مشاوره جنسي را مطالعه نماييد.


 

براي دريافت مشاوره در زمينه تشخيص، ترك و درمان اعتياد به خودارضايي مردان مي توانيد با مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

 

سن شروع خودارضايي مردان

خودارضايي مردان معمولا در سنين نوجواني و يا اواخر كودكي در پسرها شروع مي شود. آن ها معمولا اين مسأله را از همسالان خود مي آموزند و برخلاف خود ارضايي زنان كه  به صورت كشفي اتفاقي مي باشد، صورت مي گيرد. پس از شروعخود ارضايي در پسرها آن ها وارد سيكل جديدي از زندگي مي شوند و درك بيشتري از فعاليت هاي جنسي و روابط پيدا مي كنند. پسرها به دليل همزماني اين امر با دوره بلوغشان معمولا حالت هاي افسردگي را نيز تجربه مي كنند و بي ثباتي هيجاني در آن ها ممكن است باعث شود تا آن ها به زياده روي در خود ارضايي دچار شوند.

خودارضايي مردان مختص به نوجوانان و جوانان نيست. افراد بزرگسال، حتي آنان كه ازدواج كرده اند، نيز گاه و بي گاه به اين عمل مي پردازند. مردان به دلايل مختلفي به اين عمل دست مي زنند. معمولا مهم ترين دليل آن استرس و اضطراب است. زمان هايي كه براي مردان پرتنش و سخت است، ديده مي شود كه ميل و دفعات انجام اين عمل در آن ها بالاتر است. براي كاهش و كنترل استرس كليك كنيد. همچنين نارضايتي زناشويي و ناتواني در ارضا يكي از عواملي است كه در انجام اين عمل تاثيرگذار است، دريافت مشاوره ازدواج مي تواند در اين زمينه ياري رسان باشد.

 

احساس گناه بعد از خودارضايي در مردان

پس از خودارضايي مردان، معمولا افراد دچار عذاب وجدان شده و معمولا از عمل خود ارضايي پشيمان مي شوند. گاه اين عذاب وجدان باعث مي شود تا آن ها شرايطي را كه به آن دليل خود ارضايي كرده اند از بين ببرند. براي مثال اگر آن ها با ديدن هرزه نگاري تحريك مي شوند، آثار اين فيلم ها را بلافاصله از زندگي خود حذف مي كنند. آن ها سعي در ترك انجام اين عمل دارند و تا مدتي پس از انجام اين عمل درگير متوقف كردن آن هستند.

مردان علاوه بر ديدگاه هاي فرهنگي و مذهبي جامعه خود، معمولا نگران پيامدهاي خودارضايي مردان هستند و باور عموم مردم در ايران بدين صورت است كه اين عمل مي تواند باعث تضعيف حافظه و تاري و تضعيف چشم ها و حتي دردهاي مفصلي مي شود.

 

عوارض و پيامدهاي خودارضايي مردان 

عوارض خودارضايي مردان بستگي به دفعات و نوع انجام اين عمل دارد. گزارشات در اينباره ضد و نقيض است. اما به هرحال تاكنون شواهدي براي مضر بودن اين عمل وجود ندارد. افرادي كه در طي روز دفعات خود ارضايي آن ها زياد است ممكن است كه دچار زخم هاي آلت تناسلي و خستگي و ضعف شوند. همچنين درمورد خودارضايي در مردان به صورتوسواس و اجبار نيز نياز به صحبت است. افرادي كه با هرزه نگاري ها و فيلم هاي **** به خود ارضايي دست مي زنند، اندكي با افراد ديگر تفاوت دارند. منظور از اين امر در واقع مسأله اعتياد به ****وگرافي است، نه صرفا ديدن آن.

 

اعتياد به ****وگرافي

اعتياد به ****وگرافي به صورت صرف كردن اوقات بسياري براي يافتن فيلم هاي **** در طي روز است. افرادي كه به ****وگرافي اعتياد پيدا مي كنند به خصوص اگر در رابطه عاطفي باشند با مشكلات زيادي مواجه مي شوند كه از مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشاره داشت :

۱ . ناتواني در متوقف كردن ديدن يا ساير فعاليت هايي كه به ****وگرافي مربوط است. درصدي از افراد درگير به اين موضوع گزارش مي كنند كه نمي توانند اين فعاليت را متوقف كنند.

۲. اشتياق شديد به تماشاي ****. افرادي كه به ****وگرافي اعتياد دارند مانند مصرف كنندگان مواد مخدر گزارش مي كنند كه ميل شديد به تماشاي **** دارند.

۳. زماني كه از آن ها تقاضا شود تا فعاليت هاي مربوط به **** را متوقف كنند، خشمگين و عصبي شده و مقاومت مي كنند. آن ها حتي ممكن است اعتياد خود را به **** انكار كنند و يا زماني كه شريك عاطفي آن ها بخواهد كه اين عمل را ترك كنند ناراحت شوند.
۴. معمولا فعاليت هاي مربوط به ****وگرافي از شريك جنسي پنهان مي شود. افرادي كه اعتياد به **** دارند همزمان ميل بيشتري به مخفي كاري دارند.

۵. افرادي كه به **** اعتياد دارند و به صورت مستمر به تماشاي آن مبادرت مي ورزند. روابط عاطفي بد، امكان از دست دادن شغل و همچنين احساس گناه و نارضايتي جنسي از عوارضي است كه اين افراد را مي تواند درگير كند. مشغوليت آن ها به تماشاي **** مي تواند باعث شود آن ها در زمان كار تمركز خود را از دست داده و فعاليت شغلي بدين شكل مختل شود.

۶. اعتياد به **** مي تواند باعث شود تا فرد ساعات بسيار زيادي را در طي روز به نگاه كردن به **** اختصاص دهد و اين امر براي آن ها به يك اولويت تبديل شود.

۷. همچنين آن ها براي لذت بيشتر بردن از **** نياز به افزايش دادن ساعات تماشاي خود دارند، كه از اين نظر بسيار به مصرف مواد شبيه است.
براي ترك خودارضايي و يا ****وگرافي ممكن است نياز به مشاوره و استفاده از روش هاي ترك باشد براي كسب از اطلاعات بيشتر مي توانيد مشاوره تلفني ترك اعتياد داشته باشيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه تشخيص اعتياد به خودارضايي مردان و درمان خودارضايي مردان مي توانيد با مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره9092305265 تماس بگيريد.

 

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع  خودارضايي مردان و پسران | اثرات و ضرورت ترك خود ارضايي مردان و پسران

ادامهـ مطلبـ
| ۳ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۵:۳۲ | هنر زندگي
خودارضايي مردان،

بلوغ جسمي در دختران

بلوغ جسمي دختران يكي از انواع بلوغي است كه در دوران نوجواني هر دختري با آن مواجه مي شود. ورود به نوجواني با تحولات جسمي و روحي خاص خود همراه است. بدون شك دوران بلوغ مي تواند يكي از پر تنش ترين مراحل زندگي براي هر دختري باشد. بلوغ جسماني به مجموعه تغييرات در بدن گفته مي شود كه به واسطه آن دختر از ظاهر كودكانه به فردي بالغ تبديل مي شود. آگاهي از اين تغييرات به دختران نوجوان كمك مي كند كه آمادگي بيشتري براي ورود به اين دوره و انطباق با آن به دست آورند. از طرفي رفتار صحيح والدين در سن بلوغ به دختران اين امكان را مي دهد تا انتخاب هاي بهتري در اين دوره حساس داشته باشند. در اين مقاله درباره بلوغ جسمي دختران صحبت كرده ايم، براي اطلاع از بلوغ عاطفي و بلوغ جنسي دختران كليك كنيد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه بلوغ جسمي دختران مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد

 

بلوغ جسمي دختران

بلوغ جسمي به مجموع تغييرات فيزيكي و فيزيولوژي در بدن گفته مي شود كه به دنبال ترشح هورمون هاي مختلف، بدن كودك به بدن يك فرد بزرگسال تبديل مي شود. نشانه هاي بلوغ جسمي دختران به دنبال تغييرات هورموني كه از طريق هيپوفيز و هيپوتالاموس در مغز كنترل مي شوند، ايجاد مي شود. اين غدد ارتباط مستقيم با تخمدان ها دارند. سن بروز تغييرات جسماني در هر كس متفاوت است. اين تغييرات با افزايش قد، افزايش وزن، تغيير شكل ظاهري و رشد اندام تناسلي همراه است. تغييرات جسمي ممكن است مانند رشد سينه ها قابل مشاهده باشد يا مانند تغيير ترشح هورمون هاي غدد داخلي بدن قابل رويت نباشد.

 

تغييرات جسمي بلوغ دختران

بلوغ شامل تمام تغييرات جسماني است كه در حين گذار دختران از بچگي به بزرگسالي به وقوع مي پيوندد:

 • تسريع سرعت رشد كه منجر به افزايش چشمگيري در وزن و قد فرد مي گردد.
 • بلوغ جنسي دختران؛ رشد ويژگي هاي اوليه جنسي شامل رشد بيش تر غدد جنسي كه منجر به تغييرات هورموني در بدن مي شود و در نهايت بدن قادر به توليد مثل مي شود.
 • رشد ويژگي هاي ثانويه جنسي شامل تغييرات در سينه ها و آلت تناسلي و رشد موي شرمگاهي و بدن مي شود.

 

رشد و تغييرات جسماني در بلوغ دختران

تاثير تغييرات هورموني به هنگام بلوغ در دختران نوجوان قابل مشاهده است. اين تغييرات به وضوح در ظاهر دختران در مراحل اوليه بلوغ اتفاق مي افتد و به موجب آن يك دختر بعد از 4 سال يا بيشتر ظاهر يك دختر جوان بالغ را پيدا مي كند.بلوغ جسمي دختران زودتر از پسرها شروع مي شود. يكي از اولين نشانه هاي بلوغ در دخترها رشد سينه ها و موهاي ناحيه تناسلي است كه با شروع قاعدگي دختران به اوج خود مي رسد. در طول اين مدت دختران حدود 25سانتي متر بلندتر مي شوند و از نظر جسمي به بلوغ مي رسند. همراه با بسياري از قسمت هاي ديگر بدن، مغز نيز از نظر اندازه، ساختار و عملكرد تغيير مي يابد.

افزايش قد و وزن

ترشح هورمون هاي تيروئيد، هورمون هاي رشد و آندروژن سرعت افزايش قد و وزن را بالا مي برد. نرخ ميانگين سرعت افزايش قد در بلوغ دختران حدود 9 سانتي متر در سال است. به طور ميانگين رشد ناگهاني قد در دختران 2 سال زودتر نسبت به پسران اتفاق مي افتد. سرعت رشد در دختران به ميزان هورمون رشد و هورمون جنسي آن ها يعني استروژن بستگي دارد و بعد از شروع قاعدگي سرعت رشد قد كندتر مي شود. رشد قد معمولا تا 18 سالگي ادامه دارد. در پايان بلوغ انتهاي استخوان هاي بلند بسته شده و رشد قد پايان مي يابد.

افزايش وزن در بلوغ جسماني دختران به دليل افزايش در چربي و رشد ماهيچه ها مي باشد. اين افزايش به خصوص در ناحيه ران ها و باسن است. نسبت ماهيچه به چربي در دخترها حدودا 4 به 5 است. باسن‌ و لگن خاصره، رشد بيشتري پيدا مي‌كند و باعث مي‌شود لگن خاصره پهن‌تر و انتهاي لگن باريك تر شود. رشد بيشتر لگن خاصره زايمان را براي زنان آسان مي‌كند.

عدم تناسب در اندام ها

معمولا نوجوانان از لحاظ جسماني متناسب نيستند يعني اعضاي مختلف بدن همگي با يك نرخ يكسان يا در دوره زماني مشابه رشد نمي كنند. درنتيجه ممكن است فرد نوجوان به دليل رشد نامتناسب اعضاي بدن شرمسار باشد يا احساس ناخوشايندي داشته باشد.

بزرگ شدن سينه ها

يكي از نشانه هاي بلوغ در دختران، رشد سينه ها است. سينه دخترها به مرور زمان برجسته مي شود و به سايز طبيعي مي رسد. ممكن است در ابتدا اندازه سينه ها متفاوت باشد و يكي از سينه ها كوچكتر باشد البته جاي نگراني نيست و بعد از مدتي اندازه هر دو سينه به يكديگر نزديك مي شود.

پيدايش موهاي زائد بدن

موهاي زائد مناطقي از بدن مانند زير بغل و ناحيه تناسلي به تدريج نمايان مي شود كه در ابتدا روشن و نازك هستند و به مرور زمان تيره و ضخيم مي شوند.

جوش زدن پوست

جوش زدن نيز مي تواند از ديگر نشانه هاي بلوغ در دختران باشد كه معمولا روي پوست صورت ديده مي شوند. افزايش فعاليت غده هاي چربي، استرس و عادت ماهانه از دلايل ايجاد جوش در اين سنين هستند.

تغيير صدا

با رشد حنجره تارهاي صوتي بلندتر و ضخيم تر مي شوند. همزمان با بلوغ استخوان هاي صورت شروع به رشد مي كنند. پس حفره هاي درون سينوس، بيني و پشت گلو بزرگ تر مي شوند در نتيجه فضاي بيش تري براي پژواك صدا ايجاد مي گردد. در واقع به واسطه رشد استخوان ها، غضروف ها و ضخيم شدن تارهاي صوتي در نوجواني صداي فرد بم تر شده و شبيه صداي بزرگسالان مي شود.

 

كاهش فعاليت هاي جسمي دختران نوجوان

همان طور كه توضيح داديم نسبت چربي به عضله در دختران بيش تر از پسرهاست. از طرفي افزايش هورمون آندروژن در پسرها بيش تر از دخترها مي باشد. اين عوامل باعث مي شود كه قدرت و توانايي هاي جسمي دختران كمتر باشد با اين حال دخترها بيش تر از پسرها تمايل دارند تا فعاليت هاي خود را كاهش دهند به همين دليل رشد عضلات و ماهيچه ها كاهش مي يابد.

همچنين دختران كمتر از پسرها براي انجام فعاليت بدني تشويق مي شوند. از طرفي رژيم غذايي دختران از ارزش غذايي پايين تري نسبت به پسران برخوردار است. در واقع تفاوت هاي موجود در توانايي هاي جسمي در دو جنس تحت تاثير عوامل گوناگوني است كه تغييرات هورموني بخشي از آن مي باشد.

 

نارضايتي از اندام در بين دختران نوجوان

افزايش سريع درميزان چربي بدن در دختران در اوايل دوران بلوغ اين نگراني را در آن ها ايجاد مي كند كه بايد مراقب وزن خود باشند. به همين دليل اكثر دختران در سنين بلوغ به رژيم هاي غذايي روي مي آورند كه ضرورتي ندارند. در اين بينبلوغ زودرس در دختران بيشتر با احساس نارضايتي همراه است، چرا كه همسالان كمتر آن ها را مي پذيرند.

همچنين نارضايتي در دخترهايي كه زمان بيشتري را به صحبت در مورد اندام خود يا ديگران مي پردازند، بيشتر است. در واقع اين ناراحتي از صحبت كردن در مورد اندام خودشان يا مقايسه خود با ديگران ناشي مي شود. اين مشكل به خصوص، در جوامعي كه يكي از ملاك هاي زيبايي، لاغر بودن باشد پررنگ تر است. اين نگراني معمولا در اوايل سن بلوغ ايجاد مي شود پس اين دوران براي دختر نوجوان ريسك بالاي ابتلا به اختلالات تغذيه مانند بي اشتهايي عصبي و پرخوري عصبي را به دنبال دارد.

توصيه هايي براي دختران نوجوان

آگاهي از تغييرات جسمي و عدم تناسب بدن در ابتداي بلوغ به شما كمك مي كند كه با نگراني كمتر و آمادگي بيشتر اين دوران را سپري كنيد. بهتر است به جاي اين كه نگران ظاهر و تناسب اندام خود باشيد يا خود را با ديگران مقايسه كنيد با ورزش منظم و عادات تغذيه صحيح، سعي كنيد وزن خود را نرمال نگه داريد. در اين ميان اختلاف نظرها و تعارضات با والدين و ديگران نيز بيشتر مي شود، با فراگير مهارت هاي كنترل خشم و كنترل استرس مي توانيد با اين چالش ها بهتر رو به رو شويد. مشاوره روانشناسي نيز به شما در زمينه كاهش عوارض و ناراحتي بحران نوجواني خدمات ارائه مي دهد.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه بلوغ جسمي دختران مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع  بلوغ جسمي در دختران

ادامهـ مطلبـ
| ۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۳۲ | هنر زندگي
بلوغ جسمي در دختران،

چگونه كسي كه عاشقش بوديد را فراموش كنيم؟

پس از پايان هر رابطه اي نوعي ترس از ناتواني در فراموش كردن رابطه قبلي در طرفين ايجاد مي شود. فراموش كردن عشقو محبتي كه بين دو نفر برقرار بوده، به دلايل زيادي ممكن است سخت و ناممكن به نظر آيد. هر رابطه اي از يك جا شروع مي شود، مدتي ادامه مي يابد و مي تواند به هر علتي به پايان برسد.  پذيرش جدايي و التيام زخم هاي آن تبديل به يك دغدغه و معضل مي شود. به طوري كه بسياري حتي با گذشت زمان قادر به فراموش كردن عشق و رابطه قبلي خود نشده اند. عدم اتخاذ راهي براي بازگشت به زندگي فرد را در برابر اختلالات خلقي آسيب پذير مي كند. بنابراين دريافت روان درماني و مشاوره جهت گذر از دردهاي ناشي از جدايي اهميت اساسي دارد.


براي دريافت مشاوره در زمينه فراموش كردن رابطه قبلي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

راه هايي براي فراموش كردن رابطه قبلي

با شروع هر رابطه، وابستگي هايي در دو طرف به وجود مي آيد. اين وابستگي ها حتي بعد از جدايي ممكن است تمام نشوند. براي فراموش كردن عشق رابطه قبلي علاوه بر گذر زمان مي توانيد از راهبردهايي كه در ادامه شرح داده ايم استفاده كنيد.

1- دلمشغولي هاي جديد بيابيد:

در طي يك رابطه عاطفي، نياز به توجه و دوست داشتن در شما ارضا مي شود. خروج از اين رابطه مي تواند به معناي ناكام ماندن در ارضاي اين نيازها باشد. با تمركز بر ارضاي نيازهاي ديگر مثل نياز به قدرت با روش هايي مثل برنامه ريزي براي ارتقاي شغلي يا تحصيلي، يا با تمركز بر نياز به تفريح با خريد كردن يا يادگيري هر چيز جديدي مي توانيد ذهن خود را از فضاي درد دور كنيد. برنامه ريزي و هدف گذاري براي يك كار جديد انگيزه اي براي تغيير اوضاع خواهد بود.

2- از يك مشاور راهنمايي  بگيريد:

گاهي زخم هاي عاطفي عميق تر از چيزي هستند كه ما تصور مي كنيم. زمينه هاي فطري، تربيتي و شخصيتي هر يك از ما را در برابر تجربيات عاطفي آسيب پذير مي كنند. چنانچه در حال خروج از يك رابطه هستيد و توان رويارويي با فقدان را در خود نمي بينيد بهتر است اين مسير را تنها سپري نكنيد. از آن جا كه تا مدتي آمادگي ذهني و رواني براي ورود به روابط جديد را نداريد بهتر است از يك مشاوره روانشناسي راهنمايي بگيريد. او بدون قضاوت به شما گوش مي سپارد و با پيش رو نهادن چشم انداز هاي جديد شما را براي عبور از اين مرحله آماده مي كند.

3- احساسات و افكارتان را روزانه در يك دفترچه بنويسيد:

گاهي افكار منفي نسبت به رويدادي مثل اتمام يك رابطه، آنقدر زياد است كه آشوب دروني شما را چندين برابر مي كند. براي اين كه در چرخه منفي نشخوارهاي ذهني نيوفتيد، بهتر است هيجانات و افكاري كه از سرتان مي گذرد را در دفترچه اي بنويسيد. عيني كردن مسائل ذهني امكان رو در رو شدن و كنار آمدن با واقعيات را آسان تر مي كند. 

4- در پوشش و عاداتتان تغييراتي ايجاد كنيد:

در ظاهر و پوششتان تغييري ايجاد كنيد. معمولا تغييرات روحي با تغيرات ظاهري همراه مي شود. با تغيير در شيوه آرايش و پوشش مي توانيد از جزيياتي كه شما را به ياد گذشته مي انداخت پرهيز كرده و وضعيت روحي خود ردا بهبود دهيد. اين تغييرات از براي ذهن به معني يك زندگي جديد تعريف مي شود.

5- مسافرت برويد:

تغيير فضاي مثل جا به جايي از يك مكان به مكان ديگر و از يك موقعيت به يك موقعيت ديگر در تغيير فضاهاي درون ذهني هم موثر است. تجربه سفر به معني نوعي عبور و تغيير براي فرد است.

6- با دوستانتان وقت بگذرانيد:

معاشرت با دوستان به خصوص دوستان هم فكر و شاد براي مدتي شما را از افكار منفي تكرار شونده ذهني جدا مي كنند. از طرف ديگر گرفتن توجه و حمايت از جانب آن ها بخشي از نياز ناكام مانده شما را در رابطه تمام شده جبران مي كند.

7- كتابي با محتواي انگيزشي بخوانيد:

هر كتابي منظري جديد براي زيستن است. تجربه اي جديد كه مي تواند معناي جديدي هم براي زندگي هر خواننده داشته باشد. كتاب هاي الهام بخش كه از شيوه هاي مختلف زيستن مي گويند معنايي براي ادامه مسير به شما مي دهند، چه بسا دريچه هاي جديدتري را هم پيش چشمتان بگشايند.

8- از فضاهاي مجازي حذفش كنيد:

برخي از سر كنجكاوي و برخي به دليل اين كه نشاني از ضعف نباشد ديگري را علي رغم اتمام رابطه در فايل هاي گوشي خود حذف نمي كنند. شايد اين يك مكانيسم دفاعي براي تحمل فقدان باشد، اما واقعيت اين است كه  همين امر باعث وسواس ذهني براي چك كردن برنامه ها و عملكردهاي فرد در فضاي مجازي مي شود و به تنش بيشتر مي انجامد. در صورت امكان هر گونه نشاني از خاطرات گذشته را از فضاي زندگي تان حذف كنيد. مرور خاطرات خشم يا غم بيشتري برايتان خواهد داشت.

9- ببخشيد, بپذيريد، رها كنيد:

هر چند بخشش در مورد برخي روابط سابق امكان ناپذير به نظر مي رسد، اما لازم است بدانيد كه كينه دردهاي بيشتري را برايتان رقم مي زند. كينه باعث مي شود تا مدت زيادي در بند ذهني همان رابطه قديمي بمانيد. براي ترميم احساساتتان در اين زمينه بپذيريد كه هر رابطه اي مي تواند به هر علتي به اتمام برسد و اين به معني اتمام زندگي شما نيست. واقعيت را بپذيريد و خاطرات گذشته را رها كنيد.

 

 

براي دريافت مشاوره در زمينه فراموش كردن رابطه قبلي مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع چگونه كسي كه عاشقش بوديد را فراموش كنيم؟

ادامهـ مطلبـ
| ۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۸:۳۸ | هنر زندگي
فراموش كردن رابطه قبلي،

‎⁨شخصيت هاي روان رنجور | سه تيپ شخصيتي روان رنجورانه⁩

روان رنجوري و شخصيت روان رنجور چه ويژگي هايي دارند؟ وقتي از شخصيت حرف مي زنيم منظورمان يك الگوي نسبتا پايدار از ويژگي هاي رفتاري و فردي است كه تحت تاثير خلق و خوي اوليه و تربيت هاي ثانويه ساختار مي يابد. از روي همين ويژگي هاي شخصيتي مي توانيم افراد را وصف و ياد كنيم. هميشه شخصيت از ساختار سالم و معمولي پيروي نمي كند، عوامل مختلف منجر به تعارض هاي رواني در فرد مي شود. همين تعارض ها انواع تيپ شخصيت روان رنجور را مي سازد. تعارض ها اساس روان رنجوري هستند. همه ما، سطوحي از اين تعارضات را داريم اما تفاوت فرد سام با فرد روان رنجور به شدت اين تعارض مربوط مي شود. براي خودشناسي و شناسايي تيپ شخصيتي مشاوران روانشناسي از آزمون هاي شخصيت استفاده مي كنند.


براي دريافت مشاوره در زمينه روان رنجوري و شخصيت روان رنجور مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.


چه وقت شخصيت روان رنجور شكل مي گيرد؟

يكي از نيازهاي مهم و اساسي كه كودك بر اساس آن برانگيخته مي شود نياز به محبت و امنيت است. اين نياز تحت تاثير نوع ارتباط والدين با كودك شكل مي گيرد. چنانچه والدين رفتاري توام با عدم صميميت يا عدم پذيرش داشته باشند حس عدم امنيت را در كودك نهادينه مي كنند.

حوادث آسيب زا، سوء استفاده ها يا كتك خوردن در كودكي به احساس امنيت كودك آسيب مي زنند. حس هاي ناشي از عجز، درماندگي و خصومت، تعارضاتي در كودك ايجاد مي كند كه در شكل گيري شخصيت روان رنجور او در بزرگسالي سهم دارند. ترس كودك از والدين منجر به سركوب خصومت و ايجاد احساس گناه در او مي شود؛ در نهايت كشمكش ميان خصومت و حس گناه منجر به اضطراب بنيادين مي گردد.

اضطراب بنيادين چيست؟

وقتي كودك با احساس درماندگي و ترس و خصومت فراگير مواجه مي شود،يك احساس تنهايي در خود تجربه مي كند، در نتيجه اضطراب بنيادين را تجربه مي كند. براي رهايي از اضطراب بنيادين به چهار روش مقابله اي متوسل مي شود. اين چهار روش عبارتند از: جلب عشق و محبت، مطيع بودن، كسب قدرت،كناره گيري يا اجتناب. 

برخي افراد مي پندارند، تا زماني كه ديگران آن ها را دوست داشته باشند به او آسيب نخواهند زد، بنابراين تلاش افراطي براي جلب توجه و محبت ديگران مي كنند. دستۀ ديگر براي جلوگيري از آسيب احتمالي، در برابر ديگران به طور افراطي تسليم و مطيع هستند. دسته ديگر با به دست گرفتن قدرت از حس درماندگي و آسيب پذيري احتمالي خود پرهيز مي كنند.

هر يك از اين مكانيسم هاي دفاعي در جايگاه خود شايد روشي براي سازگاري محسوب شود، اما در مورد شخصيت روان رنجور اين روش ها شيوه هايي براي دفع اضطراب و كسب امنيت هستند، بر خلاف ديگران كه آن ها را براي كسب لذت و يا بهزستي انجام مي دهند. به همين دليل اين روش ها مشكلات بيشتري را براي شخصيت روان رنجور ايجاد مي كنند.

نيازهاي روان رنجورانه

شخصيت روان رنجور براي كسب امنيت بيشتر و ارضا كردن نيازهاي اساسي خود به هر وسيله اي متوسل مي شود. اين نيازها هيچ يك به تنهايي نابهنجار محسوب نمي شوند اما زماني كه شخصيت روان رنجور براي حل اضطراب بنيادين خود بي اراده به دنبال ارضاي نيازها مي رود، شكلي ناسازگارانه به خود مي گيرد. ده نياز اساسي عبارتند از:

 • محبت و تاييد
 • همسر سلطه جو
 • قدرت
 • بهره كشي
 • مقام
 • تحسين
 • پيشرفت يا جاه طلبي
 • خود بسندگي
 • كمال
 • چهارچوب هايي براي زندگي

گرايش هاي روان رنجورانه

همه نيازهاي روان رنجورانه را مي توان در سه طبقه كلي گرايش هاي روان رنجوري گنجاند:

شخصيت مهر طلب كيست؟

حركت و گرايش او به سوي مردم است. نياز شديد و مداوم به محبت و تاييد دارد. براي عزيز بودن و محافظت شدن تلاش مي كند. مسئوليت و حق انتخاب خود را به كسي ديگر مي سپارد. طبق خواسته ها و انتظارات ديگران رفتار كرده و سعي مي كند ديگران او را از خود گذشته و سخاوتمند بپندارند.

ديگران را در اولويت امور قرار مي دهد. نسبت به خود احساس درماندگي و ضعف دارند. شديدا وابسته اند و به تاييد مدام نياز دارند. از هر گونه احساس طرد مي گريزند. آن ها احساسات خصومت، سرپيچي و انتقام جويي را سركوب كرده اند. غير مستقيم از ديگران بهره كشي عاطفي مي كنند. در صورت شدت نشانه ها اختلال شخصيت وابسته تشخيص داده مي شود.

شخصيت برتري طلب كيست؟

حركت و نگرش او بر عليه مردم است. با همه دشمن است. خشن و سلطه جو عمل مي كنند و به ديگران توجهي ندارند. براي برتري طلبي تلاش مي كند تا تاييد شود. با ديگران جر و بحث كرده، انتقاد نموده، و براي رسيدن به برتري و قدرت، دست به هركاري كه لازم باشد مي زند. شايد در ظاهر قوي به نظر برسند اما انگيزه اصلي آنها دفع اضطراب و ميل به ايجاد امنيت است. ويژگي هاي اين افراد بسيار مشابه با اختلالات شخصيت دسته B مي باشد.

شخصيت انزوا طلب كيست؟

حركت و نگرش او براي دوري از مردم است. آنها از هر گونه درگيري مي پرهيزند. سعي مي كنند خود بسنده باشند. به خود متكي اند، ميل به خلوت و تنهايي دارند. از هر گونه تعهد و قانون مداري پرهيز مي كنند. بروز خصومت طلبي آن ها با شكل منفعلانه اي از دوري گزيني همراه است. با انزوا طلبي حسي از متفاوت و متمايز بودن دارند. احساسات نسبت به ديگران، مخصوصا احساس عشق و نفرت را انكار كرده، و صميميت به تعارض منجر خواهد شد. به خاطر محدوديت در عواطفشان، بر عقل، منطق و هوش تاكيد زياد مي كنند. در صورت شدت ويژگي ها اختلال شخصيت دوري گزين ممكن است تشخيص داده شود.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه روان رنجوري و شخصيت روان رنجور مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد. 

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع ‎⁨شخصيت هاي روان رنجور | سه تيپ شخصيتي روان رنجورانه⁩

ادامهـ مطلبـ
| ۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۲:۱۳ | هنر زندگي
شخصيت روان رنجور،

‎⁨شخصيت هاي روان رنجور | سه تيپ شخصيتي روان رنجورانه⁩

روان رنجوري و شخصيت روان رنجور چه ويژگي هايي دارند؟ وقتي از شخصيت حرف مي زنيم منظورمان يك الگوي نسبتا پايدار از ويژگي هاي رفتاري و فردي است كه تحت تاثير خلق و خوي اوليه و تربيت هاي ثانويه ساختار مي يابد. از روي همين ويژگي هاي شخصيتي مي توانيم افراد را وصف و ياد كنيم. هميشه شخصيت از ساختار سالم و معمولي پيروي نمي كند، عوامل مختلف منجر به تعارض هاي رواني در فرد مي شود. همين تعارض ها انواع تيپ شخصيت روان رنجور را مي سازد. تعارض ها اساس روان رنجوري هستند. همه ما، سطوحي از اين تعارضات را داريم اما تفاوت فرد سام با فرد روان رنجور به شدت اين تعارض مربوط مي شود. براي خودشناسي و شناسايي تيپ شخصيتي مشاوران روانشناسي از آزمون هاي شخصيت استفاده مي كنند.


براي دريافت مشاوره در زمينه روان رنجوري و شخصيت روان رنجور مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.


چه وقت شخصيت روان رنجور شكل مي گيرد؟

يكي از نيازهاي مهم و اساسي كه كودك بر اساس آن برانگيخته مي شود نياز به محبت و امنيت است. اين نياز تحت تاثير نوع ارتباط والدين با كودك شكل مي گيرد. چنانچه والدين رفتاري توام با عدم صميميت يا عدم پذيرش داشته باشند حس عدم امنيت را در كودك نهادينه مي كنند.

حوادث آسيب زا، سوء استفاده ها يا كتك خوردن در كودكي به احساس امنيت كودك آسيب مي زنند. حس هاي ناشي از عجز، درماندگي و خصومت، تعارضاتي در كودك ايجاد مي كند كه در شكل گيري شخصيت روان رنجور او در بزرگسالي سهم دارند. ترس كودك از والدين منجر به سركوب خصومت و ايجاد احساس گناه در او مي شود؛ در نهايت كشمكش ميان خصومت و حس گناه منجر به اضطراب بنيادين مي گردد.

اضطراب بنيادين چيست؟

وقتي كودك با احساس درماندگي و ترس و خصومت فراگير مواجه مي شود،يك احساس تنهايي در خود تجربه مي كند، در نتيجه اضطراب بنيادين را تجربه مي كند. براي رهايي از اضطراب بنيادين به چهار روش مقابله اي متوسل مي شود. اين چهار روش عبارتند از: جلب عشق و محبت، مطيع بودن، كسب قدرت،كناره گيري يا اجتناب. 

برخي افراد مي پندارند، تا زماني كه ديگران آن ها را دوست داشته باشند به او آسيب نخواهند زد، بنابراين تلاش افراطي براي جلب توجه و محبت ديگران مي كنند. دستۀ ديگر براي جلوگيري از آسيب احتمالي، در برابر ديگران به طور افراطي تسليم و مطيع هستند. دسته ديگر با به دست گرفتن قدرت از حس درماندگي و آسيب پذيري احتمالي خود پرهيز مي كنند.

هر يك از اين مكانيسم هاي دفاعي در جايگاه خود شايد روشي براي سازگاري محسوب شود، اما در مورد شخصيت روان رنجور اين روش ها شيوه هايي براي دفع اضطراب و كسب امنيت هستند، بر خلاف ديگران كه آن ها را براي كسب لذت و يا بهزستي انجام مي دهند. به همين دليل اين روش ها مشكلات بيشتري را براي شخصيت روان رنجور ايجاد مي كنند.

نيازهاي روان رنجورانه

شخصيت روان رنجور براي كسب امنيت بيشتر و ارضا كردن نيازهاي اساسي خود به هر وسيله اي متوسل مي شود. اين نيازها هيچ يك به تنهايي نابهنجار محسوب نمي شوند اما زماني كه شخصيت روان رنجور براي حل اضطراب بنيادين خود بي اراده به دنبال ارضاي نيازها مي رود، شكلي ناسازگارانه به خود مي گيرد. ده نياز اساسي عبارتند از:

 • محبت و تاييد
 • همسر سلطه جو
 • قدرت
 • بهره كشي
 • مقام
 • تحسين
 • پيشرفت يا جاه طلبي
 • خود بسندگي
 • كمال
 • چهارچوب هايي براي زندگي

گرايش هاي روان رنجورانه

همه نيازهاي روان رنجورانه را مي توان در سه طبقه كلي گرايش هاي روان رنجوري گنجاند:

شخصيت مهر طلب كيست؟

حركت و گرايش او به سوي مردم است. نياز شديد و مداوم به محبت و تاييد دارد. براي عزيز بودن و محافظت شدن تلاش مي كند. مسئوليت و حق انتخاب خود را به كسي ديگر مي سپارد. طبق خواسته ها و انتظارات ديگران رفتار كرده و سعي مي كند ديگران او را از خود گذشته و سخاوتمند بپندارند.

ديگران را در اولويت امور قرار مي دهد. نسبت به خود احساس درماندگي و ضعف دارند. شديدا وابسته اند و به تاييد مدام نياز دارند. از هر گونه احساس طرد مي گريزند. آن ها احساسات خصومت، سرپيچي و انتقام جويي را سركوب كرده اند. غير مستقيم از ديگران بهره كشي عاطفي مي كنند. در صورت شدت نشانه ها اختلال شخصيت وابسته تشخيص داده مي شود.

شخصيت برتري طلب كيست؟

حركت و نگرش او بر عليه مردم است. با همه دشمن است. خشن و سلطه جو عمل مي كنند و به ديگران توجهي ندارند. براي برتري طلبي تلاش مي كند تا تاييد شود. با ديگران جر و بحث كرده، انتقاد نموده، و براي رسيدن به برتري و قدرت، دست به هركاري كه لازم باشد مي زند. شايد در ظاهر قوي به نظر برسند اما انگيزه اصلي آنها دفع اضطراب و ميل به ايجاد امنيت است. ويژگي هاي اين افراد بسيار مشابه با اختلالات شخصيت دسته B مي باشد.

شخصيت انزوا طلب كيست؟

حركت و نگرش او براي دوري از مردم است. آنها از هر گونه درگيري مي پرهيزند. سعي مي كنند خود بسنده باشند. به خود متكي اند، ميل به خلوت و تنهايي دارند. از هر گونه تعهد و قانون مداري پرهيز مي كنند. بروز خصومت طلبي آن ها با شكل منفعلانه اي از دوري گزيني همراه است. با انزوا طلبي حسي از متفاوت و متمايز بودن دارند. احساسات نسبت به ديگران، مخصوصا احساس عشق و نفرت را انكار كرده، و صميميت به تعارض منجر خواهد شد. به خاطر محدوديت در عواطفشان، بر عقل، منطق و هوش تاكيد زياد مي كنند. در صورت شدت ويژگي ها اختلال شخصيت دوري گزين ممكن است تشخيص داده شود.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه روان رنجوري و شخصيت روان رنجور مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد. 

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع ‎⁨شخصيت هاي روان رنجور | سه تيپ شخصيتي روان رنجورانه⁩

ادامهـ مطلبـ
| ۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۱:۰۴ | هنر زندگي
شخصيت روان رنجور،

بيكاري و اعتياد | چگونه بيكاري و اعتياد بر هم تاثير مي گذارند؟

بيكاري و اعتياد يكي از شديدترين معضلات اجتماعي است كه گريبانگير بخش عظيمي از افراد جامعه به ويژه جوانان شده است. بيكاري علل و اشكال مختلفي دارد كه هميشه پيامدهاي منفي زيادي براي فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. يكي از پيامدهاي بيكاري، اعتياد نيروي كاري است كه در سن اشتغال قرار دارند. اعتياد موجب تحليل رفتن توانايي ها و انرژي نيروي كار مي شود؛ در نتيجه به مرور بيكاري و اعتياد تشديد كننده يكديگر مي شوند. براي جلوگيري از اعتياد بهتر است افراد مهارت هاي لازم براي مواجه با مسائل در زندگي را فرا بگيرند تا در مقابل فشارهاي ناشي از بيكاري، طلاق، افسردگي، اضطراب و ... به سمت مصرف مواد مخدر پيش نروند. در اين مقاله به بررسي تاثيرات بيكاري بر افراد پرداخته ايم. 

 

براي دريافت مشاوره در زمينه بيكاري و اعتياد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

بيكاري و اعتياد

بيكاري به عنوان يكي از دلايل اعتياد شناسايي شده است. بسياري بر اين باورند كه بيكاري و اعتياد دو عامل تقويت كننده يكديگر هستند. برخي مشاغل پيش از آن كه استخدام انجام دهند آزمايش هايي مبني بر عدم اعتياد از فرد مي خواهند. حتي در كسب و كارهاي خصوصي نيز به كساني كه اعتياد و يا سابقه اعتياد دارند، كار داده نمي شود. از طرفي شاهد از دست دادن كار و تمامي دارايي افراد موفق نيز بوده ايم. در واقع بيكاري و اعتياد هر دو از مشكلات اجتماعي حال حاضر در جامعه ما هستند. 

بيكاري

بيكاري انواع مختلفي دارد. بيكاري آشكار حالتي از عدم اشتغال است كه فرد عليرغم جستجو براي كار نمي تواند، مشغول شود. بيكاري پنهان حالتي است كه فرد در جايگاهي متناسب با تخصص، مهارت و تحصيلاتش مشغول به كار نيست. يعني يا در رشته تخصصي خود كار پيدا نكرده و مجبور به اشتغال در حوزه اي ديگر شده است يا مجبور شده عليرغم تحصيلات بالا، در جايگاهي پايين تر كار كند.

 

تاثير بيكاري در اعتياد  

همان طور كه گفته شد بيكاري يكي از علل احتمالي يا زمينه ساز اعتياد در نظر گرفته مي شود. بيكاري چه پنهان باشد چه آشكار تاثيرات مخربي بر روان و سلامت روان فرد مي گذارد. به علاوه بر اطرافيان او نيز تاثير دارد. اثراتي كه بيكاري بر فرد مي گذارد نهايتا او ر ابه سمت اعتياد پيش مي برد. در ادامه به بررسي اين اثرات مي پردازيم:

كاهش اعتماد به نفس

بيكاري باعث مي شود فرد اعتماد به نفس خود را از دست دهد. بيكاري احساس مفيد بودن را از فرد مي گيرد. هر فردي نياز دارد كه تاثيرگذار باشد و براي خود و جامعه مفيد به نظر برسد. فردي كه هيچ شغل و درآمدي ندارد، احساس عزت نفس و استقلالش از بين مي رود و تبديل به سرباري براي خانواده و جامعه مي شود.

پايين آمدن اعتماد به نفس و عزت نفس از پيامدهاي بيكاري است كه سبب نااميدي فرد نسبت به آينده و از بين رفتن انگيزه وي براي يك زندگي سالم و شاد مي شود. چنين فردي براي رهايي از اين وضعيت به دنبال وسيله اي براي يك شادي آني است تا بتواند از ناراحتي بيكاري رها شود. اعتياد دقيقا راهي براي دستيابي به اين هدف است. براي مطالعه راه هايافزايش اعتماد به نفس كليك كنيد.

ايجاد تنش 

فرد بيكار، معمولا تنش بيشتري نسبت به سايرين تجربه مي كند. در واقع بيكاري باعث مي شود فرد نسبت به محرك ها با بي حوصلگي و خشم پاسخ دهد. فرد در چنين جرياني ممكن است روابط اجتماعي خود را از دست بدهد، از سمت ديگران طرد شود يا براي آرام كردن خود به دام اعتياد بيفتد.

سرخوردگي و ناكامي

همانطور كه گفته شد نبودن در جايگاه شغلي متناسب با توانايي و تحصيلات نيز نوعي بيكاري محسوب مي شود. بيكاري پنهان باعث مي شود فرد احساس سرخوردگي، ناكامي، پوچي و سردرگمي پيدا كند. كار كردن در جايگاهي پايين تر عزت نفس و اعتماد به نفس وي را تحت تاثير قرار مي دهد. همه اين عوامل گفته شده، دست به دست هم مي دهند تا فرد مستعد روي آوردن به شادي هاي كوچك و كوتاه مدت مثل اعتياد بشود.

خود سرزنش گري

بيكاري ممكن است فرد را در دام خودسرزنشگري بياندازد. افكار منفي و آزار دهنده نيز به دنيال بيكاري مي آيند، يا بالعكس از جانب اطرافيان مورد شماتت قرار بگيرد. فردي كه راه حل مفيدي براي رهايي از چنين وضعيتي نداشته باشد مستعد اعتياد مي شود.

 

علل گرايش به اعتياد

تمام موارد گفته شده مي توانند زمينه ساز اعتياد شوند. يعني به طور مستقيم نمي توان بيكاري را علت اصلي اعتياد دانست. چه بسا بسيارند افرادي كه بيكار هستند و معتاد نمي شوند. پس در علل گرايش به اعتياد يك فرد عوامل مختلفي دخيل هستند و پيش زمينه هاي زيادي وجود دارد كه بيكاري به عنوان عاملي براي شروع تلقي مي شود. ديگر عوامل زمينه اي ايجاد كننده اعتياد شامل موارد زير است:

 • كمبود اعتماد به نفس و عزت نفس
 • ميزان تاب آوري پايين
 • نداشتن مهارت حل مسئله
 • نداشتن مهارت جرات مندي
 • ويژگي هاي وراثتي
 • مشكلات زمينه اي اضطرابي و خلقي
 • مشكلات و تعارض هاي خانوادگي

 

راهكارهاي مبارزه با بيكاري و اعتياد

قطعا واضح ترين راه براي مبارزه با معضل اعتياد برطرف كردن مشكل بيكاري در جامعه است. بيكاري اگر برطرف شود يكي از عوامل خطر اعتياد برطرف مي شود ولي مسئله فقط رفع بيكاري نيست.

اگر در يك جامعه كودكان از بدو زندگي، مهارت هاي حل مسئله و جراتمندي را آموزش ببينند؛ درصورت مواجه با شرايط سختي مثل بيكاري، از پس حل و مديريت موضوع بر مي آيند و راهي به سوي حل مشكل پيدا مي كنند.

تعديل سطح خروجي دانشگاه ها مخصوصا در مقاطع تحصيلات تكميلي با نياز بازار كار باعث مي شود سطح بيكاري پنهان پايين آمده و از كاهش عزت نفس و اعتماد به نفس افراد جلوگيري مي كند. در واقع تعيين نياز بازار كار و پرورش افراد از كودكي متناسب با استعداد هايشان براي نياز جامعه باعث كاهش معضلات اين چنيني مي شود.

بالا بردن سطح رفاه جامعه و سلامت روان به همراه از بين بردن مشكلاتي مثل افسردگي و اضطراب نيز از اعتياد افراد جلوگيري مي كند. متخصصان در زمينه سلامت روان با ارائه مشاوره روانشناسي به افراد براي رسيدن به يك خودشناسيجهت ارتقا در مهارت هاي فردي و يافتن شغل خدمات ارائه مي دهند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه بيكاري و اعتياد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع بيكاري و اعتياد | چگونه بيكاري و اعتياد بر هم تاثير مي گذارند؟

ادامهـ مطلبـ
| ۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۴:۰۸ | هنر زندگي
بيكاري و اعتياد،

بيكاري و اعتياد | چگونه بيكاري و اعتياد بر هم تاثير مي گذارند؟

بيكاري و اعتياد يكي از شديدترين معضلات اجتماعي است كه گريبانگير بخش عظيمي از افراد جامعه به ويژه جوانان شده است. بيكاري علل و اشكال مختلفي دارد كه هميشه پيامدهاي منفي زيادي براي فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. يكي از پيامدهاي بيكاري، اعتياد نيروي كاري است كه در سن اشتغال قرار دارند. اعتياد موجب تحليل رفتن توانايي ها و انرژي نيروي كار مي شود؛ در نتيجه به مرور بيكاري و اعتياد تشديد كننده يكديگر مي شوند. براي جلوگيري از اعتياد بهتر است افراد مهارت هاي لازم براي مواجه با مسائل در زندگي را فرا بگيرند تا در مقابل فشارهاي ناشي از بيكاري، طلاق، افسردگي، اضطراب و ... به سمت مصرف مواد مخدر پيش نروند. در اين مقاله به بررسي تاثيرات بيكاري بر افراد پرداخته ايم. 

 

براي دريافت مشاوره در زمينه بيكاري و اعتياد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

بيكاري و اعتياد

بيكاري به عنوان يكي از دلايل اعتياد شناسايي شده است. بسياري بر اين باورند كه بيكاري و اعتياد دو عامل تقويت كننده يكديگر هستند. برخي مشاغل پيش از آن كه استخدام انجام دهند آزمايش هايي مبني بر عدم اعتياد از فرد مي خواهند. حتي در كسب و كارهاي خصوصي نيز به كساني كه اعتياد و يا سابقه اعتياد دارند، كار داده نمي شود. از طرفي شاهد از دست دادن كار و تمامي دارايي افراد موفق نيز بوده ايم. در واقع بيكاري و اعتياد هر دو از مشكلات اجتماعي حال حاضر در جامعه ما هستند. 

بيكاري

بيكاري انواع مختلفي دارد. بيكاري آشكار حالتي از عدم اشتغال است كه فرد عليرغم جستجو براي كار نمي تواند، مشغول شود. بيكاري پنهان حالتي است كه فرد در جايگاهي متناسب با تخصص، مهارت و تحصيلاتش مشغول به كار نيست. يعني يا در رشته تخصصي خود كار پيدا نكرده و مجبور به اشتغال در حوزه اي ديگر شده است يا مجبور شده عليرغم تحصيلات بالا، در جايگاهي پايين تر كار كند.

 

تاثير بيكاري در اعتياد  

همان طور كه گفته شد بيكاري يكي از علل احتمالي يا زمينه ساز اعتياد در نظر گرفته مي شود. بيكاري چه پنهان باشد چه آشكار تاثيرات مخربي بر روان و سلامت روان فرد مي گذارد. به علاوه بر اطرافيان او نيز تاثير دارد. اثراتي كه بيكاري بر فرد مي گذارد نهايتا او ر ابه سمت اعتياد پيش مي برد. در ادامه به بررسي اين اثرات مي پردازيم:

كاهش اعتماد به نفس

بيكاري باعث مي شود فرد اعتماد به نفس خود را از دست دهد. بيكاري احساس مفيد بودن را از فرد مي گيرد. هر فردي نياز دارد كه تاثيرگذار باشد و براي خود و جامعه مفيد به نظر برسد. فردي كه هيچ شغل و درآمدي ندارد، احساس عزت نفس و استقلالش از بين مي رود و تبديل به سرباري براي خانواده و جامعه مي شود.

پايين آمدن اعتماد به نفس و عزت نفس از پيامدهاي بيكاري است كه سبب نااميدي فرد نسبت به آينده و از بين رفتن انگيزه وي براي يك زندگي سالم و شاد مي شود. چنين فردي براي رهايي از اين وضعيت به دنبال وسيله اي براي يك شادي آني است تا بتواند از ناراحتي بيكاري رها شود. اعتياد دقيقا راهي براي دستيابي به اين هدف است. براي مطالعه راه هايافزايش اعتماد به نفس كليك كنيد.

ايجاد تنش 

فرد بيكار، معمولا تنش بيشتري نسبت به سايرين تجربه مي كند. در واقع بيكاري باعث مي شود فرد نسبت به محرك ها با بي حوصلگي و خشم پاسخ دهد. فرد در چنين جرياني ممكن است روابط اجتماعي خود را از دست بدهد، از سمت ديگران طرد شود يا براي آرام كردن خود به دام اعتياد بيفتد.

سرخوردگي و ناكامي

همانطور كه گفته شد نبودن در جايگاه شغلي متناسب با توانايي و تحصيلات نيز نوعي بيكاري محسوب مي شود. بيكاري پنهان باعث مي شود فرد احساس سرخوردگي، ناكامي، پوچي و سردرگمي پيدا كند. كار كردن در جايگاهي پايين تر عزت نفس و اعتماد به نفس وي را تحت تاثير قرار مي دهد. همه اين عوامل گفته شده، دست به دست هم مي دهند تا فرد مستعد روي آوردن به شادي هاي كوچك و كوتاه مدت مثل اعتياد بشود.

خود سرزنش گري

بيكاري ممكن است فرد را در دام خودسرزنشگري بياندازد. افكار منفي و آزار دهنده نيز به دنيال بيكاري مي آيند، يا بالعكس از جانب اطرافيان مورد شماتت قرار بگيرد. فردي كه راه حل مفيدي براي رهايي از چنين وضعيتي نداشته باشد مستعد اعتياد مي شود.

 

علل گرايش به اعتياد

تمام موارد گفته شده مي توانند زمينه ساز اعتياد شوند. يعني به طور مستقيم نمي توان بيكاري را علت اصلي اعتياد دانست. چه بسا بسيارند افرادي كه بيكار هستند و معتاد نمي شوند. پس در علل گرايش به اعتياد يك فرد عوامل مختلفي دخيل هستند و پيش زمينه هاي زيادي وجود دارد كه بيكاري به عنوان عاملي براي شروع تلقي مي شود. ديگر عوامل زمينه اي ايجاد كننده اعتياد شامل موارد زير است:

 • كمبود اعتماد به نفس و عزت نفس
 • ميزان تاب آوري پايين
 • نداشتن مهارت حل مسئله
 • نداشتن مهارت جرات مندي
 • ويژگي هاي وراثتي
 • مشكلات زمينه اي اضطرابي و خلقي
 • مشكلات و تعارض هاي خانوادگي

 

راهكارهاي مبارزه با بيكاري و اعتياد

قطعا واضح ترين راه براي مبارزه با معضل اعتياد برطرف كردن مشكل بيكاري در جامعه است. بيكاري اگر برطرف شود يكي از عوامل خطر اعتياد برطرف مي شود ولي مسئله فقط رفع بيكاري نيست.

اگر در يك جامعه كودكان از بدو زندگي، مهارت هاي حل مسئله و جراتمندي را آموزش ببينند؛ درصورت مواجه با شرايط سختي مثل بيكاري، از پس حل و مديريت موضوع بر مي آيند و راهي به سوي حل مشكل پيدا مي كنند.

تعديل سطح خروجي دانشگاه ها مخصوصا در مقاطع تحصيلات تكميلي با نياز بازار كار باعث مي شود سطح بيكاري پنهان پايين آمده و از كاهش عزت نفس و اعتماد به نفس افراد جلوگيري مي كند. در واقع تعيين نياز بازار كار و پرورش افراد از كودكي متناسب با استعداد هايشان براي نياز جامعه باعث كاهش معضلات اين چنيني مي شود.

بالا بردن سطح رفاه جامعه و سلامت روان به همراه از بين بردن مشكلاتي مثل افسردگي و اضطراب نيز از اعتياد افراد جلوگيري مي كند. متخصصان در زمينه سلامت روان با ارائه مشاوره روانشناسي به افراد براي رسيدن به يك خودشناسيجهت ارتقا در مهارت هاي فردي و يافتن شغل خدمات ارائه مي دهند.

 

براي دريافت مشاوره در زمينه بيكاري و اعتياد مي توانيد با مشاوران مركز مشاوره روانشناسي حامي هنر زندگي از طريق تلفن ثابت از كل كشور با شماره 9099075228  و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگيريد.

خدمات مركز مشاوره تلفني خانواده هنر زندگي

 

  مركز مشاوره روانشناسي تلفني خانواده هنر زندگي با بهره مندي از كادر مجرب خدمات خود در زمينه مشاوره تلفني خانواده با موضوعاتي شامل مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي دختر و پسر،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوستي‌هاي پيش از ازدواج،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدي، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره اعتياد، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره همسريابي مشاوره خانواده تلفني با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره زندگي مشترك،  مشاوره تلفني خانواده با موضوع مشاوره جنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع بيكاري و اعتياد | چگونه بيكاري و اعتياد بر هم تاثير مي گذارند؟

ادامهـ مطلبـ
| ۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۹:۴۰ | هنر زندگي
بيكاري و اعتياد،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 4
بازديد امروز : 56
بازديد ديروز : 66
بازديد كل : 3771

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان